OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

                Napísali o nás ...

 Webový zápis RND o návšteve zavarskej školy

Dva májové výlety

Už dávnejšie sme prisľúbili našim vytrvalým a mimoriadne priaznivo nakloneným žiakom a učiteľom zo Základnej školy v Zavare, že raz istotne zavítame aj do ich školy. Po sľuboch a dňoch čakania konečne (v plnej májovej kráse) svitol piatok 15. mája 2015 a naše divadlo sa ráno vypravilo na celodenné západoslovenské turné – najprv do Zavaru a vzápätí aj do Radošiny (Nedomová, Molnárová, Tomešová, Štepka). Vo vykosenom, vyupratovanom a slnkom vysvietenom Zavare je krásna a moderná škola a v nej to od rána na chodbách naozaj vrelo. Šikovné deti nám zahrali vtipné divadlo a zaspievali pekné piesne, čo sme sa zase my snažili im odplatiť krátkym programom. Potom sme sa pod vedením pána učiteľa Gábriša a pani učiteľky Adamcovej stretli vo výstavnej miestnosti na besede s tými väčšími žiakmi, ale aj s učiteľmi a s pánom starostom obce. Na stenách a stoloch boli iba samé artefakty z tvorby RND, čo našli u žiakov v zavarskej škole všestrannú a priamu literárnu i výtvarnú inšpiráciu. Vydávajú tu výborný školský časopis ESO, ktorý svojou novinárskou úrovňou zahanbí aj tzv. normálne časopisy. Nestačili sme sa čudovať, čo všetko zaujímavé a pôsobivé dokážu vzdelaní pedagógovia a ich talentovaní žiaci. Na záverečnom stretnutí o zaujímavé i nečakané otázky naozaj nebola núdza. V ten istý deň si radošinská Základná škola pripomínala päťdesiate výročie otvorenia súčasnej budovy školy. Pán riaditeľ Fekula nás poprosil, či by sme nemohli zavítať aj do Radošiny s krátkym programom – a my sme popoludní stihli aj slávnosť v Radošine.
 

Posledné predstavenie pre deviatacké krúžkarky SHD: JE ÚŽASNÁ!

(čítajte v rubrike Chcete vedieť viac?)

Kamila Magálová ako F. F. Jenkinsová v slávnej komédii Je úžasná! na doskách SND
 

Návšteva škôlkárov v 1. triede
 

26.6. 2015 školský výlet 2. a 3. triedy do Smoleníc
 

Školský výlet žiakov 1. triedy a 4. B v Dolnej Krupej a na Katarinke

 
 

Miss a Mister ŠKD 2015

 

Viac vo Fotogalérii 2014/2015
Deň vody
 

Varíme s fantáziou v ŠKD

Deti v ŠKD  pripravovali rôzne pochúťky : jednohubky, jahody so šľahačkou, piškóty s banánom a nutelou, vajíčkovú pomazánku, vianočku s džemom, jogurty s burizónmi, jablkovo- mrkvový šalát....

4. A na dopravnom ihrisku
 

22.4. Deň Zeme
 

NOC S ANDERSENOM

 27.marca - 28. marca 2015

 

I tento rok sa zapojila školská knižnica ZŠ s MŠ v Zavare do projektu Noc s Andersenom. Žiaci zo 4.B strávili túto nevšednú noc v škole. P. uč. Bleščákov si pre nich pripravila zaujímavý program..Už pri vstupe do školy štvrtáci museli preukázať svoje vedomosti z Andersenových rozprávok . Vstúpiť do rozprávkového zámku mohli len tí, ktorí uhádli rozprávku, z ktorej pochádza rozprávková postava so sedmokráskami .(Sedmokráska)

Našťastie sa im to podarilo a mohli sa vydať na pátraciu cestu po zámku. Po nasadení škrabošky sa stali neviditeľnými a mohli vstúpiť do každej komnaty, získať indíciu vyriešením hádaniek, aby dokázali otvoriť tajným kľúčom zakázanú 13. komnatu.

     

Tajným kľúčom, ktorý museli poskladať zo získaných indícií , bolo slovenské príslovie :

"Kto nie je s málom spokojný, ani s mnohom nebude."

V 13. komnate si deti zasúťažili vo vedomostiach o rozprávkach, pozreli si známu rozprávku od Andersena - Slávik a na chodbe zámku si zatancovali kačací tanec na počesť Škaredého káčatka. Zahrali si aj tipovačku o zaujímavostiach zo života Andersena.

