OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

                                                       I. stupeň ZŠ:                                                                   Školský klub:
                                                       Mgr. Eva Haršányiová                                              Bc.Lenka Antalová

                                                       Mgr. Gabriela Bleščáková                                         Mgr.Jana Hitková

                                                        Mgr. Bibiana Cviko                                                     Mgr. Miriama Bartovičová

                                                       Mgr. Iveta Fixeková                                                                                               

                                                  
                                                         

                                                       II. stupeň ZŠ:                                                               Školský psychológ
                                                      PhDr. Silvia Adamcová                                             Mgr. Mária Durcová (momentálne na MD)

                                                      Mgr. Iveta Húsková                                                     

                                                      Mgr. Daniel Moncman

                                                     Mgr. Monika Pivarči

                                                      Mgr. Igor Regenda

                                                      Mgr. Marián Gabriš

                                                     Mgr. Čačová Marta - sestra Juliana

                                                     Mgr. Marcela Mikúšková

                                                       Učiteľky MŠ:

                                          Bc. Daniela Krištofová

                                          Vlasta Vidličková

                                          Janka Čerňanská

                                          Katarína Šimlaštíková

                                         Bc. Zuzana Ďurišová