OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

19.6. - 20.6. sa naši mladí "poľovníci" z ôsmej triedy zúčastnili celoslovenskej súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Hrádku. V roku 2013 už u nás putovný pohár bol. (Pozri nižšie.)

 

Michal zo 4.A získal bronz na národnej filatelistickej súťaži v Nitre
 

Blahoželáme ôsmakom z poľovníckeho krúžku k 1. miestu v regionálnej súťaži Krúžkov  mladých priateľov poľovníctva !!!
 

Blahoželáme Katke zo 4.B za 2. miesto v speváckej súťaži populárnych piesní

Malokarpatský slávik !!!
Blahoželáme úspešným riešiteľom v medzinárodnej súťaži Matematický klokan

 
 

Náš školský časopis ESO získal bronz v celoslovenskej súťaži školských časopisov !!!

Ku krásnemu umiestneniu blahoželáme!
 

Blahoželáme Zuzke Antalovej z 8. triedy k 2. miestu vo výtvarnej súťaži.

Blahoželáme Zuzke Antalovej z 8. triedy k 3. miestu v okresnom kole Hollého pamätník.
 

Blahoželáme Lenke Stúpalovej zo 4. A  k 3. miestu v okresnom kole  Hollého pamätník.
 

Blahoželáme Zuzke Antalovej k 1. miestu v obvodnom kole  Hollého pamätník.

Blahoželáme Ninke Janíkovej z 2. triedy k 3. miestu v obvodnom kole  Hollého pamätník.

 

Blahoželáme Lenke Stúpalovej zo 4. A  k 2. miestu v obvodnom kole  Hollého pamätník.

 
 

Blahoželáme Katke Drobnej zo 4. B k 2. miestu v okresnom kole speváckej súťaže Putujeme za ľudovou piesňou.
 

 

Blahoželáme Katke Beránkovej z 2. triedy k 3.miestu vo výtvarnej súťaži
 

Blahoželáme Martinovi Blažekovi k 2. miestu v krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka.

Blahoželáme Miškovi Šeligovi z 5. triedy k 2. miestu v okresnom kole matematickej olympiády.
 

Blahoželáme Katke Drobnej zo 4.B k 1. miestu v okresnej speváckej súťaži SUPERSTAR. 

Blahoželáme Zuzke Antalovej z 8. triedy k 2. miestu v okresnej

speváckej súťaži SUPERSTAR.

Blahoželáme Martinovi Blažekovi z 5. triedy k 1. miestu v okresnom kole  olympiády z nemeckého jazyka.

 

 

Katarína Drobná, žiačka 4.B nás reprezentovala 3.12.2014  na okresnej speváckej súťaži: „Vianočná pieseň“, v Kine Hviezda – Trnava, pod  záštitou Kalokagatie, s piesňou „Vianoce, Vianoce“ od Petra Nagya, kde vo svojej kategórii získala krásne 2.miesto. Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Zuzana Antalová, žiačka 8. ročníka nás reprezentovala 3.12.2014  na okresnej speváckej súťaži: „Vianočná pieseň“, v Kine Hviezda – Trnava,  pod  záštitou Kalokagatie, s piesňou „Vtedy sú vianoce“ od Darinky Rolincovej, kde vo svojej kategórii získala krásne 1.miesto. Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 
I v tomto šk. roku blahoželáme Zuzke z 8. triedy tentokrát k 3. miestu v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Tretí najlepší zo Slovenska

- tak označila odborná porota celoslovenskej súťaže školských a triednych časopisov PRO SLAVIS  náš školský časopis ESO!  Cenu bola prevziať v Žiline na slávnostnom vyhodnotení  nová šéfredaktorka ESA Zuzanka Antalová, ktorej odovzdala šéfredaktorské žezlo Adrika Šipková (bývalá deviatačka) v závere minulého školského roka. So Zuzkou boli v Žiline pani učiteľka Adamcová (vedúca literárno-dramatického krúžku, ktorý vydáva ESO) a  pani vychovávateľka Antalová (ktorá  vydáva Esíčko – prílohu ESA pre najmenších).  Okrem diplomu dostala redakčná rada ESA 3 hodnotné knihy vydané v Matici slovenskej, počítačovú myšku, výkresy a fixy.

