OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

 

        Učebne:

 • 10 kmeňových učební

 • 1 odborná učebňa chémie a fyziky s interaktívnym plátnom, internetom, vizualizérom a dataprojektorom
 • 1 jazykové laboratórium s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, hlasovacím zariadením, internetom
 • 2 učebne výpočtovej techniky s internetom
 • 1 spoločenská miestnosť resp. prezentačnú miestnosť s TV a DVD prehrávačom
 • 1 učebňa zariadená ako kuchynka


    Vybavenie školy:

 • moderne zariadené učebne a interiér školy
 • kmeňové a odborné učebne fyziky, chémie, výpočtovej techniky, cudzích jazykov
 • školská knižnica
 • školská jedáleň
 • bufet
 • zbierky učebných pomôcok
 • moderne vybavené kabinety jednotlivých predmetov
 • v suteréne šatne pre jednotlivé ročníky
 • sklady a vlastná kotolňa
 • vkusné toalety a ostatné administratívne priestory školy
 • pre žiakov  je k dispozícii školský časopis (ESO a ESÍČKO)
 • asfaltové ihrisko za školou
 • pre zamestnancov a návštevy je k dispozícii aj vonkajšie parkovisko
 • možný prístup i do telocvične
    Čo ponúkame ako nadštandard:
 • Dôraz na kvalitu vyučovania všetkých predmetov.
 • Možnosť prihlásiť sa na nepovinné predmety (cvičenia zo SJL a cvičenia z MATEMATIKY).
 • Bohatá mimoškolská činnosť.
 • Rozmanitosť záujmových útvarov.
 • Školské výlety a exkurzie organizované každoročne.
 • Zapájanie sa do vedomostných a umeleckých súťaží organizované okresom a krajom.
 • Príprava divadelných predstavení.
 • Možnosť doučovania po dohovore s daným učiteľom.
 • Lyžiarsky výcvik.
 • Dynamický a kvalitný učiteľský zbor.
 • Úspešnosť našich absolventov v celoštátnych testovaniach (MONITOR, KOMPARO).
 • Výchovný poradca