OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

Školský výlet 5. a6. triedy v Piešťanoch

Dňa 27.5. sa konal pod vedením pani učiteliek Búbelovej a Pivarči koncoročný výlet našich piatakov i šiestakov do kúpeľného mesta Piešťany. Prvé kroky nás viedli do Balneologického múzea, ktorým nás sprevádzali milá pani lektorka. Žiaci mohli vidieť mnoho zaujímavých exemplárov. Napr. : najväčšie kly mamuta, Moraviansku Venušu, zbierku zbraní i malebný vidiecky domček. Po nákupe suvenírov i oplátok sa deti ochotne pri prechádzke podelili  o desiate s labuťami na brehu rieky. Žiakov čakala i plavba krytou loďou po rieke Váh. Plavba sa všetkým páčila a panovala príjemná nálada možno aj vďaka poletujúcim čajkám naokolo.

                                                                                                                                                   Mgr. Monika Pivarči
Krúžok SHD zažil majstra JENISA v úlohe Verdiho Macbetha

(čítajte v rubrike Chcete vedieť viac?)

Dalibor Jenis - slávny slovenský barytonista, ktorého pozná i svetové publikum, napr. vo Viedenskej štátnej opere, v Covent Garden v Londýne, v milánskej La Scale a pod.
 

1.6.2015 MDD v našej škole

Siedmaci zažili počas svojho sviatočného dňa nielen športové hry na futbalovom či tenisovom ihrisku, ale aj niekoľko zábavných súťaží. Preverila sa ich pohotovosť, vnímavosť, vedomosti z histórie, logika i telesná zdatnosť. Azda najviac zaujali žiakov zápalkové hlavolamy, živá abeceda (tzv. telopis) a súťaž v kačacom kroku. Finále patrilo hre Mrkvožrút roka 2015 (pozri obrázok). Víťazné družstvo získalo jednotky za predmet matematika a dejepis.                                                                                                                         -mg-
ŽIACKY ZÁŽITOK Z KULTOVEJ SLOVENSKEJ HRY

JÁNOŠÍK

 

29. apríla 2015 sa z našej školy uskutočnil tradičný zájazd do Radošinského naivného divadla v Bratislave. Po predstavení sme sa mohli zoznámiť aj so samotným zakladateľom RND –STANISLAVOM ŠTEPKOM, ktorý nedávno oslávil svoje 70. narodeniny. Počas predstavenia sme sa poniektorí nemohli prestať smiať. Videli sme Štepkovo najznámejšie dielo JÁNOŠÍK, ktoré sa mne osobne veľmi páčilo a som rád, že ma pán učiteľ Gabriš pozval na toto predstavenie. S pánom učiteľomGabrišom som sa mohol zúčastniť na viacerých hrách alebo predstaveniach a dovolím si povedať, že toto predstavenie bolo u mňa jedno z najlepších a najvtipnejších. Som šťastný, že som spoznal RND a klobúk dole pred autorom Stanislavom Štepkom a jeho dielami.

     Bolo to super, že v ten večer pán Štepka prijal pozvanie do našej školy a že o niekoľko dní neskôr sa mohla uskutočniť v zavarskej škole výnimočná beseda s osobnosťou Slovenska.

Patrik Dudík (8. tr.)  
 

  Expedícia Kvetinkovo

 

 

Expedícia Futbalovo

Čitateľský krúžok pri Váhu
 

Školský výlet 4. A vo Vrbovom
 

15. 5. 2015 sa uskutočnila v našej škole beseda so známym slovenským spisovateľom, režisérom, dramatikom, hercom, textárom a vedúcou osobnosťou Radošinského naivného divadla , so Stanislavom Štepkom

a herečkami Maruškou Nedomovou, Petrou Molnárovou, Danielou Tomešovou

Konečne sme sa dočkali dlho sľubovanej a očakávanej návštevy. Naši žiaci pravidelne navštevujú Radošinské naivné divadlo, ale dnes to bolo naopak.

Divadlo prišlo k nám.  Presnejšie povedané -  herci prišli k nám. A bolo aj divadlo. Divadlo s názvom Zmena plánu, ktoré  zahrali žiaci z nášho literárno - dramatického krúžku pod vedením p. uč. Adamcovej.

Nesmel chýbať ani spev v podaní Zuzky Antalovej a Katky Drobnej.

 Ale aj vzácna návšteva nezostala nič dlžná. Pobavili nás ukážkami z niektorých divadelných hier.

Po programe nasledovala beseda v spoločenskej miestnosti.

 

Žiaci si z besedy odnášajú kultúrny zážitok,autogramy, odpovede na ich zvedavé otázky a hostia zas darček od našich detí - plagátik, ktorý si vystavia vo vestibule divadla.

Bolo pre našu školu cťou mať medzi nami takých vzácnych hostí. Ďakujeme!
 

 

1. stupeň v ZOO v Bratislave

Viac vo Fotogalérii 2014/2015
 

Naši žiaci sa zúčastnili šachovej súťaže Trnavský šachový rebríček.

10.5. Deň matiek v Kultúrnom dome v Zavare
 

MAREC – MESIAC KNIHY V PIATEJ TRIEDE

 

25. marca navštívili piataci so svojím vyučujúcim Mgr. Mariánom Gabrišom Obecnú knižnicu v Zavare a absolvovali besiedku o knihe ako priateľovi človeka, o histórii kníhtlače a fungovaní knižníc doma i vo svete. Zavarskú knižnicu a jej výpožičný systém mladým čitateľom predstavila miestna knihovníčka – p. Hlačinová. Niektorí piataci dostali svoje prvé čitateľské preukazy v živote, v mesiaci knihy dokonca zdarma. Na záver žiaci súťažili v téme Dielo Pavla Dobšinského. Víťazi - Miško Šeliga a Jurko Zvolenský - získali knižnú odmenu s názvom Všetky deti sú dobré.  

Spokojní piataci po netradičnej literárnej hodine pred zavarskou knižnicou s vypožičanými knižnými titulmi.

Príjemné čítanie!
 

Tehlička 2015 - Staviame školu.“

Vyhodnotenie

Víťaz na I. st.: 4. B  - 217 tehličiek a 100% účasť triedy

Víťaz na II. st.: 5. roč.  - 342 tehličiek a 100% účasť triedy

BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME  !!!

Spoločne sme ako škola projekt podporili sumou: 269,90 €

1.r. – 42 tehličiek 21,05%

2.r. – 43 tehličiek 22,22%

3.r. – 41 tehličiek 33,33%

4.A – 75 tehličiek 75%

6.roč. – 48 tehličiek 23,53%

7.roč. – 28 tehličiek 20,83%

8.roč. –   0 tehličiek 00,00%

9.roč. –   4 tehličiek 08,70%

Ďakujeme aj sponzorke sladkej odmeny pre víťazov  p. Rojkovičovej.
 

Biblická olympiáda

12.3.2015 sme sa zúčastnili dekanátneho (okresného kola) Biblickej olympiády na GAM v Trnave. Kto?

Maruniaková Alexandra – 9.roč.

Antalová Zuzana – 8.roč.

Stúpalová Magdaléna – 8 roč.

a náhradník: Šeliga Michal – 5.roč.

Z 9-tich zúčastnených družstiev sa naše olympionistky umiestnili na krásnom 4. mieste.

Sponzorom pizze bol vdp. J. Bederka, miestny farár.

 

BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!!!
 

Lyžiarsky výcvik v 7. a 8. triede

Chata pod Hrbom

 
 

Karneval v ŠKD

Viac fotografií v časti Fotogaléria 2014/2015
 

  O najkrajšieho snehuliaka - spoločná akcia školského klubu
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLSKÉ KOLO 17.12.2014

Aj tento rok sme šťastlivo a úspešne prežili školské kolo Biblickej olympiády z biblických kníh: Skutky apoštolov, Tobiáš a Jozue. Konalo sa 17.12.2014 pod vedením sr. Juliány, S.Praem a spoluprácou s odbornou porotou p. riaditeľkou H. Karáskovou a p. uč. L. Antalovou. Súťažili sme v 6-tich kolách, za výkon boli nachystané zaujímavé ceny a úplný záver bol venovaný našim hladným žalúdkom. Koniec najlepší – super pizza. Najviac povedia fotografie. Prajeme príjemné chvíle strávene pri našej webovej stránke.

Na dekanátnom – okresnom kole nás budú reprezentovať traja najlepší:

1.miesto: Alexandra Maruniaková – 9.roč

2. miesto: Magdaléna  Stúpalová – 8.roč.

3. miesto: Zuzana Antalová – 8.roč

4. miesto: náhradník: Michal Šeliga – 5.roč.

Výhercom blahoželáme!!!

Viac fotografií vo fotogalérii.
 

Záujmový útvar STRETNUTIE S HUDOBNÝM DIVADLOM (SHD)

NAŠA PRVÁ NÁVŠTEVA VEČERNÉHO OPERNÉHO PREDSTAVENIA

A PREKVAPENIE

 

V nedeľu 30. novembra sme sa pod vedením vedúceho krúžku SHD p. uč. Gabriša a pani učiteľky Hitkovej vybrali do novej budovy Slovenského národného divadla, aby sme si ako začiatočníci – noví členovia SHD - pozreli dielo BO HÉMAo živote mladých umelcov v Paríži, zvlášť o básnikoviRudolfovi (tenorista Samek), ktorý sa zaľúbil do skromnej krajčírky Mimi (sopranistka Hornyáková). Táto veľká láska však skončila tragicky, lebo dobrá a milá Mimi napokon zomrela na pľúcnu chorobu. Neverili sme, že by to až takto mohlo skončiť, ale aj to sa v živote stáva. Na príbeh a silnú, citovú opernú hudbu sme boli pripravení pánom učiteľom z krúžkarskej hodiny len trošku, aby pokračovanie a koniec opery boli pre nás prekvapením. Dozvedeli sme sa, že táto opera je slávna a vytvoril ju svetoznámy taliansky skladateľ GIACOMO PUCCINI. Zaujímavosťou bolo, že práve deň pred naším  predstavením uplynulo presne deväťdesiat rokov od jeho smrti v Bruseli roku 1924.

     Najväčším prekvapením nášho večera, ktoré pán učiteľ do poslednej chvíle tajil,bolo uvítanie nášho krúžku v národnom divadle šéfredaktorom webového portálu OPERA SLOVAKIA a členom zboru Opery SND – pánom Ľudovítom V o ngrejom. Ten nás po druhom dejstve pozval na exkurziu do pracovného zákulisia opery. Na chodbách so šatňami sme stretli spevákov priamo v kostýmoch, za dverami počuli hlasovú rozcvičku sopranistky, videli prácu garderobierky, dokonca sme sa ocitli na kraji veľkého javiska medzi rekvizitami. Na javisko sme mohli vyjsť aj my. Vysoko nad hlavami sa nachádzalo povrazisko a všelijaké technické zariadenia, ďaleko pred nami bola spustená veľmi široká a dlhá opona.

     Časť nás krúžkarov stretla vo foyer opery aj ďalšiu pracovníčku SND - pani Izabelu Pa žítk o vú. Veľmi sa tešila z toho, že sme prišli na operu. Pán učiteľ nám ju predstavil ako nezastupiteľnú osobu, ktorá je „telom i dušou“ slovenskej hudobnej kultúry, zárukou slávnostnej úrovne podujatí. Zoznámili sme sa tak s človekom, ktorý ovláda moderátorské umenie, viacero cudzích jazykov, pripravujerôzne kultúrne podujatia aj s medzinárodnou účasťou, je tvorcom najvýznamnejšieho festivalu klasickej hudby na Slovensku – Bratislavských hudobných slávností, ktoré bývajú vždy na jeseň.

     Z divadla sme odišli nadšení - aj z predstavenia, aj z nevšednej exkurzie. Spolužiaci, ktorí tu neboli, môžu banovať. Vo vlaku cestou domov sme si listovali v krásnej fotografickej knihe o inscenáciách SND a podelili obrovské balenie čokolády Merci. Boli to darčeky od pána Vongreja, ktorý nám tak poďakoval za to, že fanúšikujeme okrem iného aj opernému spevu a podporujeme staré umenie a že spoznávame naše národné divadlo a slovenských umelcov vážnej hudby. Aj my ešte raz ďakujeme pánu Vongrejovi a všetkým pracovníkom divadla, ktorí nám venovali chvíľočku zo svojho vzácneho času.

Krúžkari v spolupráci s vedúcim SHD

Viac sa dozviete v časti Chcete vedieť viac? 

Ako oslávila výročie SNP naša škola

si môžete prečítať v časti Chcete vedieť viac?
 

Spoznávame slovenskú dramatickú tvorbu

Návšteva Divadla Jána Palárika v Trnave

 

     16. októbra sme v rámci literárnej výchovy i DNÍ SLOVENSKEJ LITERATÚRY mohli podľa nášho záujmu pod vedením pána učiteľa Gabriša a pani učiteľky Antalovej  navštíviť večerné predstavenie trnavského divadla. Videli sme slovenskú hru VOĽAKEDY A DNES od významného dramatika Ivana Stodolu. Zaujalo ma zobrazenie toho, ako sa časom menilo správanie, zvyky a úcta k iným ľuďom. Všímal som si, ako sa voľakedy dcéra bez otcovho dovolenia ani hnúť z domu nemohla.  A dnes?