 

Tento krásny úspech členovia literárno-dramatického krúžku s pani učiteľkou už stihli aj poriadne osláviť utorkovou párty, na ktorú samozrejme pozvali aj bývalých členov redakčnej rady- Adriku Š., Lukáša V., Kristínku P., Barborku P. a Adelku A., ktorí už študujú na svojich stredných školách a o vzhľad i obsah úspešného ESA sa najviac pričinili.
 

Školský rok 2013/2014

 

Blahoželáme Zuzke Antalovej,

žiačke 7. triedy, k 1. miestu obvodnej súťaži umeleckom prednese prózy Hollého pamätník. Zuzka postúpila do okresného kola, v ktorom sa umiestnila na 2. mieste.

Blahoželáme Lenke Stúpalovej,

žiačke 3. A, k 3. miestu v obvodnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník.

Blahoželáme Katke Drobnej,

žiačke 3. B, k 3. miestu v okresnej súťaži v speve ľudovej piesne Putujeme za ľudovou piesňou.

Blahoželáme Veronike Jaťtiovej

žiačke 8. triedy, k 3. miestu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

 

Blahoželáme Danielovi Kubalovi,

žiakovi 9. triedy, k 2. miestu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

 

Blahoželáme Adelke Adamcovej,

žiačke 9. triedy, k 2. miestu v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
 

Tešíme sa zo zlata

5.10. 2013 sa konala celoslovenská súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva O putovný pohár prezidenta SPZ .Našu školu reprezentujú v tejto oblasti už piaty rok siedmaci Zuzana Antalová,  Jakub Moncman, Magdaléna Stúpalová pod vedením p.uč. Moncmana. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
1. strelectvo - streľba zo vzduchovky na kruhový terč z 10 metrov
2.kynológia  - poľovné psy ( 106 druhov určiť podľa obrázkov)
3. poľovnícke názvoslovie - odborné pomenovania
4. odhad vzdialenosti a azimut
5.stopy poľovnej zveri ( 32 druhov stôp určiť podľa odtlačkov)
6.stromy a kry ( 50 stromov a kríkov určiť podľa listov, plodov a vetvičiek)
7. chôdza na chodúľoch - 15 m


Ako družstvo obsadili Zuzka, Jakub, Magdalénka  8. miesto z 25 družstiev. 

Zuzke Antalovej blahoželáme k zlatému víťazstvu. Súťaže sa zúčastnilo 75 mladých nadšencov , aj zo stredných škôl, a naša siedmačka  odniesla tento rok putovný pohár do Zavara.     
 

Žiaci z poľovníckeho krúžku získali zlato

7.6. 2012 sa konalo regionálne kolo súťaže O  poľovnícku trofej v Trnave. Našu školu reprezentujú v tejto oblasti už štvrtý rok šiestaci Zuzana Antalová,  Jakub Moncman, Samuel Záhorák, Magdaléna Stúpalová pod vedením p.uč. Moncmana.

BLAHOŽELÁME !!!
Nikolas Šiška sa umiestnil na 3. mieste vo vlastnej literárnej tvorbe

v súťaži Čaro Vianoc.
 

Náš školský časopis ESO získal opäť aj tento školský rok 1. miesto v okresnej súťaži Školský časopis. Blahoželáme!!!

Víťazi v diecéznom kole výtvarnej súťaže "Biblia očami detí"

Blahoželáme!!!
 

Blahoželáme  k 1. miestu našim futbalistom , ktorí nás reprezentovali vo futbalovom turnaji o putovný pohár Michala Gašparíka v Šúrovciach.

Blahoželáme Zuzke Antalovej k 3. miestu v okresnom kole  Slávik Slovenska 2013 v speve ľudovej piesne.

