OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

 

          2% z dane na verejnoprospešný účel– nič Vás to nestojí a nám to pomôže   

Vážení rodičia a priatelia školy,

ako platitelia dane z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej minuloročnej dane. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj naša škola.

Ak vám vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ a rozhodli Ste sa nám pomôcť, postupujte nasledovne:

  •       vyplňte a  podpíšte VYHLÁSENIE pre fyzické osoby o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane, ktoré si môžete stiahnúť aj na našej www stránke spolu s poučením
  •      priložte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov od svojho zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie dane

 

Vyhlásenie spolu s potvrdením treba odovzdať na podateľni Daňového úradu alebo škole 

najneskôr do 30.4.2015!   

Vážení rodičia, budeme Vám vďační, ak oslovíte i Vašich príbuzných a priateľov, ktorí by boli ochotní nám 2% z dane venovať.         

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POMOC A PODPORU!