     Na divadle v podzemnom štúdiu  bolo úžasné, že (aj keď som sedel v druhom rade) som bol asi meter od hľadiska a hercov. Bolo to prvýkrát, čo som bol tak blízko, že som sa mohol sám hercov doslova dotknúť. Príbeh hry sa zameriaval  na medziľudské vzťahy otca, matky, dcéry a jej milenca. Hra nám vtipnou formou ukazovala, ako ľudia postupom času menili svoje zásady pri vstupovaní do blízkeho vzťahu a jeho udržovaní. Voľakedy bolo manželstvo posvätné puto, s ktorým museli súhlasiť obaja rodičia a mohla ho rozdeliť len smrť. Dnes sa manželstvo berie ako úplne obyčajná vec, ľudia sa doň vrhajú bezhlavo, bez toho, aby svojho nastávajúceho poriadne spoznali. A potom to tak aj vyzerá, keď sa po polroku dajú rozviesť.

     Asi posledné, čo by som k tomuto predstaveniu dodal,  je, že to bola celkom pekne „stratená“ hodinka môjho života.

                                                                                                            Ľuboš Guzmický (9. tr.)

Viac sa dozviete v časti Chcete vedieť viac?
 

Editor formátovaného textu
Stlačte ALT 0 pre nápovedu
Cesta prvkov
 
.cke_skin_office2003{visibility:hidden;}

Keď je na divadelnom javisku Polooblačno

Zájazd do RND venovaný

nedávnemu 50. výročiu vzniku súboru

a 70. narodeninám jeho zakladateľa

majstra STANISLAVA ŠTEPKU

 

Zo školy sme vďaka pánovi učiteľovi Gabrišovi a pani učiteľky Adamcovej išli na fantastické predstavenie Radošinského naivného divadla v Bratislave s názvom Polooblačno. Napísal ho Stanislav Štepka na blížiace sa päťdesiate výročie vzniku RND, ktoré obľúbený súbor oslávil roku 2013. Na toto výročie  naplánoval aj pokračovanie - hru Sčista-jasna, ktorú sme videli v RND v minulom školskom roku.

Polooblačno je  smutno-smiešna komédia o živote Slovákov v prvej polovici  20. storočia. My sme boli na poslednom predstavení tejto hry - na tzv. derniére. Predstavenie ukazovalo život niekoľkých ľudí, ich osudy počas dvoch svetových vojen. Úžasné je, že väčšina postáv aj naozaj v skutočnosti existovala, ale samozrejme niektoré veci boli domyslené Štepkovou fantáziou. Predstavenie začalo tým, že do slovenskej dediny Radošina prišli Maďari, ktorý ju ovládali a premenovali, lebo vtedy bolo Uhorsko. Medzi hlavné postavy patrila  Terezka, ktorej na začiatku odišiel muž do Ameriky a poštár, ktorý ju mal veľmi rád a zatajoval jej listy od manžela, aby naňho zabudla a bola s ním. Naplánoval to dobre, pretože sa zaňho potom naozaj vydala. Veľmi vtipne tam pôsobil richtár a hasič  (Stanislav Štepka), ktorý bol podľa nás najvtipnejší. Celý príbeh vlastne rozprával bezdomovec Kočinant. Veľmi sme sa smiali aj vtedy,keď do dediny prišiel „ futbal“,keď sa S. Štepka chcel obesiť na hadici alebo keď nám Svätopluk Malachovskýukazoval život v Amerike. Medzitým mala Terezka a poštár spolu dcéru a tá hrala v miestnom divadle a veľmi chcela herca, s ktorým hrala - Šimona. Keď jej konečne opätoval lásku, odišiel na vojnu aj so svojím kamarátom. No z vojny sa vrátil iba on. To bolo veľmi smutné a dojemné.

Divadlo sa skončilo v nádeji postáv, že raz bude všetko lepšie...

 

Danka Paldanová a Zuzka Antalová (8. tr.)

Viac sa dozviete v časti Chcete vedieť viac?
 

Šarkaniáda v ŠKD

 
 

18.11. 2014 Účelové cvičenie s vojakmi

V utorok  sme mali účelové cvičenie. Boli u nás vojaci a učili nás poskytovať prvú pomoc. Ja som vedela, čo je to dlaha aj stabilizovaná poloha.  Boli tam rôzne stanovištia  napr : sebaobrana, chemické masky, zdravotnícka príprava a zbrane. Mali sme ísť  do vojenského auta, lenže auto preparkovali ďaleko od školy a tak sme neišli . Okrem vojakov tam boli tam aj 2 vojačky. Mne  sa to veľmi páčilo. Najviac zdravotnícka príprava, lebo ak vyrastiem chcem byť lekárka. Celý deň bol  super .                                                                         Emka, 4.A

V utorok 18.11. k nám prišli vojaci z Hlohovca. Najprv nám ujo vojak na chodbe  vysvetlil , v ktorej triede, čo bude. Potom sme si mohli zobrať plagáty a časopisy  . Ja som si zobral dva plagáty. Na jednom bol tank, ktorý strieľal a bol pritom na nejakej vlakovej stanici. Potom na druhom bol JEEP s vojakmi.  Mali sme tieto stanovištia : Sebaobrana 4.A, zbrane v 2. triede, plynové masky a ochranné oblečenie v 1. triede a zdravotnícku prípravu v  3.triede. Ako prvé sme mali Sebaobranu. Boli tam  dvaja vojaci, ktorí nám ukazovali zbrane, napr. obušok a mohli sme ho chytiť do ruky. Potom, keď sme si to vyskúšali , tak nám vojaci ukazovali sebaobranu. Najviac sa mi z toho páčilo – útok  päsťou. To bolo v 4.A.  Potom sme išli do 2.triedy. Tam  na nás čakali tiež dvaja vojaci a  boli tam zbrane. Najviac sa mi páčil GUĽOMET. Z GUĽOMETU sme si mohli aj vystreliť J. Potom sme si mohli dať na seba nepriestrelnú vestu a ochrannú helmu. Potom nám ukázali náboje do guľometu. Potom  sme išli do 1.triedy a tam boli plynové masky, čižmy, rukavice a plášť  pre vojakov. Mohli sme si vyskúšať plášte, plynovú masku, návleky na nohy a na ruky. Potom nám nič neostávalo, len ísť do 3.triedy. V  3.triede bol jeden vojak a jedna vojačka. Tí nám ukazovali zdravotnícku prípravu a ako ošetrovať vojakov.  Miško, 4.A

Viac fotografií vo Fotogaléria 2014/2015
 

10.11.2014 exkurzia 4.A a 4.B v Planetáriu a hvezdárni v Hlohovci

10.11.2014 sme boli na exkurzii v Planetáriu v Hlohovci. Keď sme prišli do planetária, usadili nás na sedačky a zhasli.Nad našimi hlavami premietali súhvezdia, slnečnú sústavu....                            Borisko, 4.B

...Bolo tam veľmi dobre, hlavne, keď tam zhlasli. A všetko nám tam premietali na nejakom stroji. Ukazovali nám súhvezdia: Pastiera, Veľký voz, Malý voz, Pegas, Orion, Bliženci. Skoro sme tam zaspali ...   Emka, 4.B

...Mne  bolo veľmi dobre, lebo sme si sadli a zhasli. Mala som zaspať, vlastne prečo som nezaspala? Nuž nevadí, aj tak som chcela pozerať na súhvezdia : ORION, PASTIER,  VEĽKÝ VOZ,  MALÝ VOZ A PEGAS     Katka , 4.B

...Boli sme sa aj pozrieť cez ďalekohľad. Mohli sme si kúpiť aj založky a iné suveníry. Vplanetáriu sme si sadli na stoličky,  zhasli a bola tam veľka tma. Trošku som sa bála. Boli tam rôzne súhvezdia. Keď sme odchádzali, spravili sme si spoločnú fotku.                Ľubka, 4.B

Keď sme boli vo hvezdárni, tak sa nám predstavil jeden ujo a bol milý. Páčilo sa mi, keď ten ujo zhasol a na stene boli hviezdy. Ukázal nám planéty a iné veci, o akých sme sa neučili. Bolo to veľmi pekné, všade bola iba tma. A keď sme išli domov, tak sme počítali psov a mačky. Bola to veľká zábava. Cestou tam sme napočítali 50 psov a naspäť sme napočítali spolu 122 psov . A čo bolo na tom najlepšie? Kývali sme ľuďom a oni to ignorovali...                                                                                                          Viktorko, 4.B

Ostatné reakcie detí v časti  Chcete vedieť viac?
 

Exkurzia 5. a 6. triedy

Dňa 29.10. sa žiaci 5. a 6. ročníka pod vedením p. učiteliek Pivarči a Búbelovej vydali smerom do Senca , konkrétne do Múzea včelárstva v Kráľovej pri Senci. Skanzenom s múzeom našich žiakov sprevádzal dlhoročný pán včelár. Mohli sme vidieť živé včely, rôzne typy úľov i chytiť si včelí plást. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí, napríklad  ako sa praveký človek naučil nezabíjať včielky, aby mal stále dostatok medu alebo ako môžeme byť vďační za včely, pretože v niektorých kútoch sveta ich nemajú a opeľovanie robia ľudia i deti ručne! Pán včelár veľa rozprával aj o zdravej výžive a výhodách, prečo uprednostniť med pred bežným sladidlom- cukrom. A kto dostal počas exkurzie chuť na medík, mohol si ho aj kúpiť priamo u nášho sprievodcu.

Mgr. Pivarči

 
 

Deti z čitateľského krúžku navštívili 10. októbra Západoslovenské múzeum

v Trnave

Pozreli si 2. ročník krajskej výstavy poľovníckych trofejí. V pivnici múzea poľovníci zhromaždili výber medailových trofejí srncov, jeleňov, muflónov, danielov, diviakov, líšok a jazvecov ulovených v roku 2013 v Trnavskom kraji.

 

V piatok sme boli v múzeu na Krajskej  výstave poľovníckych trofejí. Videli sme tam trofeje zvierat: danielov, líšok, muflónov, divých  svíň, rysov... A v tom múzeum bola aj 500 ročná kostra, na nej sa zachovala pracka z opasku a drevený kríž. Boli sme aj na kebabe, aj na zmrzline. Ja som si kúpila vanilkovú. A cestou domov sme si kúpili loom bands prívesky na náramky.Išli sme cez mesto, videli sme tri fontány , aj výklady s oblečením,  výklady  CDa DVD. Bol s nami aj Vanesskin brat, druhák Alex. Bolo to super. Aj múzeum, aj zmrzlina a kebab, loom bands ,a aj DVD a  CD - proste všetko.  Boli sme tam s našou bývalou pani učiteľkou. Toto  bol ten najlepší krúžok na svete!

                                                                                                                                             Emka   4.A

V piatok 10.10. sme boli v múzeu v Trnave na Krajskej výstave poľovníckych trofejí. Išli sme autobusom asi 5-10 minút, potom sme vystúpili a išli do  pivnice .Tam boli trofeje týchto zvierat: jelene, muflóny ,daniele, srnky, veveričky, zuby divých prasiat ... Potom sme išli do dlhej chodby,  kde boli  kobylky, osy a divné chrobáky. Videli sme fúru obrazov. Potom sme išli von. Kúpili sme si kebab, zmrzlinu a Vanesskin mladší brat si kúpil čudný kameň (tyrkys). Keď sme išli domov, videli sme veľa vecí. Ema, Vaness a Naty si kúpili náramky. Potom sme išli zasa 5-10 minút. Zastavili sme a bol som doma.

                                                                                                                                            Ondrej 4.A

Videli sme trofeje týchto zvierat : líšky ,daniele, jelene, diviaky a iné. To bolo v pivnici.Potom sme  išli aj na poschodie do múzea . Boli tam : čínske  výrobky , kostra ,starodávne veci a iné .Potom sme boli na kebabe ,aj pri pri fontáne . A niektorí boli na zmrzline , aj v obchode s gumičkami Loom Bands.Potom sme išli k autobusu. Rozlúčili sme sa a išli sme každý svojou cestou.Bolo to super truper a ešte neviem čo,proste  naj čitateľský  krúžok!!!