Blahoželáme Zuzke Antalovej  k 2. miestu v okresnom kole v speve ľudovej piesni  Putujeme za ľudovou piesňou.

Blahoželáme Zuzke Antalovej za získané 2. miesto v obvodnom kole Rozprávkového vretienka!!!
 Blahoželáme Sabínke Hrabárikovej ku krásnemu umiestneniu v obvodnom kole Hollého pamätník!!!
 

18. marca sa žiačky 2. stupňa sa zúčastnili školských majstrovstiev Trnavského okresu vo florbale. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Blahoželáme za strieborný úspech!

 
 

Do obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka  postúpila žiačka ADELA ADAMCOVÁ, ktorá získala v školskom kole 1. miesto. V obvodnej súťaži, ktorá sa uskutočnila 13. decembra 2012 bola jednou z troch úspešných riešiteliek a získala 1. miesto. Postúpila do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční  8. februára 2013. 

Držíme jej palce!
 

Opäť zlatý úspech

Náš školský časopis ESO získal tento školský rok 1. miesto v okresnej súťaži Školský časopis. Blahoželáme!!!
 

Máme zlato!

8.6. 2012 sa konalo regionálne kolo súťaže O  poľovnícku trofej v Trnave. Našu školu reprezentujú v tejto oblasti už tretí rok piataci Zuzana Antalová,  Jakub Moncman, Samuel Záhorák, Magdaléna Stúpalová pod vedením p.uč. Moncmana. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
1. strelectvo - streľba zo vzduchovky na kruhový terč z 10 metrov
2.kynológia  - poľovné psy ( 106 druhov určiť podľa obrázkov)
3. poľovnícke názvoslovie - odborné pomenovania
4. odhad vzdialenosti a azimut
5.stopy poľovnej zveri ( 32 druhov stôp určiť podľa odtlačkov)
6.stromy a kry ( 50 stromov a kríkov určiť podľa listov, plodov a vetvičiek)
7. chôdza na chodúľoch - 15 m

Ako  jednotlivci obsadili         3. miesto Zuzana Antalová,

                                                    5. miesto Jakub Moncman,

                                                   6. miesto Magdaléna Stúpalová,

                                                  12. miesto: Samko Záhorák.

Ako družstvo si odniesli Zuzka, Jakub, Magdalénka zlaté víťazstvo.      BLAHOŽELÁME!!!!!!!

 

 

BLAHOŽELÁME!!!
 

Naši žiaci sa zapojili do VII. ročníka olympiády o životnom prostredí – Envirotázniky. 

Je to celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Tento rok sa zapojilo 222 škôl a 1327 žiakov. Našu školu reprezentovali piataci : Magdalénka Stúpalová, Zuzka Antalová, Jakubko Moncman a Filipko Fuňák. Úspešnou riešiteľkou šesťdesiatich súťažných otázok sa stala Zuzka Antalová s päťdesiatimi dvoma bodmi a týmto výkonom sa zaradila medzi 23 najlepších súťažiacich. Blahoželáme.
 

Gratulujeme Sabínke Hrabárikovej k obsadeniu 1. miesta v 2. kategórii vo výtvarnej súťaži Levy, tigre, mačky a iné šelmy, ktorú vyhlásilo mesto Trnava a Kalokagatia- centrum voľného času.
 

 18.4.2012 sa na umelom ihrisku v Zavare konali školské majstrovstvá okresu vo futbale najmladších žiakov MC DONALD´S CUP. Našimi súpermi boli žiaci zo základnej školy J. Bottu z Trnavy a Bučian. Prvé miesto vybojovala Trnava, naši žiaci obsadili 2. miesto, tretie miesto pripadlo Bučanom.Blahoželáme!

 

Ďakujeme prváčke Ľubke Lubelcovej za reprezentáciu našej školy v speváckej súťaži Putujeme za ľudovou piesňou a zároveň  blahoželáme Zuzke Antalovej z 5. triedy k 2. miestu v tejto súťaži.

