OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

                                                                                                      

  Riaditeľka ZŠ s MŠ : Mgr. Andrea Mršťáková

  

  Zástupca riaditeľa : PaedDr.Tatiana Babuljaková

  Zástupca  riad.  ZŠ s MŠ pre MŠ :    PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD.       

              

             

                                                         

                                                                                                 Administratívno-ekonomický zamestnanec: Zuzana Jablonická

                                                                              

          

           Vedúca ŠJ: Želmíra Grígeľová                               Hlavná kuchárka MŠ: Monika Antalová

      

           Hlavná kuchárka ZŠ: Jarmila Činčurová       Pomocná kuchárka MŠ: Jarmila Kovačičová
                                                                

                                        Pomocná kuchárka ZŠ: Daniela Polakovičová

 

                                                                                                                                Školníčka MŠ: Ivana Vallová   

                                                                                                                                                   Školníčka ZŠ: Anna Romanová

        Údržbár, kurič, záhradník: Anton Kiliany

                                       Upratovačka MŠ: Andrea Kilianyová
                                                             Upratovačka ZŠ:  Jana Ďurišová,