                                                                                                                           Lenka  4.A

 

V piatok 10.októbra sme boli na Výstave poľovníckych trofejí  v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Najprv nás  teta sprievodkyňa pekne uvítala a potom sme išli do pivnice, kde boli vystavené trofeje líšok, jeleňov, muflónov, diviakov,  atď. Prezerali sme si lebky líšok, jeleňov, muflónov, diviakov, jazvecov, srncov ........ Pozerali sme si tam aj nože, ktorými poľovníci  zabíjali  zver. Našli sme tam aj nástroje, ktoré taktiež používali.   Samozrejme, že tam boli aj také ceduľky, na ktorých bolo napr. meno toho, kto to ulovil, potom boli body a nakoniec medaily napr. bronzová medaila, strieborná medaila, zlatá medaila. Potom sme išli do miestnosti, kde boli rysy, diviaky, jelene, srnky atď. Našli sme tam aj lasice, veveričky, rybárikov a všelijaké iné vtáky. Boli tam aj zvláštne kamene, odtlačky rýb a samozrejme aj mušle. Dozvedel som sa, že na Slovensku niekedy bývalo more a z toho obdobia sú  tie mušle. Potom sme išli do chodby, kde boli samé obrazy. Našli sme tam červený rubín, ktorý nám pripomínal rudit a diamant Minecraftu. Potom sme tam našli nejakú rudu, ktorá bola veľmi červená. Potom sme išli do miestnosti,kde boli ľudové  kroje a našli sme tam starodávne postele, ktoré  boli veľmi malé. Nechápem, ako sa tam tí ľudia mohli vmestiť. Ale teta mi vravela, že tie postele sú veľmi pohodlné (mäkké). Potom sme išli do inej miestnosti, kde nám teta sprievodkyňa  vravela o takom človeku, ktorého zavraždili a potom ho dali do debny. Neskôr tam kopali ľudia, ktorí to telo našli a našťastie ho nepoškodili. Potom ho dali do múzea, kde bolo v bezpečí. Na tele toho človeka ostal drevený kríž, kožený opasok a prsteň. Nakoniec  sme sa podpísali do knihy návštev. A nakoniec to najlepšie !Išli sme na kebab, hot dog a zmrzlinu. Potom sme boli na (LOOM BANDS) gumičkách a ja som si našetril 3 € a tak som si kúpil 3 balíky gumičiek.

                                                                              Miško  4.A

Reakcie žiakov aj v časti Chcete vedieť viac?
 

13.10. - 17.10.2014 sa uskutočnil vitamínový týždeň

  Každý deň bol tematicky zameraný na iný druh ovocia a zeleniny podľa  danej farby. Vstupenkou do daného dňa bolo oblečenie  a k tomu ovocie, či zelenina predpísanej  farby. 

13.10. - Červený deň (jablko, rajčiak, .....)

14.10. - Zelený deň (hruška, uhorka, paprika, hrozno...)

15.10. - Žltý deň ( citrón, kukurica.....)

16.10. - Modrý deň (slivka, hrozno ...)

17.10. - Oranžový deň (tekvica, pomaranč, mandarínka ...)

Vítamínový týždeň v ŠKD

 
Školský rok 2013/2014

Tombola školského časopisu ESO

Vďaka sponzorským príspevkom a vecným cenám  sa mohla uskutočniť  aj tento šk. rok tombola nášho časopisu. Zorganizovala ju redakčná rada ESA. Pripomeňme ešte, že náš školský časopis opäť získal aj tento školský rok 1. miesto v okresnej súťaži Školský časopis.

Cenu z tomboly získali nielen deti, ktoré mali uverejnený svoj príspevok , ale i tie, ktoré do schránky vhodili nepoužitý ulievací  kupón z ktoréhokoľvek čísla časopisu. Do losovania boli zaradené i deti, ktoré poskytli do tomboly finančnú čiastku alebo vecné ceny.

Veľká  vďaka patrí všetkým sponzorom  nášho "zlatého"  školského časopisu.

Ďakujeme!!!
Dramatizácia zvieracej rozprávky Premýšľajúci medveď v 6. triede
 

Babinec v 2. triede
 

Koncoročný výlet žiakov 3.A a 3.B v Skalici a Holíči

Viac fotografií vo Fotogalérii 2013/2014
 

Koncoročný výlet žiakov 6. a 8. triedy v  Hronskom Beňadiku a Tesárskych Mlyňanoch  - 3. jún 2014
 

Koncoročný výlet 4. a 5. triedy

Dňa 21.5. (v stredu) sa naši štvrtáci a piataci dočkali spoločného koncoročného výletu do Nitry.  Ponuka dňa pripravená p. učiteľkami Búbelovou a Jakubíkovou bola rozmanitá: Najskôr sme absolvovali divadelné predstavenie O troch prasiatkach. Nešlo však o tradičné poňatie rozprávky pretože napríklad vlk bol vegetarián jazdiaci na motorke a  prasiatka žili v smetnom kontajneri. Po dobrej zábave sme navštívili Poľnohospodárske múzeum so skanzenom. Boli tu rôzne exponáty, hasičská zbrojnica, vodný mlyn, lietadlá i stará škola. Deti však mali zážitok najmä z jazdy traktorbusom či vstupu do vnútra lietadla a helikoptéry.  

                                                                                                                                                                   Mgr. Monika Jakubíková
Deň matiek - 11. 5.2014

 

 

Fotografie poskytol p. Federič
 

 

 

Duchovná obnova 7.-11.5.2014 Vrbové

Po pol roku, pre niektorých po roku, sme sa 7. mája vydali objavovať tajomstvá nášho vzťahu s Bohom a to v Duchovnom centre sv. Norberta vo Vrbovom u sestier Premonštrátok. Náš program bol veľmi pestrý. V stredu sme sa zúčastnili na detskej sv. omši vo farskom kostole sv. Garazda a  večer sme prežili stíšení v adorácii v kaplnke Božieho milosrdenstva. Ráno sme začali rannými chválami, raňajkami a nasledovali rôzne prednášky sr. Juliány nadväzujúce na našu tému: Biblia, svätci a ja. Otestovali sme si aj koľko vydrží naša trpezlivosť, keď sme do modelovacej hmoty vyskladali každý svoj citát z písmenkových cestovín. Každý to zvládol bez ujmy na psychike, našťastie. Pri obede sme si zasúťažili. Každý sa pokúšal vo svojej polievke s písmenkami nájsť písmenká tak aby vznikol citát "Boh je láska" Mali sme víťazov a obdivom sme im zagratulovali. Večer sme sa zúčastnili na sv. omši v kláštornej kaplnke. Nasledovala večera a po nej film. Všetci , už veľmi unavení sme sa pobrali spinkať. Ráno sme opäť začali rannými chválami, nasledoval program v podobe prednášok, rozhovorov, aktivít. Sestrička nás zoznámila so svätými Premonštrátskeho rádu. Na túto tému sme nadviazali aj pri ďalšej aktivite, súťaži pexeso. :-) Po napínavých kolách sa aj tu ukázali štyria najlepší, ktorí boli ocenení. Poobede sme mali voľno, ktoré niektorí využili na hru futbalu so sestričkou a niektorí s radosťou navštívili kadernícky salón, veď kto by nevyužil, keď bol zadarmo :-) Po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva sme boli všetci pozvaní na pohreb. Áno, na prvý pohľad to nie je niečo, kam by sme sa mali tešiť, ale po objasnení toho o aký pohreb pôjde, sme svoje úsmevy na tvárach neudržali bez pohybu. Najprv sme na papier napísali veci, ktoré nedokážeme, potom sme papieriky uložili do truhly, no a naše NEDOKÁŽEM sme ešte verne odprevadili na miesto posledného odpočinku. Dali sme mu posledné zbohom. Vlastnoručne vyrobený krížik sa týči nad malým hrobčekom. A odtiaľ sme už odchádzali len s myšlienkami, ako sa budeme snažiť zabudnúť na nedokážem a budeme uprednostňovať slová ako:  s Božou pomocou to dokážem, pokúsim sa, chcem.. .

Nasledoval kar a odovzdanie pamätných kníh, obrázkov a ružencov, ktoré nám sponzorovala pani starostka z Dolných Lovčíc.

Večer po kare a sv. omši sme prišli o troch členov, ktorí museli odcestovať skôr. My sme pozerali film. V sobotu sme mali omšu v kaplnke duchovného centra a zapojili sme sa do bohoslužby. Keďže bolo pekné počasie využili sme ho na prechádzku, živé človeče a poobede sme sa už lúčili a odišli každý domov.

Spracovala: A. Šipková a s. Juliána, S.Praem
 

Les ukrytý v knihe

23.apríla 2014 navštívili žiaci  3.A,3.B a 5. triedy Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave.Zúčastnili sa podujatia  lesných pedagógov v rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe.


Len čo deti zaujali svoje miesta v rozkvitnutej a slnkom prehriatej záhrade, lesný pedagóg Michal Slávik spustil svoj „šiškofón“, ktorý putoval z ruky do ruky, a tak sme sa okrem mien detí dozvedeli aj to, akým zvieraťom by chceli deti byť. Už vieme, kto by chcel byť pestrofarebným motýľom, veľkým medveďom, či usilovným mravčekom.


Po predstavovaní sme si vypočuli úryvok z knihy Kde bývajú zvieratá a následne deti vedeli odpovedať na pripravené otázky pracovného listu, ktoré sa týkali jazveca. Pokračovali sme ukážkou atlasov, v ktorých si môžeme vyhľadať o aký strom, či zviera ide. Hravo deti zvládli aj pomenovať vyobrazený strom. Po vyplnení pracovného listu, ktorý obsahoval viacero vedomostných otázok o stromoch i zvieratách, sa žiaci pustili do skladania a strihania malej lesnej knižky.


Záver patril spoločnému fotografovaniu s našimi hosťami a odovzdaním pripravených darčekov, ktorými deti hosťom poďakovali za príjemné a poučné lesné dopoludnie.

Čo o tom napísali tretiaci?

23.4. sme boli na stretnutí s lesníkom Michalom Slávikom. Mal tam aj kolegyňu Majku. Vypĺňali sme aj text v pracovnom liste. Ja som čítala text preto, lebo som od Marty Hlušíkovaj recitovala na Hollého pamätník. Pán lesník povedal, že rozprávať môže iba ten, kto má  v ruke šiškofón , teda šišku zo smreka. Skladali sme aj knižku - leporelo. V ňom  na prvej strane bolo napísané: ,,Môj život sa začal dávno predtým ako sa narodili tvoji rodičia, písal sa rok 1913. Počas môjho života som zažil tuhú zimu aj spaľujúce lúče slnka, nedostatok  vlahy aj mohutné víchrice. Dnes tu stojím zocelený matkou prírodou. Moje zelené ihličie vyprodukovalo množstva kyslíka a konáre poskytli  útočiská lietajúcim obyvateľom lesa. Tak ako všetko má svoj začiatok a koniec, aj  môj čas je  presne vymedzený. No nie som smutný. Moje drevo bude ďalej nápomocné ľudom. Skončí ako detská hračka, drevená strecha domu a možno ako kniha. Ale ani táto etapa nie je posledná ,lebo po mne vzklíčia nové semienka a celý kolobeh života sa znovu zopakuje.....“ Zapamätala som si, že príroda sa má chrániť!      Emka,3.A

... Najprv  sme  si posadali  na stoličky v záhrade a potom  prišli lesník a lesníčka Majka.Celou besedou  nás sprevádzala pani VERONIKA  - knihovníčka . Lesník nám  vysvetlil, prečo treba   chrániť  prírodu . Potom sa nás do šiškofónu  opýtal, aké zviera chceme byť. Ja chcem byť lienka .  Potom nám rozdal pracovné listy o jazvecovi aj leporelo .Nakoniec sme dostali  autogramy do VKMH J. BOLO TO  SUPER. Lenka,3.A

V stredu 23.4.2014 sme boli v Trnave v knižnici Juraja Fándlyho na stretnutí s lesníkom Michalom Slávikom. Išli sme tam autobusom . Veci sme si zložili v knižnici a potom sme išli von do záhrady. Programom nás sprevádzala aj lesníčka Majka. Bol to štvrtý ročník programu Les ukrytý  v knihe J. V záhrade  sme si vyrobili skladaciu knižku - leporelo a vyplnili pracovný list o jazvecovi. A vráťme sa k tej záhrade. Žiaci z inej školy mi hovorili, že som baba. Pýtali sa ma to asi takto: ty si baba? Opýtali sa ma to 2 krát. Veľmi ma to bavilo. Nakoniec sme išli na preliezky, kde sme boli asi tak 30:00 – veľmi málo času L. Nakoniec sme išli do družiny.  Onrej,3.A

Najprv sme si odložili v spoločenskej miestnosti veci a potom sme išli do záhrady. Tam prišiel lesník Michal  Slávik. Zobral šišku a povedal: do tohto poviete svoje meno a poviete, akým zvieratkom by ste  chceli byť. Ja by som chcela byť  líška. Potom nám ukazoval jazvečiu kožušinu. Dal nám pracovný list o jazvecovi. Keď sme ho vyplnili, dal nám veľký list a na ňom boli obrázky. Mali sme z toho vyrobiť knihu - leporelo. Nakoniec sme sa odfotili s lesníkmi a plagátmi, ktoré sme im doniesli. Dal  nám aj podpis do VKMH.   Nikolka,3.A

Boli sme v trnavskej knižnici. Sedeli sme vonku v záhrade. Stretli sme sa s pánom lesníkom Michalom Slávikom a lesníčkou Majkou. Sprevádzala nás teta Veronika, ktorá nás tam aj pozvala. Pán lesník rozprával do šiškofónu. Aj my. Učili sme sa o jazvecovi. Ja som si zapamätala: jazvec lesný obýva listnaté a zmiešané lesy, vykŕmený  jazvec na jeseň váži až 20 kg, je všežravec. Potom sme si urobili knižku z papiera - leporelo. Nakoniec sme dostali čokoládku a ceruzku, v ktorej je schovaný  les. Veľmi sa mi tam páčilo.  Vanesska,3.A