 

Blahoželáme Sabínke Hrabárikovej k 3. miestu v obvodnom kole Hollého pamätníka v poézii v 1.kategórii,

Zuzke Antalovej v 2. kategórii v próze ku krásnemu 1. miestu a Šimonovi Janíkovi v 3. kategórii v poézii k 3. miestu.

 

 

15. a 16.3. sa uskutočnilo okresné kolo, do ktorého postúpili aj naši žiaci : Sabínka Hrabáriková, Zuzka Antalová a Šimon Janík. Tretie miesto obsadila žiačka 5. triedy - Zuzka Antalová.

 

Blahoželáme !!!!

Blahoželáme Filipovi  Fuňákovi  z 5. triedy k úspešnému riešiteľstvu z geografickej olympiády.

    

Náš  žiak siedmej triedy Richard Blaškovič sa zúčastnil  Celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2011, ktorá sa konala 28.10.2011 v Humennom.  Riško súťažil v kategórii Fotograf do 16 rokov a so svojím súborom fotografií s názvom „Poézia svetiel“  získal 1. miesto. Jeho fotografie vyjadrujú krásu vianočných svetiel. Celú výstavu pozostávajúcu až zo 100 fotografií  si budete môcť pozrieť  vo februári v Bratislave, kde budú aj slávnostne vyhlásené výsledky.

 


Daniel Kubala zo 7. ročníka obsadil 4. miesto v obvodnom kole

olympiády z anglického jazyka.

Gratulujeme!!!

Pavlínka Radimáková z 8. ročníka obsadila 3. miesto v obvodnom kole

olympiády z nemeckého jazyka.

Gratulujeme!!!

Veronika Jaťtiová zo 6. ročníka obsadila 4. miesto v obvodnom kole

olympiády z nemeckého jazyka.

Gratulujeme!!!

 


 

Blahoželáme Ľubke Lubelcovej, žiačke 1.B triedy, k  dvom úspešným umiestneniam v dvoch speváckych súťažiach.

Obsadila dve 2. miesta v 1. kategórii  v súťažiach  s názvom  Pieseň o Mikulášovi a

Pieseň o Vianociach.

 


Nikoleta Černotová , žiačka 9. triedy nás reprezentovala v okresnom kole Olympiády

zo slovenského jazyka. Stala sa úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme!!!


 

Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v ZŠ s MŠ Zavar pre 8. a 9. ročník z dňa 4. 11. 2011 (organizátor Krajský školský úrad v Trnave):

1. miesto: Nikoleta Černotová (9. tr.) s úspešnosťou 80%

2. miesto: Michaela Fuňáková (9. tr.) s úspešnosťou 74%

3. miesto: Kristína Hájková (9. tr.) s úspešnosťou 73%

Blahoželáme! Na obvodnom kole v Trnave bude našu školu 2. 12. reprezentovať Nikoleta Černotová.

 

 

 

 

 

 

Starší žiaci a žiačky z 2. stupňa nás reprezentovali v Majstrovstvách okresu v malom futbale. Do ďalšieho kola  postupuje len víťazné družstvo z 1. miesta. Dôležité však  nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Možno to vyjde nabudúce. Budeme držať palce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Školský rok 2010/2011

28.6. 2011 sa konalo regionálne kolo súťaže O  poľovnícku trofej v Trnave. Našu školu reprezentujú v tejto oblasti už druhý rok Zuzana Antalová (4.tr.),  Jakub Moncman(4.tr.), Samko Záhorák (4.tr.), Tomáš Kirsch(9.B) pod vedením p.uč. Moncmanom. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
1. strelectvo - streľba zo vzduchovky na kruhový terč z 10 metrov
2.kynológia  - poľovné psy ( 106 druhov určiť podľa obrázkov)
3. poľovnícke názvoslovie - odborné pomenovania
4. odhad vzdialenosti a azimut
5.stopy poľovnej zveri ( 32 druhov stôp určiť podľa odtlačkov)
6.stromy a kry ( 50 stromov a kríkov určiť podľa listov, plodov a vetvičiek)
7. chôdza na chodúľoch - 15 m

Ako  jednotlivci obsadili         4. miesto Zuzka Antalová,

                                                   5. miesto Tomáš Kirsch,

                                                   7. miesto Jakub Moncman,

                                                  12. miesto: Samko Záhorák.

Ako družstvo si odniesli strieborné víťazstvo - BLAHOŽELÁME!!!!!!!

 

 


 

Naša škola sa má opäť kým  pochváliť


Zuzana Antalová (žiačka 4. triedy) reprezentovala  nielen našu základnú školu , ale aj celý Trnavský kraj v celoštátnom kole najväčšej a najznámejšej celoštátnej postupovej prehliadky recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou – Hviezdoslavov Kubín 2011, ktorý sa konal v Dolnom Kubíne v dňoch 22. – 25. 6. 2011.

Zuzka vystúpila s prózou v 1. kategórii pre žiakov 2. - 4. ročníka Julinkine starosti  od Helene Rayovej, pripravovala ju p. uč. Adamacová.

1. krát v histórii našej školy  sa môžeme pochváliť  recitátorkou, ktorá sa zúčastnila celoslovenského kola Hviezdoslavov Kubín.

Sme veľmi hrdí na našu talentovanú žiačku a blahoželáme k tak významnému úspechu.

  

Žiačka 9.B  triedy Evka Šulková obsadila 1.miesto v Trnavskom kraji v prírodovednom seminári Delfín. Cieľom seminára Delfín bolo poskytnúť žiakom v piatich sériách sadu piatich zaujímavých úloh, ktoré rozvíjajú ich všeobecný rozhľad v prírodných vedách a umožniť im porovnať si svoje vedomosti v týchto oblastiach s rovesníkmi z celého Slovenska. Gratulujeme !!!

Aj tento školský rok sme sa zapojili sme sa do okresnej súťaže školských časopisov. Redakčná rada nášho časopisu ESO zložená z detí , ktoré navštevujú literárno- dramatický krúžok pod vedením p. uč. Adamcovej, vytvorila opäť kvalitné číslo časopisu, s ktorým sa umiestnili  na krásnom 2. mieste!

                                                                                                                 

19.5. 2011 sa konal turnaj vo futbale v Šúrovciach o Pohár M.Gašparíka. Starší žiaci vybojovali v susednej obci  so súpermi z Križovian, Brestovian a Šúroviec  3. miesto.

                                                                                                                

Gratulujeme víťazke krajského kola Hollého pamätník Zuzke Antalovej  k 1.miestu v umeleckom prednese poézie a prózy a postupu do celoslovenského kola.

     Super úspech!!!!!!!!
9.5. Štvrtáčka Zuzka Antalová a Radka Grmanová z ôsmej triedy sa zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Blahoželáme Radke, ktorá nás zastupovala v 3. kategórii k bronzovému 3. miestu.
 

 29.4. 2011  Najmladší žiaci vo futbalovom turnaji   Coca Cola Cup v Trnave získali  3. miesto. Gratulujeme!!!

                                                                                             

 

 30.3.2011  sa Radka Grmanová  z 8.triedy a Zuzka Antalová zo 4.triedy zúčastnili speváckej súťaže Putujeme za ľudovou piesňou.

Zuzka si vyspievala 3. miesto, blahoželáme !!!

24.marca 2011  Zuzka Antalová zo 4.triedy získala 1.miesto v okresnom  kole Hollého pamätník  v Trnave. V recitácii sa Zuzka cíti ako ryba vo vode a tak budeme držať palce aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať v máji. Gratulujeme!!!   

                                            

 

                 

                                                                                        

24. marca 2011 sa Tatiana Mikušová z 9. triedy zúčasnila krajského kola chemickej olympiády v Trnave. Svojimi schopnosťami a vedomosťami si obhájila miesto úspešnej riešiteľky. Blahoželáme!!!

 

   

Naši mladší futbalisti získali 4. miesto

23.marca 2011 sa konali  finále o Majstra okresuMALOM FUTBALE mladších žiakov.