V stredu 23.4.2014 sme boli v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Boli sme tam:3.A, 3.B a 5.trieda. Bola tam aj iná škola. Išli sme autobusom. Najprv sme si zložili veci v knižnici, potom sme vyšli von do záhrady. Prišiel tam ujo lesník a teta lesníčka. Ujo lesník sa volal Miško Slávik a lesníčka sa volala Majka. Ujo Slávik mal v ruke šiškofón. Do šiškofónu sme rozprávali, aké zvieratko by sme chceli byť, alebo prečo by sme mali chrániť prírodu a lesy. Ja by som chcel byť zajačik. Zajačik bol jediný a myslel som si, že ho nikto nepovie a preto som ho povedal ja. Mali sme tam aj projekty, ktoré sme vyplnili. Projekt bol o jazvecovi. Pamätám si otázku : čo robia jazvece v zime? Viem aj odpoveď : spia. Teta knihovníčka chodila medzi deťmi a ukazovala deťom kožušinu jazveca . Mohli sme si ju pozrieť, aj chytiť srsť. Ja som sedel v 3. rade. Ujo lesník nám povedal, že les treba chrániť, lebo nám dáva kyslík , a že cez zimu sa nemôžu loviť jazvece. Urobili  sme si  tam aj vlastnú knihu s nápisom LES UKRYTÝ V KNIHE.V tej knižke je napísané  toto: ,,Môj život sa začal predtým ako sa narodili tvoji  rodičia, písal sa rok 1913. Počas môjho života som zažil tuhú zimu aj spaľujúce lúče slnka, nedostatok vlahy aj mohutné víchrice. Atd“.To rozpráva strom.Páčilo sa mi tam a bolo tam veľmi dobre. Ujovi lesníkovi a tete Majke sme dali naše projekty o DNI ZEME. Ujo lesník nám rozdal ceruzky a teta lesníčka nám dala čokoládku. Ja som však nedostal. Miško, 3.A
 

Deň počatého života na našej škole

 

     25. marca je Deň počatého dieťaťa a deviataci z našej školy to dobre vedeli. Na tento deň si naplánovali zbierku pre Fórum života – neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberá ochranou ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.  Organizáciu im predstavil pred pár týždňami pán Marek Michalčík, keď prijal pozvanie do školy na besedu spojenú s prednáškou.

      Príprava na akciu začala už v piatok 21. marca, kedy si pripravili 3 plagáty s informáciami o zbierke a Dni počatého dieťaťa. V pondelok 24. marca popoludní deviatačky pripravili cesto na pagáčiky a dali ho do rána odstáť do chladu. Chlapci deviataci si zase pripravili na chodbe školy stolíky, ozdobené plagátmi a propa-gačnými materiálmi z Fóra života. Okrem toho pripravil deviatak Lukáš dva veľké plagáty s fotografiami bábätiek a detičiek, v ktorých mohli všetci nájsť podobu deviatačiek pred viac ako desaťročím. Poriadne sa zmenili, dôležitý však bol i nápis na plagáte:

...my sme dostali šancu...

...mohli sme sa narodiť...

...môžeme rásť a spoznávať svet...

... raz budeme môcť rozhodovať

o živote my sami...

     25. marca to hneď ráno celé vypuklo. Deviataci si na znamenie toho, že chránia právo počatých detí na život, ozdobili svoje hrude  bielou stužkou, ktorú každému pripla triedna učiteľka. Keď prichádzali do školy prví žiaci, prvý plech s pagáčikmi už bol upečený. Pri dobrej deľbe práce šlo pečenie dievčatkám od ruky a čerstvučké voňavučké pagáčiky pribúdali. Dievčatká šikovne pagáčiky porozdeľovali do papierových vrecúšok a po prvej hodine išli poverení chlapci predávať. Vôňa čerstvých pagáčikov lákala deti i učiteľov, a tak sa podnosy s balíčkami rýchlo vyprázdnili. Predaj pokračoval aj po druhej a tretej vyučovacej hodine. Pagáčiky chutili, a tak peniažky pribúdali. Pečenie pagáčikov a ich predaj ešte mali pokračovanie na druhý deň.

      A ako deťom chutili pagáčiky?

Simonka: Ja som si kúpila pagáčiky za jedno euro, mala som tam tri a jeden som ponúkla kamarátovi a dva som zjedla.

Ľubka: ja som si pagáčiky nekúpila, lebo som nemala peniaze, ale ponúkol ma spolužiak Tomáš a boli vynikajúce!     

Erik: Ja som si kúpil prvý aj druhý deň, podporil som tým Fórum života, mal som z toho dobrý pocit aj plný žalúdok. Vypýtal som si od pani učiteľky aj recept, aby som si pagáčiky mohol upiecť aj doma.

 

Na akcii sa spolu vyzbieralo 136,-€, Luki, hlavný pokladník, počítal euríčko za euríčkom, až bola prekonaná stoeurová hranica, ktorú si dali deviataci ako svoj cieľ. Všetci sa tešili a peniaze poslali na účet Fóra života ako jednorazový dar.

 

Na záver prikladáme jednu vzácnu fotografiuJ Aj v našej škole môžete denne stretnúť jedno počaté dieťatko, je ukryté v brušku pani vychovávateľky Žanetky, ktorá sa na príchod bábätka na svet spolu so svojím manželom a dvomi synčekmi veľmi teší.

 

                                                                                                                                                             Pripravila: S. Adamcová

Ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili pagáčiky a prispeli tak na dobrú vec!
                                    

     Literárno - dramatické pásmo Čin Čin   

Žiaci 3.A, ktorí navštevujú čitateľský krúžok, si pod vedením p. uč. Haršányiovej pripravili dramatizáciu veršovanej rozprávky od Ľudmily Podjavorinskej Čin Čin. Svoje umenie predviedli ostatným deťom z 1. stupňa, ale nezabudli ani na najmenších škôlkárov.

Osoby a obsadenie:

                                                    Čimova rodina                                                                                  Činkina rodina

                                                         Čvirik                                                                                               Slniečka

                                             Slniečka

Ďakujeme Vám za krásny umelecký zážitok!

A čo na to herci?

                                          Čin-Čin

V stredu sme hrali divadlo pre škôlkarov. Prišli maláci, velkáči aj stredňáci, ale nevidel som v nich rozdiel. Myslím, že sa im to páčilo. Mne samému sa to páčiloJ .A zabudol som........ešte vám poviem, čo som hral. Hral som slnko , čo chodilo doprava a  doľava. A ešte som hral Čvirika. Ako Čvirik som sa bil mečom s Miškom, teda s Čimom o vrabčicu.A teraz niečo o Ľudmile Podjavorinskej. Narodila sa v učiteľskej rodine. V roku 1910 sa presťahovala do Nového mesta nad Váhom . Vzdelanie získala v Bzinciach..  Napísala knihy pre deti : Išli svrčky poza bučky, Už ho vezú, Veršíky pre najmenších, Zajko Bojko, atď...Narodila sa : 26.apríla 1872 . Zomrela 2. marca 1951 

Ondrejko,3.A

V marci sme hrali divadielko ČIN-ČIN. Ja som hlavná postava- vrabec Čimo. Divadlo má 4 časti: Čimčarara, Ráno, Bitka a Pytačky. Ja som mal aj zvolaciu vetu. Napíšem vám ju: ,, Čvirik s Činkou? Bude hádka, to je moja kamarátka!! Počkaj, Čvirik, a ti dám,za uši ťa vytrhám!!! Najviac sa mi páči časť Bitka. A dievčatá najprv rozprávali o Ľudmile Podjavorinskej. Narodila sa 26.4.1872 v Bzinciach pod Javorinou a zomrela 2.3.1951. Napísala veľ knižiek pre deti: Čin-Čin, Išli svrčky poza bučky, Zajko Bojko, Zvonky, Škovránok, Medový hrniec, Oráč, Čarovné skielka, Baránok Boží, Slovenská báseň, Klásky, Veršíky pre maličkých. Miško,3.A

Zlatý kľúčik

5. marca 2014 navštívili žiaci z 3. A a 3. B divadelné predstavenie v Divadle J. Palárika v Trnave  Zlatý kľúčik.

Kultúrny zážitok spojili aj s vlastivednou vychádzkou k pomníku Antona Bernoláka.

  Predstavenie očami našich detí :

V stredu sme boli v divadle . Volalo sa Zlatý kľúčik. Trvalo 2 hodiny. Bola aj prestávka. Mne sa páčili všetky postavičky: tatko Carlo, Buratino, Malvína s belasými vlasmi, 2 žaby, korytnačka Tortilla , líška Eliška, kocúr Basilio,  sova doktorka, potkan , pekár.A ešte jednu postavičku som zabudol : cvrček. Najviac sa mi páčil Buratino. Najprv dostal od tatka Carla šlabikár, lebo tatko Carlo si predal teplý kabát , aby mal peniaze na šlabikár. Ale Buratino šlabikár predal líške Eliške a kocúrovi Basiliovi za lístok do bábkového divadla. Potom  išiel Buratino do krajiny Hlupákie a zakopal si tam 4 soldá, aby mu z nich vyrástol strom. Lenže  líška Eliška a kocúr Basilio mu ich v noci ukradli.Páčil sa mi aj Karabas Barabas.

Toto  bolo moje najkrajšie divadlo v živote. Aj Miškovi sa páčilo, povedal mi to.Fotili  sme sa pri Antonovi Bernolákovi .

                                                                                                                                                                                                          (Šimon z 3.A)

Dnes sme boli v  divadle v Trnave. Videli sme tam, ako tatko Carlo vyrobil z polienka dreveného Buratina. Buratino  bol veľmi pekný ,ale aj veľmi vyvádzal. Vtom prišiel 100 ročný cvrček a povedal mu, že má chodiť do školy ,lebo inak bude hlúpy. Ale Buratino nechcel ísť do školy, pretože bol lenivý. Buratino nechcel počúvať jeho rady a tak potom cvrčkovi hodil kladivo.Cvrčkovi  sa podarilo  utiecť. Ale ešte predtým cvrček povedal :,,Ja nič, ja nič, ja nič, ja nič“. Tatko  Carlo pripomenul Buratinovi, že  má ísť do školy. Buratino si spomenul, že do školy môže ísť iba vtedy, keď mu tatko Carlo kúpi šlabikár. A tak tatko Carlo predal svoj teplý kabát a za ten kabát kúpil Buratinovi šlabikár. Buratino otvoril šlabikár a začal čítať: povedal,, lalalalalala ,nerozumiem, lalalalalalalala nerozumiem a!!!!!!!! obrázok!!! Potom  Buratino zavrel šlabikár a vybral sa do školy . Ale cestou stretol líšku Elišku a kocúra Basilia. Od nich sa dozvedel, že zajtra je bábkové divadlo . Buratino  prosil líšku Elišku a kocúra Basilia,  aby mu predali lístok do bábkového divadla. Veľmi tam chcel ísť. Líška Eliška a kocúr Basilio mu za šlabikár predali lístok do bábkového divadla. Buratino bol znova bez šlabikára.

A keď tatko Carlo došiel domov,  Buratino ho objal, a povedal : ja ťa mám veľmi rád , a znova : ja ťa mám najradšej zo všetkých otcov! Buratino povedal ,že otca bude už poslúchať, a že už nikdy nebude robiť zle. A že keď bude veľký, kúpi mu veľa teplých kabátov.      (Miško z 3.A)

V stredu 5.3 sme boli na divadelnom predstavení Zlatý kľúčik v Trnave. Sedel som s Lukášom a za mnou sedela pani učiteľka Eva Haršányiová. Predstavenie trvalo 2 hodiny. Bola tam aj 15 minútová prestávka.

Na predstavení účinkovali :

Buratino, tatko Carlo Carabas Barabas, 1000 ročná korytnačka,100 ročný cvrček ,kocúr Bazilio, líška Eliška, policajt, čašník...

Mne sa najviac sami páčil Carabas Barabas a pekný bol aj  100 ročný cvrček. Najlepšia scénka podľa mňa bola tá, keď sa Buratino rozprával sám so sebou, že,, ja už budem dobrý... a ten druhý hovoril niečo iné, a ten prvý znova, že ja už budem poslúchať.....“a tak  ďalej.Buratino mal peniaze – volali sa soldá.Bolo to veľmi pekné divadlo. Keď sme išli domov odfotili sme sa so sochou Antona Bernoláka.

(Ondrejko z 3.A)

 

Karneval v ŠKD

Viac fotografií vo fotogalérii 2013/2014
 

10. februára sa uskutočnil na našej škole zápis budúcich prváčikov.

Hádanky v ŠKD

 

31.1. v školskom klube prebehla súťaž Hádanky v ŠKD. Súťažiaci boli rozdelení do 3 skupín a zmerali si svoj dôvtip, myslenie v riešení obľúbených hádaniek.

A víťazi ...
 

11. decembra sa naši deviataci zúčastnili na zaujímavej prednáške pripravenej kpt. Mgr. Zitou Jakubčákovou z Policajného zboru SR.  O preventívny program polície mali záujem aj televízie JOJ a Markíza, ktoré prišli spraviť reportáž.

    Deviataci Matúš Stúpala a Paťo Ťažký cel-kom suverénne odpovedali do kamier a tak ich mohlo vidieť celé Slovensko v Televíznych novinách.