Blahoželáme!!!

18.marca nás reprezentovala v obvodnom kole Hollého pamätník Nikoleta Černotová z 8.triedy. Súťažila v 3. kategórii s poéziou a získala 2. miesto.

25.marca si zmerala  sily so súperkami v okresnom kole a získala 3.miesto.

Gratulujeme!!!

                                            

            Dňa 8.marca 2011  Zuzka Antalová zo 4.triedy získala 2.miesto v okresnom kole v súťaži

                                                      Rozprávkové vretienko. Gratulujeme!!!!

 

                                      

December 2010 - Opäť naša škola bodovala :

Zuzana Antalová získala 1.miestov speváckej súťaži  Pieseň o Mikulášovi    

v 2. kategórii a 3. miesto si vyspievala v súťaži Pieseň o Vianociach.

 

  November 2010

 10.11.2010 sa konala v kine Hviezda v Trnave spevácka súťaž SUPERSTAR.Našu školu zastupovala Zuzka Antalová zo 4.ročníka .Z takmer 100 súťažiacich získala krásne 3. miesto s piesňou od menovkyne Zuzany Smatanovej - Daj ruku do mojej ruky.Gratulujeme.

 

 

 

 Vrecitačnej súťaži Hollého pamätník Zuzka Antalová  získala  1. miesto v našej ZŠ, takže nás išla reprezentovať  do obvodného kola do Trnavy, kde vyhrala 1. miesto a postup do okresného kola tejto súťaže. Aj v okresnom kole sa jej dobre darilo a dosiahla prvenstvo a postup do vyššej kategórie súťaže.   V krajskom kole  sa Zuzanka tiež presadila a podarilo sa jej  získať  vynikajúce  2. miesto!!! I keď na postup do celoslovenského  kola nestačilo,  tento úspech v krajskom kole bol pre našu školu  krásnym triumfom!

 

V regionálnej Súťaži  o poľovnícku trofej  bojovali dve družstvá z našej školy.  Mladších žiakov reprezentovalo družstvo tretiakov:  Jakubko Moncman, Zuzka Antalová, Samko Záhorák a starších zastupovali ôsmaci: Patrik Ondrejička, Kamil Adamec, Tomáš Kirsch. V súťaži družstiev získali mladší žiaci krásne 2. miesto a starší 3. miesto.    Toto krásne umiestnenie si vybojovali svojou znalosťou stôp zvierat, názvov psích plemien, poľovníckej problematiky, poznaním listov a prírodnín, streľbou, chodením na chodúľoch. V týchto náročných disciplínach Zuzka Antalová v súťaži jednotlivcov  obsadila 3. miesto i napriek  konkurencii  oveľa starších žiakov.

Okrem týchto výrazných triumfov  sme mali i množstvo menších nie však zanedbateľných úspechov. Naši šikovní žiaci reprezentovali školu v mnohých okresných súťažiach, napr. v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka bola  Evka Šulková z 8. Triedy úspešnou riešiteľkou, taktiež v okresnom kole geografickej olympiády bola úspešnou riešiteľkou Adelka Adamcová z 5. triedy.  Naše deti  boli úspešné i v okresných súťažiach vlastnej literárnej tvorivosti. V súťaži Čaro Vianoc  v 2. kategórii získala 1. miesto  Karin Kružlíková zo 7. triedy, v 3. kategórii získala Veronika Straková z 8.B  pekné 3. miesto. Erika Ščurková získala za svoju prácu čestné uznanie. Veronika Straková získala 3. miesto i v ďalšej okresnej súťaži vlastnej literárnej tvorivosti PRVOSIENKY

V Základnej škole s materskou školou v Zavare  vydáva redakčná rada už 6 rokov školský časopis ESO V šk. roku 2009/2010 sme sa zapojili  do okresnej súťaže školských časopisov, ktorú usporadúva centrum  voľného času Kalokagatia.  V tejto  súťaži vyhral  časopis ESO  2. miesto  a získal  pamätný pohár.