    Na akcii sa naši žiaci 9. ročníka oboznámili nielen s druhmi zábavnej pyrotechniky, ale aj s nebezpečenstvami, ktoré prináša neodborné zaobchádzanie s pyrotechnikou. Beseda prišla v aktuálnom čase, veď onedlho bude Silvester, deň, kedy má pyrotechnika svoj sviatok.    

    Príjemným obohatením prednášky bol pro-gram pripravený profesionálnymi pyrotechnikmi z PZ SR. Predviedli deviatakom i zvedavcom z ostatných tried  výbuchy dymovníc, pirátov i svetlíc, ale aj ukážku pyrotechniky vybuchnutej v ruke, našťastie bola ruka len atrapa – rukavi-ca naplnená pieskom s približne rovnakou hmotnosťou a tvarom ako ľudská ruka,  pretože to, čo  z nej po výbuchu zostalo, by si neprial vidieť  nikto...

      Na záver pani kapitánka pustila deviatakom video  o chlapcoch, ktorí kvôli pyrotechnike prišli o zdravie – poškodila im ruky, ale aj iné časti tela. Ako ťažko je poradiť si s jednou rukou v bežných životných situáciách mal predviesť Aďo – uviazaním šnúrky na mašličku na Adelkinej ruke. Pani kapitánka aj všetci ostatní boli prekvapení, lebo Aďo to zvládol aj s jednou rukou. Po tom, ako sa všetci na situácii schuti zasmiali, zopakovali si, čo sa na akcii naučili: pyrotechniku kupovať iba od certifikovaných predajcov, dôležité je, aby mala na sebe návod na použitie, dátum výroby a dátum spotreby a pôsob zničenia pyrotech-niky. Ak sa predsa stane, že nevybuchne, treba ju zničiť vložením na 24 hodín do nádoby s vodou. A samozrejme by sme mali brať na zreteľ aj vekové určenie pyrotechniky a nezahrávať sa s tou pre dospelých.

 

 

 

Vianočné posedenie v ŠKD

 
 

Predvianočné tvorenie  v ŠKD

 

 

 
 

Duchovná obnova

V dňoch 7. až 9.11.2013 sme skupinka 12 žiakov pod vedením s. Juliány, S.Praem a p. riaditeľky H. Karáskovej strávili spoločnú Duchovnú obnovu v priestoroch duchovného centra sv. Norberta vo Vrbovom pri kláštore sestier Premonštrátok. Bolo nám, ako inak – super!!!

Znova sme sa zamýšľali nad prednáškou o Hodnotách života a ovocím Ducha Svätého pri práci s Božím slovom. Modlitbou breviára sme oslavovali Pána a ružencom k Božiemu Milosrdenstvu sme si vyprosovali milosrdnú lásku pre seba a iných. Večerné sv. omše v kostole sv. Gorazda a po nich návšteva cintorína sestier Premonštrátok na vyprosovanie odpustkov pre duše v očistci  mali svoje špecifické čaro. V sobotu sme sa spoločne modlili ruženec na 20 desiatkovom ruženci.

Naše spoločenstvo aktívne navštívil p. dekan J. Bederka, ktorý poslúžil možnosťou sviatosti zmierenia a odslúžil nám v kaplnke Božieho milosrdenstva sv. omšu.

Nechýbala ani zábava. Živé človeče si tiež prišlo na svoje J

Chceme sa snažiť, aby ovocie tejto obnovy  nás objavili všetci, s ktorými sa stretneme. Ostatné nech dopovie fotogaléria.

s. Juliána, S.Praem

 
 

Šarkaniáda v ŠKD

 

 

25.10.2013 Krátky kurz ochrany človeka a prírody

V tento deň prebehlo na našej škole účelové cvičenie trochu netradične- vo vojenskom duchu. Profesionálni vojaci deťom predviedli svoje znalosti a skúsenosti z topografie, chemickej prípravy alebo zdravotníckej prípravy.

 


Najlákavejšou zástavkou sa hneď po streleckom stanovišti a sebaobrane jednoznačne stalo pristavené automobilové vozidlo. Nastúpiť a prezrieť si, čo všetko sa vo vozidlách nachádza, no jednoducho nezabudnuteľný zážitok.

Žiaci sa dozvedeli dôležité informácie, ako si dať rady v prípade ohrozenia života alebo rôznych krízových situáciách, ako sú prírodné pohromy a priemyselné katastrofy.

Viac fotografií vo fotogalérii 2013/2014
 

4.10.2013 exkurzia v Bratislave

Žiaci 3.A, 3.B a 5. triedy sa zúčastníli exkurzie do Bratislavy. Mladší žiaci navštívili BIB - Bienále ilustrácií Bratislava 2013 a prezreli si najkrajšie knižné ilustrácie sveta.

...ilustrácie boli veľmi pekné.Boli tam štáty ( Slovensko Francúzsko, Česko,Maďarsko,Mongolsko... ) .Všetci mali  pekné ilustrácie .Boli oddelené vlajkami . Najviac sa mi páčila ilustrácia Na koho sa podobá moja stará mama.Posledná krajina Venezuela. Potom sme išli do divadla....(Ondrejko, 3.A)

...bolo tam toľko veľa ilustrácií, že som ich vôbec nestihla ani všetky popozerať. Bolo tam asi viacej ilustrácií, než by som vedela spočítať. A pani učiteľka našla veľmi známeho ilustrátora Martina Kellembergera. Boli tam ilustrácie z celého sveta a všetky boli úžasne krásne . Na bienále ilustrácií sa mi veľmi páčilo... (Paulínka, 3.A)

... boli tam 2 mačky schované v takých machuliach alebo aj rytieri , ktorí cválali na koňoch. Boli tam aj vystavené  pekné obrázky  hmyzu alebo aj   obrázky  delfínov. Boli to najkrajšie obrázky, ktoré som doteraz videla...(Vanesska, 3.A)

... páčila sa mi  táto  ilustrácia: prístav  pri  oceáne . Sú na nej   lode, čajky   a všetko ostatné, čo  je v prístave.Pani   učiteľka  mi  hovorila  niečo  zaujímavé  o tých    ilustrátoroch. Že  súto ich najkrajšie obrázky. Ilustrácie  zoradene  podľa  abecedy.  Boli tam snami  2  triedy. Teta  nám  dala  nálepky  a s tými  sme  sa  hrali. Chcel  by som  tam   ísť  ešte raz...(Michal, 3.A)

...Videli sme tam nádherné  ilustrácie, ktoré ani neviem opísať.Boli také krásne, že mi skoro vypadli oči.Napríklad  leopard , ktorý naháňal bociana, alebo zebra, ktorá jedla trávu. Alebo strašidelné obrazy. Bolo tam dosť zaujímavo a super!...(Nikolka, 3.A)

... Najkrajšia  ilustráciadostala Zlaté  jablko , ďalšie pekné ilustrácie dostali Grand Prix . Bolo to prekrásne!...(Lenka, 3.A

 

Potom zašli do bábkového divadla na predstavenie Opice z našej police.

Piataci zas obdivovali exponáty v Prírodovednom múzeu.

Potom spoločne všetci zavítali do ZOO. Práve 4. októbra slávia všetky zvieratá svoj sviatok- Deň zvierat.

Viac fotografií vo Fotogalérii 2013/2014
 

1. 10. 2013 DEŇ ŠPORTU

 

 
Školský rok 2012/2013

Návšteva predškolákov v 1. triede
 

21. 6. batikovanie v 3. triede

Tretiaci vítali 1. letný  deň batikovaním tričiek. Stačilo im prinesené tričko, farby na textil a gumičky.

Posúďte sami, aké krásne tričká sa im vydarili.

 
 

8. jún - výlet žiakov z krúžku  environmentálnej výchovy

v ZOO Lešnej v Zlíne

V sobotu sme išli do ZOO  Zlín v Česku. Boli tam krásne kone . Videli sme veľké tulene a pekné klokany a akurát sme videli ako jedli. Potom sme videli veľkého hada, bol veľmi krásny. Videli sme aj nosorožce, ktoré sa akurát bili. Potom sme skúmali, koľko váži sloní trus. Boli sme pozrieť papagáje a netopiere. Boli sme si oddýchnuť pri bufete, kde voňala pizza. Boli sme aj na motýlej lúke, ale žiadneho motýľa sme nevideli. Videli sme opice: najkrajšia bola čierna, ktorá sa akurát škriabala nohou po hlave. Videli sme aj krokodíly ponorené vo vode. Všetci sme sa báli, lebo boli strašidelné. A na konci sme hľadali tučniakov, a aj sme ich našli, ale nechceli sme k nim  ísť, lebo sme chceli nakupovať. A tak sme išli nakupovať . Chcela som tam ísť znova a maminka povedala, že tam raz celá rodina pôjdeme. Už sa na to veľmi teším.                                      Emka Urminská 3. ročník

Svietilo slnko, bolo pekné počasie. Bol som tam s  krstnou mamou a  so sesternicou. Teta nám dala vstupenky. Vošli sme dovnútra a mali sme mapu. Sesternica sa potkla a padla na zem. Roztrhla mapu, ale dali  nám  novú.  

Videli sme tam opice a leva, vydry, tigra, žirafu a zebru,  surikaty... Najviac  sa mi páčil lev a tiger. A ešte sme tam videli nosorožcov a slona. Chcem sa tam ešte vrátiť. V obchode som videl plyšáky.Kúpil som si náhrdelník. Bolo tam super.                                                                                  Jakubko Pikna 2.A

Cestovali  sme  2  a pol   hodiny autobusom.Nikomu nebolo zle!Len mňa  trošilinku  bolela  hlava. V ZOO sme videli sme vydry , slony , opice ,  gorily ,  korytnačky , medvede , levy , hady, a papagáje.Mne  sa  najviac  páčil   lev. Ale  všetko  tam   bolo  pekné. Bolo  tam  mnoho  iných  zvierat. Ja  som   si  kúpila  pandu,  ktorá  má  zelené oči (sklenené), uši,   ale   iné nemali. Ale  je  veľmi   pekná.Je to plyšáčik. Ja by  som  tam  chcela mať postavenú   školu. Bolo  to  super!Dúfam,  že  sa deťom  páčilo. Mne sa teda  veľmi  páčilo.Bolo to super!   Emka Lovecká 2.A

 

Videli sme tulene,ktoré sa nám predvádzali. Zámok bol veľmi pekný.Išli sme aj do klietky k supom a ešte do klietky ku papagájom!!! Bol tam aj lev -  za potokom. Mame som kúpil náhrdelník a tatovi pohľadnicu. Bol tam aj papagáj, ktorý sa volá Ara.                                                      Michalko Karabčík 2.A

V sobotu 8.6.2013 sme boli v ZOO  Lešná. Cestovali sme veľmi dlho v autobuse. A potom : HURÁ  pešky! Videli sme mnoho zvierat. Bol tam slon. Potom sme všetci obdivovali          tulene. A skoro som zabudol, že sme boli v hale Tropikáno.  Bol v nej lanový mostík a to bola zábava. Boli tam aj papagáje. Borisa zaujali opice. Povedal, že  aj on by chcel byť takou opicou. A ja by som mu to doprial. Boli  tam hady, čo mali 2 metre, aj   pavúci tam boli, aj jašteričky. A chameleón bol nenápadný. Videl som leňochoda, bol pomalý.

A hurá! do obchodu. Všetci si kúpili plyšáčikov. Boris si kúpil leva a ja ježka. Hurá domov !  Videli sme balón aj parašutistov. Bola to sranda. Ináč fajn výlet.                                                Onky Veigl 2.A

Videli sme tam: tulene, opice, vydry, elektrické ryby, slony,  levy a tigre. Boli sme v týchto svetadieloch: Amerika a Austrália. Ja som si  nekúpil nič, ale na mamu som myslel, aj na tata. Mame som  kúpil  náhrdelník a tatovi som kúpil magnetku. Nakúpili sme si nanuky a ja  som si kúpil aj ľadovú dreň. Boli tam aj kolotoče, ale na ne sme nemohli ísť, lebo sme šli do zoologickej záhrady. Ja by som sa tam chcel vrátiť. Keď sme šli do autobusu, ešte sme stihli si kúpiť hračky a tak.  Cestou domou som si pospal.              Miško Šulko 2.A
 

MISS a MISTER ŠKD 2013

Ani tento rok sa nesmela vynechať súťaž o Miss a Mistera, na ktorú sa deti z ŠKD veľmi tešili. Súťažiaci sa prezentovali v módnej prehliadke, v rozhovore si losovali otázku od poroty a ukázali aj svoje mimoriadne schopnosti vo voľnej  disciplíne.

 

Porota to skutočne nemala v rozhodovaní ľahké.

 Po chvíľach napätia  nakoniec dospeli k takémuto rozhodnutiu :

MISS ŠKD - Natália Límová

1. Vicemiss - Eliška Kačíková

2. Vicemiss - Katka Zvolenská

Miss Sympatia - Emka Urminská

Mister ŠKD - Adrián Kollár

2. Filip a Dávid Baudyšoví

3. Šimon Pikna

Mister Sympatia - Dalibor Kovačič

Blahoželáme!!!
 

 

 

 

LITERÁRNA HODINA o PAVLOVI DOBŠINSKOM a JULESOVI VERNEM
 

Dňa 13. mája sa žiaci 4. a 5. ročníka pod vedením p. uč. Gabriša a p. uč. Antalovej zúčastnili na exkurzii do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Vypočuli si pútavú prednášku pani knihovníčky Veroniky Chorvatovičovej o tvorbe slovenského zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského a zakladateľa vedecko-fantastickej literatúry Francúza Julesa Verneho. Ich životy mali až prekvapujúco veľa podobného, čo sme sa dozvedeli len vďaka zaujímavému porovnávaniu dvoch životopisov skvelou pani Chorvatovičovou, napríklad už hneď rok narodenia majú obaja významní spisovatelia rovnaký - 1828. V druhej časti pobytu v Trnave si mohli žiaci Verneho dielo aj priamo vychutnať, a to prostredníctvom dramatizácie románu 800 míľ po Amazonke v Divadle Jána Palárika. Dôvtipná, zábavná, no aj veľmi umelecká inscenácia svojím neraz pantomimickým pohybom a živými zvukovými efektami, výborne vytvárajúcimi  atmosféru prostredia deja, sa žiakom veľmi páčila.

Trnavskí herci podali úžasný výkon, ktorý sme odmenili ováciami v stoji.
 

Duchovná obnova

V dňoch 9. až 11. mája 2013 sa skupinka 12 žiakov – apoštolov zo ZŠ v Zavare pod duchovným vedením s. Juliány, S.Praem a p. riaditeľky H. Karáskovej prežila duchovnú obnovu v Duchovnom Centre Svätého Norberta vo Vrbovom. Téma obnovy bola: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Mt 6,21. Spoločne sme cez prednášku a aktivitu o hodnotách hľadali, kde je poklad našich sŕdc.

Pomohlo nám k tomu:

 • prednáška a aktivita O hodnotách života kresťana,
 • práca so Svätým písmom – hľadáme ovocie Ducha Svätého,
 • pravidelná modlitba breviára,
 • modlitba svätého ruženca,
 • prezentácia o obraze Božieho milosrdenstva
 • modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
 • sv. omša v duchovnom centre a možnosť svätej spovede, ktorú nám slávil a vysluhoval p.dekan Ján Bederka – farár v Zavare
 • sv. omša vo farskom kostole a v kláštornej kaplnke
 • exkurzia dostupných priestorov kláštora PIA XI. sestier premonštrátok a záhrady
 • dobré ubytovanie a strava
 • spoločná hra Človeče, nehnevaj sa.

 

Za všetko sme Pánovi a sestrám vďační. Prežili sme dva dni s Pánom a chceme sa snažiť prinášať dobré ovocie.

                                                                                                                              s. Juliána

 

   Viac vo fotogalérii

 

Beseda o Južnom Sudáne

Dňa 23.4.2013 sme mali možnosť  počuť a vidieť človeka, ktorý prežil rok v hlavom meste Južného Sudánu. Išlo o dobrovoľníka z organizácie SÁVIO menom Pavol Haršány. Pomocou  prezentácie fotografií z misie sa živo podelil so svojimi skúsenosťami strávenými v nových podmienkach zemepisných, politických, duchovných a tiež s novými ľuďmi, ich krásou aj ťažobou.  Beseda prebehla v dvoch blokoch. Od 900 do 1045 hod. pre žiakov 1. stupňa a od 1100 do 1230 hod. pre žiakov 2. stupňa. V diskusii sa žiaci mohli dozvedieť, čo ešte chceli. Bolo to vyvrcholenie tohoročného projektu: „Tehlička pre deti ulice.“

                                                                                      s. Juliána, S. Praem
 


 

 

 

 

Viac fotografií vo fotogalérii
 

10. apríl sa v ŠKD niesol v znamení hudby a spevu. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub, predviedli ostatným kamarátom, že aj v zavarskej škole máme spevácke talenty.

 

 

 

Viac fotografií vo fotogalérii 2012/2013
 

 

21.3. 2013sme sa zúčastnili dekanátneho - okresného kola Biblickej olympiádyv priestoroch  Gymnázia Angely Merici v Trnave. V tomto roku to boli knihy Biblie: Evanjelium podľa Matúša, kniha RútPrvá kniha Kráľov.

 

Našu školu reprezentovalo družstvo: 

Šipková Adriana – 8. roč.

Adamcová Adela – 8. roč.

Stankovičová Veronika - 9. roč.

 

Umiestnili sa na 8. mieste z 13družstiev ZŠ trnavského dekanátu.

 

Blahoželáme za odvahu nahliadnuť do Biblie

a svedčiť o nej aj takouto formou.

 

23.2. husto snežilo. Rodiaci sa deň pripomínal skôr Vianoce. Na železničnej stanici v Trnave sa stretli 4 turisti : Marcelka, Paťka, Adam a Erik. Spolu s vedúcou turistického krúžku sa pripojili k ďalším nadšencom, ktorí sa vybrali na kultúrno- poznávaciu  túru do nášho hlavného mesta.Už vo vlaku sa tí hladnejší pustili do jedla . A bolo to veru prezieravé- asi dve hodiny sme sa totiž túlali hiostorickým centrom Bratislavy. Guľovali sme sa pred Prezidentským palácom, šmýkali sme sa pred Dómom sv. Martina, obdivovali sme mohutný Dunaj. O  pol dvanástej sme zakotvili v Prírodovednom múzeu. Zaskočila nás krása vynovených expozícií.

Tu nás máte aj s mamutom.

            Popoludní Eurovea, potom spiatočná cesta príjemne vykúreným rýchlikom a napokon trnavský Max.

V marci nás čaká Nitra.
 

Vyhodnotenie súťaže Hollého pamätník (21.2.2013)

Blahoželáme víťazom!

Držíme im palce, aby našu školu úspešne reprezentovali na obvodnom kole Hollého pamätník v Trnave a na obvodnej súťaži Rozprávkové vretienko!
 

Prvýkrát v škole

6. februára sa v našej škole konal zápis budúcich prváčikov. Prvýkrát si vyskúšali školské lavice, prezreli prvácku triedu a predviedli svoje vedomosti. Za svoju usilovnú prácu boli odmenení darčekom, ktorý vyrábali žiaci v ŠKD.

 

 

                         Viac vo fotogalérii 2012/2013

                                                                                      
 Lyžiarsky výcvik

 

Viac fotografií vo fotogalérii 2012/2013

Viac si prečítate v časti Chcete vedieť viac?
 

VIANOCE V ŠKD

 

    
        

 

 

Milí návštevníci našej www stránky!

Ako asi väčšina z vás vie, na našej škole prebehla súťaž pod názvom:  „NAJZAUJÍMAVEJŠÍ BETLEHEM“  a to v dvoch kategóriách. I.kategóriu tvorili žiaci 1 až 4. ročníka. II. kategóriu 5 až 9. ročníka.

Výsledok bol a je úžasný.

I. kategórii chodbu školy zdobilo 22 betlehemov, ktoré oslovovali svojou nápaditosťou a kvalitou práce. Veď posúďte sami.  Fotogaléria to doplní a opíše lepšie.

   

   

   

   

   

   

   

II. kategórii bolo urobených 8 betlehemov a tiež to stojí za to pozrieť si ich.

   

   

 

Porota, ktorú tvorili: dp. Ján Bederka, farár v Zavare; p. riaditeľka Helena Karásková a p. zástupkyňa Tatiana Babuljaková to vôbec nemali ľahké.

Napokon výsledok bol  nasledovný:

I. kategórii skončili všetky práce na prvom mieste :

II. kategórii porota ohodnotila prvých 5 miest nasledovne:

1.m: Martinkovičová Denisa – 5.r

2.m: Bosá Monika – 5.r

3.m: Maruniaková Alexandra – 7.r

4.m: Chválová Romana – 5.r

5.m: Keményová Mária – 5.r

Výhercovia a zúčastnení boli odmenení diplomom a vecnou cenou.

Naša výstava obidvoch kategórií poputuje na vianočné sviatky do kostola v Zavare a v Dolných Lovčiciach, podľa bydliska autorov diel.

Výhercom BLAHOŽELÁME a prajeme veľa daroch Ducha Svätého pri zapájaní sa do ďalších súťaži, ktoré ich v živote alebo na pôde školy stretnú.

Zodpovedná za celý priebeh súťaže bola s. Juliána, S. Praem

PS: Ďakujeme aj hlavnému sponzorovi súťaže dp. J. Bederkovi.

Viac fotografií vo fotogalérii 2012/2013
 

12.12.2012- školské kolo Biblickej olympiády

Z triednych kôl II. st., ktoré prebehli v poslednom októbrovom týždni počas hodín náboženstva, postúpilo 14 žiakov. Žiaci súťažili vo vedomostnej oblasti z 3 kníh Biblie:

Prvá Kniha Kráľov a Rút zo SZ a Matúšovo evanjelium z NZ.

Súťaž prebehla v šiestich kolách. Všetci pracovali ako včeličky pod vedením moderátorky súťaže

s. Juliány, S. Praem. Porotu tvorili dp. Ján Bederka – farár v Zavare, p. Helena Karásková – riaditeľka ZŠ s MŠ v Zavare a p. uč. Lenka Antalová.

Žiaci mohli získať maxim. počet 72 bodov.

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

          

Naši žiaci vo hvezdárni

Žiaci z environmentálneho krúžku navštívili Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci.  Zúčastnili sa programu Kamilka na ceste vesmírom, v ktorom sa dozvedeli o jednotlivých súhvezdiach,  planétach, o fázach mesiaca , kedy dorastá, cúva a je v splne.

Okrem množstva informácii  si žiaci odniesli aj nakúpené mapy  hvieznej oblohy.

   
       

Lampiónový sprievod

 12.11.2012 sa niektorí žiaci zúčastnili detskej sv. omše o 1700 hod. a po nej lampiónového sprievodu v Trnave, z príležitosti netradičného otvorenia tradičnej Trnavskej novény.

 
 

V mesiaci október prebiehala zbierka na našej škole  na Pápežské Misijné diela Misie.

Vyzbierala sa suma 31,00 €.

Ďakujeme !!!

 

Turistickým chodníkom okolo Rače

V sobotu 6. októbra 2012 sa osem členov turistického krúžku vybralo spolu so svojou vedúcou na  výlet do Rače.  Spolu s inými mladými turistami  prešli cca 11 km dlhú trasu, ktorá viedla mestskými lesmi Bratislavy. Nádherný jesenný deň zaplavený slnkom im ponúkol  pestrú paletu farieb, akú dokáže vykúzliť len listnatá hora.

 Už pred siedmou ráno sme sa stretli  na autobusovej zastávke  v Zavare, aby sme sa presunuli na železničnú stanicu Trnava. Vo vlaku do Rače sme sa zoznámili s deťmi  z iných turistických krúžkov, lebo celá akcia bola naplánovaná  centrom voľného času  Kalokagatia Trnava.

 Pešia trasa viedla voňavým lesom  z Rače na Biely kríž, kde sme sa najedli a oddýchli sme si.

Na veľkej Panovej lúke  sa rozhoreli dva ohníky.  O chvíľu vyváňali  rôzne opekané dobroty – slaninka, chlebík, špekáčiky i jablká.

Ruky sme si umyli v úzkej a hlbokej roklinke, kde vyviera studnička Zbojníčka.

O chvíľu sme už drobnými krokmi schádzali na lesnú asfaltku, po ktorej sme došli do – račianskej cukrárne  plnej sladkých dobrôt. Tu si každý niečo kúpil.

 Domov sme prišli okolo piatej plní nových zážitkov, spokojní s odchádzajúcim dňom.

                                                                                                                      Mgr. Veronika Záhradníková

24.10. D E Ň   Š P O R T U

 

V tento deň naši žiaci nesedeli v laviciachale využili posledný deň babieho leta ...

   

.... a venovali sa rôznym druhom športu a pohybovým aktivitám...

  

... floorballu, futbalu, skoku do piesku, skákaniu na trampolíne, púšťaniu šarkanov, hre na slepú babu ....

   

... behu, vybíjanej, skokom cez kozu, cvičeniu na hrazde...

   

   
 

Deti z čitateľského krúžku navštívili obecnú knižnicu v Zavare.

 

 

Objavovali a nachádzali množstvo zaujímavých knižiek, ktoré doma nemajú, ale môžu si požičať z  knižnice.

 

Knižnica získala nových čitateľov a pani knihovníčka prácu pri vypisovaní nových čitateľských poukazov.
 

Environmentálny krúžok tentokrát  v Poľnohospoodárskom družstve Dolné Lovčice

   
 

Na rad prišla aj zábava- hra na slepú babu, kolotoče...

.
Expedícia Slnečnica

 

Žiaci z environmentálneho krúžku absolvovali ďalšiu expedíciu, tentoraz s názvom Slnečnica.

 

Zbierali slnečnice, slnečnicové semienka pre sýkorky na zimu.

 

Hotovo, nazbierané, môže prísť aj tuhá zima, zásoby pre sýkorky už máme!!!

 

Náš posledný výlet

      24. - 26. máj, tieto dni si budeme asi veľmi dlho pamätať. Bol to náš posledný koncoročný výlet.              

     Veľmi ďakujeme p.uč. Gabrišovi a p. uč.Húskovej, že nás tam zobrali, pretože to boli krásne tri dni prežité s takmer celou triedou v úžasnom penzióne v Liptovskom Jáne.

      Počas tohto výletu sme boli v Stanišovskej jaskyni, v Pribyline v známom skanzene, kde sa nakrúcala aj Jakubiskova Bátoryčka, ďalej sme navštívili Liptovský Mikuláš a mali sme možnosť ísť si aj zaplávať do plavárne. No myslím si, že nebolo také dôležité, kde všade sme boli, ale to, že sme boli všetci spolu. Cez voľný čas sme mali aj opekačku, rôzne hry a veľa zábavy.

     Podľa mňa nás tento výlet ešte viac spojil a bola to krásna bodka za všetkými rokmi, ktoré sme prežili v našej  ,,milovanej“ škole.                                         

                                                                                                                                                                               Miška Fuňáková

                                                                                                                                                                       9. trieda

   

 

 

 
Školský výlet 1.B a 2. triedy v Smoleniciach

 

 

 
 

Posledná triednická hodina

Posledná triednická akcia 9. triedy sa konala v divadla J. Palárika v Trnave na divadelnom predstavení od Shakespeare:

Komédia omylov.

A záver triednickej ?

 

Country hody v našej obci

8. júna 2012 sa v Zavare konal 8. ročník,  na ktorom boli účinkujúcimi hosťami Kmeťoband,  bratia Nedvêďovci, Alan Mikušek, Jadranka,kapela Slniečko a  Náhoda, Mladí huslisti. A nechýbalo ani vystúpenie žiačok našej základnej školy.

 

 

3 dni na Počúvadle - školský výlet 7. triedy

 

Viac sa dočítate v časti Chcete vedieť viac?
 

Školský zájazd na slávny balet LABUTIE JAZERO

Viac sa dočítate v časti Chcete vedieť viac?
 

Školský výlet 1.A a 3. triedy v Kolárove

 

30. 5. 2012 prváci a tretiaci navštívili Kolárovo, ktoré je známe vodným mlynom

a najdlhším dreveným krytým mostom v Európe(86 m).

Deti absolvovali vychádzku do lužného lesa obohatenú o výklad o flóre a faune,  pozorovali  ďalekohľadmi vodné vtáctvo.

 

Niektorý druh flóry preskúmali aj  osobne.

 

 

Zahrali sa ekohry, v ktorých zbierali vybraným zvieratkám potravu.

 

Potom sa vyhladnutí pustili do chutného obeda.

 

Už s plným bruškom si prezreli technické múzeum a samotný mlyn.

   

A srdiečka našich výletníkov potešili aj preliezky.

 

Zaujímavosťou výletu bolo člnkovanie na mŕtvom ramene Malého Dunaja.

 

 
 

   Exkurzia v Nitre    

Dňa 30.mája sa zúčastnilo exkurzii v Nitre 39 žiakov ZŠ s MŠ Zavar, pod vedením Mgr. Daniela Moncmana, Mgr.Heleny Karáskovej a sr.Renáty (Mgr. Valérie Kňažíkovej). Deti z rôznych ročníkov (zo 4.,5., a 6.) navštívili Diecézne múzeum v Nitre, Katedrálu sv. Emeráma s výkladom histórie od príchodu sv. Cyrila a Metoda.

 

V tomto roku sa začalo sláviť okrúhle  1150. výročie od ich príchodu do Nitry. Deti si pozreli tiež prvý kostol, ktorý dal postaviť knieža Pribina. V kazematách videli  hradby a valy, pohrebište a rôzne vzácne  predmety z 8. storočia.

 

   Nasledovala  návšteva Misijného domu na Kalvárii. Tu mali deti možnosť pozrieť si film o misionároch, zvykoch a rôznych kultúrach (čínskej, japonskej, africkej...).

   

Z exponátov z týchto lokalít je zriadené múzeum a rôzne zbierky motýľov, plazov, šeliem, vtákov a cicavcov. Zbierku dopĺňajú i zaujímavé predmety: náhrdelníky, šperky, ozdoby, výšivky, zbrane...

     Na vrchu Kalvárie ich čakal krásny výhľad na Nitru, zatancovali si, zaspievali a rozlúčili sa s Nitrou.

 

 

 S.Renáta
 

Exkurzia vo Viedni

16.4.2012 sa uskutočnila exkurzia žiakov II.stupňa vo Viedni s cieľom poznať históriu našich susedov v cudzojazyčnom prostredí v rámci programu našej školy pre špecifiká ZŠ v jazykovej oblasti pre vyučovací cudzí jazyk - nemecký. Vedúca exkurzie bola s.Renáta, Mgr. Valéria Kňažíková, s doprovodom učiteľského zboru Mgr. Helenou Karáskovou,riaditeľkou ZŠ s MŠ, PaeDr.Tatianou Babuljakovou a Mgr.Danielom Moncmanom. Viedeň je historické mesto, v ktorom sídlila rodina Habsburgovcov na hrade Hofburg. Žiaci mali možnosť pozrieť si pamiatky Viedne, navštíviť  Stepfansdom v centre Viedne s možnosťou odborného historického výkladu
Mgr.Miroslavom Mochnáčom, ktorý  sprevádza návštevníkov a turistov vo Viedni.
Po prehliadke interiéru nasledoval výhľad z najvyššej veže Dómu na mesto Viedeň. V rámci histórie si žiaci pozreli aj krypty pod Dómom zosnulých slávnych osobností Rakúska-Habsburgovcov.
V ďalšom programe podal výklad
P.Miloš Zárecký o histórii križiackych výprav nemeckých rytierov. Ukončenie exkurzie bolo neďaleko Viedne v známom City Schoping, kde si mali možnosť žiaci vyskúšať znalosti nemeckého jazyka v praxi nakupovaním alebo objednaním jedla v Mc Donalde. Spokojnosť a radosť žiakov sa prejavila v záujme o ďalšiu návštevu Viedne.
                                                                                                                                    s.Renáta

 

 

 

  

Vo výtvarnej zložke biblickej olympiády v školskom roku 2011/2012    z kníh

Genezis 12-50 kap. a Markovho evanjelia

pod titulom „Biblia očami detí“

sa na našej škole zúčastnilo 17 žiakov

prvého až deviateho ročníka v nasledujúcich kategóriách:

 

2. kategória: žiaci 1. a 2. ročníka:

1. miesto: Drobná Katarína 1.B

2. miesto: Šimko Tomáš 2. roč.

3. miesto: Betáková Viktória 2. roč.

                       Kačíková Eliška 1.B

 

3. kategória: žiaci 3. a 4. ročníka:

1. miesto: Chválová Romana 4. roč.

2. miesto: Oberlová Adela 3. roč.

3. miesto: Horníková Veronika 3. roč.

                 Vojtech Šimon 3. roč.

 

4. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka:

1. miesto: Puterová Karolína 6. roč.

2. miesto: Stúpalová Magdaléna 5. roč.

                  Moncman Jakub 5. roč.

 

5. kategória: žiaci 7. a 9. ročníka:

1. miesto: Adamcová Adela 7. roč.

2. miesto: Šipková Adriana 7. roč.

3. miesto: Paulech Filip 7. roč.

                  Lošonský Šimon 7. roč.

                  Polakovičová Agnesa 8. roč.

                  Hájková Kristína 9. roč.

 

                           Katka Drobná                                                                                     Romanka Chválová

 

                            Karolínka Puterová                                                                                       Adelka Adamcová

Výhercom blahoželáme!!!

Zúčastnených povzbudzujeme skúšať šťastie aj naďalej!!!

Vyhodnotenie projektu:  

„TEHLIČKA  PRE JUŽNÝ SUDÁN“

Spolu sa vyzbieralo: 187€, počet SMS: za 112 €

 

predané tehličky: za 75 €

 

Dobrodincom   ĎAKUJEME!!!

Vyhodnotenie tried :

 

Za 1. stupeň logo projektu získali žiaci:

4. ročníka

 

Za 2. stupeň logo projektu získali žiaci:

6. ročníka

 

2 DNI PRE  ZEM NA 1. stupni

K príležitosti Dňa Zeme, ktorý oslavuje naša planéta 22.4., sme na 1. stupni venovali tomuto sviatku 2 špeciálne dni a to aj v oblečení vo farbách Zeme.Vo štvrtok 19.4. v hnedých odtieňoch, v piatok sa zas v laviciach (nielen v kvetináčoch) zazelenelo. Každá trieda sa venovala aktivitám, ktoré súviseli so Zemou.

 

Zhotovovali výrobky s využitím odpadových materiálov, učili sa pieseň Naša Zem je guľatá,

 

pripravovali malých zemeguľkov z vystrihnutých obrázkov zo starých časopisov,

 

tvorili projekty o kontinentoch a oceánoch našej planéty, vyrábali si prívesky, plietli venčeky z púpav,

  

sadili fialky do kvetináčov, vyčistili okolie školy .

  

 

Pokračovalo sa i v školskom klube maľovaním kriedami na betón.

 

Ba dokonca sa spoločne všetci žiaci 1. stupňa pokúsili o zápis do knihy rekordov našej školy vytvorením najdlhšej stonožky Zemeguľky.

 

Každý žiak vytvoril jednu časť jej tela s motívom Zeme, či prírody a spoločne ich zlepili najskôr do triednych ministonožiek

 

 

a potom do jednej dlhej stonožky, ktorú sme nazvali Zemeguľka.

 

Popritom sme jej zaspievali pieseň o kamoške stonožke Rafaele a Naša Zem je guľatá.

 

 

A na záver sme ju museli aj odmerať, aby sme budúci rok mohli náš dnešný rekord prekonať.

 

A výsledok merania? 14 metrov = 1400 cm =140 dm= 14 000 mm. 

Obecná knižnica v Zavare v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Zavare organizovala

NOC S ANDERSENOM

 30.marca - 31. marca 2012

 

Program sa začínal v obecnej knižnici a nechýbali na ňom ani hostia: p. starosta Rudolf Baroš, p. riaditeľka Mgr. Helena Karásková, p. zástupkyňa PaedDr. Tatiana Babuljaková, bývalá p. riaditeľka Mgr. Silvia Holečková, p. Rudolf Federič i členovia kultúrnej komisie v Zavare. 

Na úvod všetkých prítomných privítala p. knihovníčka Margita Hlačinová a po otváracom príhovore p. učiteľky Adamcovej si všetci hostia i deti mohli pozrieť dramatizáciu rozprávky  Cisárove nové šaty. Predstavili sa v nej chlapci z krúžku Skala, ktorí si na nielen nacvičili divadielko, ale pripravili aj kulisy, kostýmy a rekvizity. Dvaja z deviatich účinkujúcich chlapcov v deň vystúpenia ochoreli, ale našťastie kamarátov nenechali v núdzi a so všetkým sebazapretím si prišli odohrať svoje úlohy a potom ich opäť ochotní rodičia odviezli domov do postele.

  

Po krátkom občerstvení koláčikmi, ktoré napiekli pani kuchárky zo školy, pokračoval kultúrny program bábkovým predstavením siedmačiek z literárno-dramatického krúžku. Bábkové postavy z Andersenových rozprávok porozprávali prítomným veľa zaujímavostí o Andersenovi, ktoré mohli potom využiť deti v súťažiach.

 

Nasledovala obľúbená časť Noci s Andersenom, pohostenie zavarskou pizzou. Po chutnej hostine si deti pripravili lampióniky, baterky a vybrali sa v lampiónovom sprievode po Športovej ulici splniť úlohu do školskej knižnice.

 

Tajničku, ktorá mala prezradiť pokračovanie Andersenovho výroku o knihách, vyriešili deti veľmi ľahko, pretože sú dobrými znalcami rozprávok. „Najkrajšie rozprávky sú tie, ktoré napíše sám život“, dozvedeli sa deti z tajničky.

     Nasledovali súťaže, na ktoré sa deti veľmi tešili. Tretiaci zostali v knižnici a staršie deti sa spolu s p. Hlačinovou, p. učiteľkou Adamcovou a budúcou p. učiteľkou Zuzkou Šutovou pobrali späť  do knižnice. V súťažiach si nielen overili svoje vedomosti o Andersenovi, ale aj doplnili krajinu „Fantázia“  o päť nových rozprávkových bytostí a 5 nových rozprávok.

 

Dôležité je, že všade vládla dobrá nálada a výhercovia súťaží boli pri rozdávaní drobných cien rovnako spokojní, ako aj tí, ktorí získali menej bodov. Napokon, keď sa všetci prezliekli do pyžám a vhupli do svojich spacákov, zaznela Andersenova rozprávka Lietajúci kufor. Hoci bolo po polnoci a rozprávka bola určená na sladké zaspávanie, nezdalo sa, že by nocľažníci chceli v blízkej dobe navštíviť ríšu snov... Ešte hodnú chvíľu trvalo, kým si vyrozprávali, čo mali na srdci a kým sa unavili natoľko, že sa ozývalo medzi regálmi s knihami už len spokojné chrapkanie.

     O to ťažšie sa ráno vstávalo... ale vôňa čerstvého pečiva, ktoré pani Hlačinová priniesla z predajne o poschodie nižšie, pritiahla aj tých najväčších odporcov vstávania. Na záver deti pokrstili kvet,  na pamiatku si rozdali  „preukazy spáčov“  a vybrali sa domov plní zážitkov a dojmov z nezabudnuteľnej Noci s Andersenom. /táto pekná akcia pre deti sa mohla uskutočniť aj vďaka finančnej podpore OÚ v Zavare/.

 

 

Tento rok sa okrem obecnej knižnice zapojila i  školská knižnica ZŠ s MŠ v Zavare, v ktorej strávili Noc s Andersenom deti z 3. triedy s pani učiteľkou Bleščákovou.Už pri vstupe do školskej knižnice tretiaci museli preukázať svoje vedomosti z Andersenových rozprávok, pretože vstúpiť mohli len tí, ktorí uhádli rozprávku, z ktorej pochádza rozprávková postava v čínskych šatách a s paličkami vo vlasoch.(Slávik)

Po rozlúčke so staršími kamarátmi ich čakali zaujímavé úlohy.

 

Najskôr museli rozlúštiť obrázkovú abecedu, aby mohli splniť danú úlohu, ktorú hľadali  pre svoje družstvo v tmavej chodbe školy so zapnutou baterkou.

 

Za splnenie úlohy získalo družstvo stuhu, ktorou vyzdobilo (cisárove) šaty.

Úlohy boli rôzne, napr. vytvoriť zo seba posteľ s matracmi pre princeznú na hrášku,

 

zistiť, ktoré rozprávkové postavy patria k sebe, poskladať rozstrihanú rozprávku

a zistiť jej názov.

 

Posledná úloha bola len pre odvážnych, zúčastnili sa jej však všetci, nájsť si v tmavých priestoroch školy sladkú odmenu. Potom nasledovala tanečná zábava.

 

A konečne o 2.00 sa v školskej knižnici ozývalo už len tiché odfukovanie.

 

Reakcie tretiakov, ich zážitky  si môžete prečítať v časti Chcete vedieť viac? a viac fotografií pozrieť vo fotogalérii 2011/2012 .
 

Biblická olympiáda

21. marca sa uskutočnilo v Trnave dekanátne kolo biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnili

aj 2 družstvá z našej školy.

 

 

Obsadili 11. a 13. miesto , ďakujeme za reprezentáciu školy.

16.3. Deň ľudovej rozprávky

V 3. triede oslavovali tento sviatok rozprávkovo. Vstupenkou do Krajiny rozprávok bola kniha , ako inak,  s ľudovými rozprávkami.

Nasledovalo tiché čítanie úryvku z prinesenej knihy, prerozprávanie prečítaného,

  

súťaženie v družstvách , spoznávanie zakliatych rozprávkových postáv, záver hodiny čítania tvorila

Partička- deti hádali na základe rozhovoru s inou rozprávkovou postavou, kým sú.

 

   

Rozprávky nás sprevádzali aj na matematike.Každá známa bytosť z rozprávky nám dávala úlohy, aby sme jej poradili, či pomohli. To by ste neverili, čo všetko ich trápi. Smolíčka - zjedené rožteky za týždeň, Janíčka - počet medovníkov na streche, Maruška mala rada svojho otca ako matematiku(nie ako soľ), a tak ju otec kráľ vyhnal z kráľovstva a vrátiť sa chcela len pod podmienkou, že kráľ vypočíta magický štvorec....

 Náš deň plný rozprávok pokračuje v pondelok návštevou obecnej knižnice.

  

Najskôr si žiaci vypočuli pár slov o známom zberateľovi rozprávok, potom riešili kvíz o počutých informáciách, neznámych slovách, ktoré sa používali pred 150 rokmi a dnes už ani nevieme, čo znamenajú. Najlepší riešitelia boli odmenení sladkosťou. 

  

Malí čitatelia riešili tajničku, skladali obrázok Pavla Dobšinského, hádali o akú rozprávku ide podľa prečítaného úryvku.

A na záver sa pustili do knižiek v knižnici. Našli tam aj knihy od obľúbenej autorky Gabriely Futovej,

  

zaujímavé boli aj rôzne encyklopédie, či knihy o vílach.

  

Viete, prečo sa práve tento deň slávi ako Deň ľudových rozprávok?

Poskladajte si puzzle a zistíte, kto sa narodil práve v tento deň.

 klikni na obrázok

ZBIERAME  BATERKY

 

Baterky do koša nepatria, preto sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Zbieram baterky.

Súťaž bude trvať po celý školský rok, vyhodnotenie prebehne približne v mesiaci Jún.

Je dôležité, aby všetky prenosné použité batérie a akumulátory boli zozbierané a recyklované.

Len vrátené batérie možno zbierať a len pozbierané batérie možno potom triediť a recyklovať.

Je to jednoduché : Stačí iba chcieť! Chráňme životné prostredie a zdravie človeka !

  Školy, triedy a žiaci s najlepšími výsledkami v zbere budú odmenené!

 
 

Tretiaci trénovali " finančnú gramotnosť "

Tretia trieda sa dnes zmenila počas hodiny matematiky na tržnicu, kde sa predávalo všetko možné, čo doma vystávalo. Celý týždeň si deti zarábali eurá a centíky (papierové makety) za rôzne práce, projekty, aktivity navyše. V piatok ráno si všetky utŕžené peniažky spočítali a mohli si za ne nakupovať v stánkoch ostatných spolužiakov. Každý priniesol drobnosti, obrázky, hračky z kindervajíčka, s ktorými sa už nehrali,  a mohlo sa nakupovať. K dispozícii mali  aj banku, v ktorej si deti rozmieňali peniaze, ak obchodníci nemali drobné.

 

 

 


Novinky z čitateľského krúžku

Tretiaci z čitateľského krúžku pozvali do našej školy spisovateľku Gabrielu Futovú. Býva až v Prešove, preto treba počkať , kedy sa vyberie do Trnavy a odtiaľ k nám do Zavara. Má 2 deti a napísala 14 kníh nielen pre ne, ale aj pre ostatné deti. A tak sa deti z čitateľského krúžku pustili do čítania. Lebo , keď už príde, aby sa mali o čom rozprávať.

 

Zimné prikrmovanie vtáctva

Prváci priniesli slnečnicové semienka a oriešky na prikrmovanie sýkoriek v zimných mesiacoch. Pod oknami triedy zavesili 2 kŕmidlá z plastovej fľaše a každý deň sa tešia na sýkorky , ktoré si doňho chodia zobkať semienka. Prváci ich najradšej obdivujú cez hodinu písania. Okrem sýkoriek sa pri semienkach sem tam objaví aj veverička. Slnečnicové semienka sýkorkám pravidelne dopĺňajú , nielen v škole ale viacerí aj doma.

   

              

 

Vianočné posedenie v ŠKD

 

V stredu 21.12. mali deti v ŠKD vianočné posedenie s malým občerstvením a s veľkým prekvapením.

   

  

 


 

20.12. 2011 prebehlo školské kolo biblickej olympiády. Školského kola,ktoré pripravila Mgr. Marta Čačová – sr. Juliána, sa zúčastnilo 15 súťažiacich z 2. stupňa.

Adriána Šípková, Matúš Stúpala, Veronika Stankovičová sú členovia postupujúce  družstva, ktore nás bude reprezentovať v  okresnom (dekanátnom) kole v Trnave.  Za náhradníčku bola zvolená Magdaléna Stúpalová.Budeme im držať palce! 

7. 12. 2011  si deti z čitateľského krúžku  pozreli mikulášske predstavenie Adelkina cesta za šťastím  v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Patrik Klčovanský (3.trieda) : " V Trnave sme boli na predstavení Adelkina cesta za šťastím. Veľmi sa mi páčilo. Najviac sa mi páčilo ako Adelka  a kamarátmi cestovali na veľkom  jablku. A páčilo sa mi aj to ,ako sa  červík bál čajok.   Jablko bolo veľmi veľké ,cez celé javisko . Páčil sa mi reper.  Po predstavení tam prišiel  Mikuláš . Dal nám balík sladkostí. Dostali sme najväčšie darčeky. Nepáčilo sa mi ako tam skoro všetky deti kričali : Mikuláš!!!

Potom sme išli na Vianočné trhy.  Bol tam krásny malý lev.Ja som si na trhoch nič nekúpil .

Večer sme išli na autobus .Ked som prišiel domov začalo pršať. "

 

Mário Rijak (3.trieda) : " 7. 12.  sme  boli  v Trnave v divadle  na predstavení   Adelkina  cesta  za  šťastím. Divadlo  bolo  veľmi  pekné. Mne  sa  páčil  ujo , ktorý  na  začiatku  počítal   peniaze. Potom  nám Mikuláš rozdal darčeky . My sme dostali veľké balíčky, ostatné deti len kalendáre. Ja  som  sa  dotkol Mikulášovej  palice a niečo som si želal.

Boli  sme  aj  na  Vianočných  trhoch.Ja  som  si  chcel  kúpiť  kľúčenku,  ale  to  sa  mi  nesplnilo,  lebo  sme  už  museli  ísť  na  autobus. Bol  tam  aj  malý  lev.

Ja  s  Matúšom  sme  kúpili  trdelník  pre mamu  a  keď  sme prišli   domov,  tak    ho  tatino  zbaštil. Ja  som  si  tam  kúpil  cigánsku , aj s cibuľou. "

                                 

      

 

Betka Blahová (3. trieda) :  " V divadle bolo celkom dobre a veľmi sme sa tam smiali . Ja som bola v tom divadle už  6 krát .Na javisku  bolo   veľké červené  jablko  ,   na ktorom sa Adelka a jej kamaráti plavili až sa doplavili do Reperska. Adelka mala  troch kamarátov. A bol to mravec ,muška a červík.  A ten červík sa bál čajok.   Keď sa preplavili cez more do Reperska ,prišla  muška  k  reperovi a niečo mu tam šušotala. A potom povedal reper, že im zostal jeden čarovný kamienok. Tak sa nás všetkých opýtal ,  čo by sme si priali  A všetky deti zakričali:  Mikuláša!  Prišiel Mikuláš,dostali sme aj balíčky a ostatné deti  dostali kalendáre.Chytila som sa tam zázračnej palice. Potom sme boli na trhoch. Kúpila som si  tam kúpila  trdelník.  Na trhoch sme videli leva.  Bol ešte mláďatko.   Videli sme tam aj kone.. kalendáre . A ja som sa tam chytila takej zázračnej palice  ."

 

 


Školský rok 2010 / 2011

Návšteva predškolákov v 1. triede

Na pondelok 27.6. 2011 sa prváci veľmi tešili, pretože mohli ukázať svojim kamarátom škôlkárom, čo sa za ten rok, ktorý sa nevideli, naučili. Ba dokonca, si pripravili aj niekoľko úloh pre nich, aby  ukázali, ako sú pripravení na školu.

Popoluške museli pomôcť deti  roztriediť geometrické tvary, aby stihla ísť na ples. Pyšná princezná zas záhradníka trápila so sadením kvetín (písmen a číslic ) do správnych záhradiek, inak by si ho vraj nevzala za muža. Našťastie  si zavolal na pomoc  šikovných predškolákov, ktorí opäť nesklamali.

 

Ešte treba kvety popolievať a svadba sa môže začať. Prváci sa pochválili, že okrem nich sa v našej triede hádajú aj čísla a zarecitovali vtipnú báseň Škriepky v učebnici matematiky. Ale ani návšteva sa nedala zahanbiť, zaspievala nám, zarecitovala veselé veršíky.

    Okrem toho museli uhádnuť hádanky, s ktorými si nevedel rady udatný rytier Miško. Chcel zachrániť princeznú Gabiku pred  trojhlavým drakom.  Aj táto rozprávka sa skončila šťastne a prváci rozdali za pomoc a výbornú spoluprácu zaslúženú odmenu. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       

 

Školský výlet 9.B do Vysokých Tatier

Žiaci 9.B s tr. učiteľom sa rozhodli ukončiť školský rok posledným spoločným výletom do Vysokých Tatier 14. 6.  2011. Do Štrby cestovali rýchlikom , odtiaľ zubačkou na Štrbské Pleso.

       

 

 

Na Solisko sa dostali lanovkou a cestou späť zvládli ešte túru k Brnčalovej chate pri Zelenom Plese.

      

Celoštátna poľovnícka výstava : Poľovníctvo a príroda

Deti z poľovníckeho krúžku a z krúžku environmentálnej výchovy navštívili 17. 6. 2011 celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave.

Najväčšiu pozornosť detí pútali africké exponáty v podobe preparátov unikátnych zvierat tohto kontinentu : hroch, nosorožec, krokodíl, levy, gepard,zebra, žirafa, pštros, opica, antilopy ,.....

      

 

  

Deti si prezreli najsilnejšie trofeje Slovenska a sveta za posledných 6 rokov. Objavili aj trofej líšky zo zavarského chotára. Potešilo ich vystúpenie sokoliarov ( sokol, orol, kaňúr, plamienky) aj ukážky vábenia jelenej zveri.Deti si vyskúšali strieľanie z pušky  a ako sa sedí v posedoch.
   
Obdivovali preparáty zveri, ktorá žije na Slovensku: líščiu rodinku v nore, bažanta na hniezde, medvede v lese, vlka, mačku divú, jelene, srnčiu zver, veveričky...

Čakala na nich prírodovedná súťaž s odmenami. Deti odchádzali domov s peknými zážitkami a novými vedomosťami o prírode ,a tiež s darčekmi, ktoré dostali od poľovníkov: pexesá, balóniky , farbičky, mapy , časopisy o prírode.........