 

Po chutnej večeri sa venovali štvrtáci hosťom nocujúcim v obecnej knižnici. Rozdelení do 4 družstiev museli získať kľúče od sály, v ktorej sa konal bál.

Až štvrtým kľúčom sa im podarilo dostať sa na rozprávkový bál, ktorý roztancoval všetkých nocujúcich.

Aj deti z obecnej knižnice mali pripravené pod vedením p.uč. Adamcovej bábkové divadielko O rybárovi a zlatej rybke.Vzácnu návštevu boli štvrtáci odprevadiť lampiónovým sprievodom k obecnej knižnici a tešili sa na chvíľu, keď dostanú slovo baterky.

 

 Deti museli rozlúštiť úlohu, ktorú hľadali  pre svoje družstvo v tmavej chodbe školy so zapnutou baterkou, aby ju následne potom mohli splniť . Za splnenú úlohu získavali drobné drahokamy na vyzdobenie kráľovskej koruny.

Posledná úloha bola len pre odvážnych, zúčastnili sa jej však všetci, nájsť si v tmavých priestoroch školy odmenu v podobe hračiek, ktoré nám sponzorovala

p. Janečková. Touto cestou jej ďakujeme.

 

O 3.00 sa konečne ozývalo v školskej knižnici len spokojné odfukovanie unavených návštevníkov.

 

Reakcie štvrtákov, ich zážitky  si môžete prečítať v časti Chcete vedieť viac? a viac fotografií pozrieť vo fotogalérii 2014/2015 .
 

Na snehu je nám veselo
 

Svet opery si nás podmanil

Opernú kultúru tvoria nielen operní umelci, operné predstavenia, koncerty, dokumentaristika, história či slávne divadlá, ale aj diváci a operní nadšenci. Jedným z nich je aj náš pán učiteľ Marián Gabriš. Zanietenie pre tento žáner ho priviedlo až k myšlienke založiť jedinečný operný krúžok, ktorý v tomto roku oslávil 10. výročie svojho vzniku.
Viac sa môžete dočítať na webovej stránke
  

Opernú kultúru tvoria nielen operní umelci, operné predstavenia, koncerty, dokumentaristika, história či slávne divadlá, ale aj diváci a operní nadšenci. Jedným z nich je pán Marián Gabriš. Zanietenie pre tento žáner ho priviedlo až k myšlienke založiť jedinečný operný krúžok, ktorý v tomto roku oslávil 10. výročie svojho vzniku. - See more at: http://operaslovakia.sk/marian-gabris-svet-opery-si-nas-podmanil/#sthash.KwCjtOlk.dpuf
Marián Gabriš: Svet opery si nás podmanil


 

 

5. december 2014 - návšteva Mikuláša v našej škole

Hlavne naši najmenší sa nedočkavo tešili na vytúženú návštevu. Mali pre Mikuláša pripravené krátke divadielko, básničky, anglickú pesničku s tančekom a starší piataci Mikuláša prekvapili nemeckou pesničkou a vinšom.

Štvrtáčka Katka všetkým zaspievala pieseň, s ktoru získala 2. miesto v okresnej súťaži v speve vianočných piesní v Trnave.

Po rozdaní sladkostí pre každú triedu, Mikuláš mal ešte jednu povinnosť, odovzdať ceny výhercom súťaže "Najzaujímavejší Mikuláš 2014".

Viac fotografií v časti Fotogaléria 2014/2015.
 

„NAJZAUJÍMAVEJŠÍ SV. MIKULÁŠ 2014“

Už je skoro tradíciou na našej škole, že nás pred vianočnými sviatkami ovládne túžba, niečo pekné vyrobiť, oprášiť či objaviť svoje zručnosti ako jednotlivec tak aj ako rodinka. Tento rok prišiel na rad sv. Mikuláš. Všetci žiaci mali možnosť využiť ponuku a vyrobiť sv. Mikuláša podľa svojich predstáv. Podmienky boli od 3. do 11. 11. priniesť svoj výrobok sr. Juliána, S. Praem, ktorá súťaž organizovala v spolupráci so svojimi kolegami, mal to byť sv. biskup Mikuláš a hlavne vlastnoručne vyrobený.

A tak sa našlo 38 odvážlivcov na I. aj II. stupni našej školy, ktorí sa do toho pustili a vznikli nádherné a skutočne zaujímavé diela. Posúďte sami. Fotografie sú skutočne veľmi výrečné.

Hodnotenie bolo náročné, ale žiacka porota, kde každý žiak školy mal možnosť hodiť jeden hlas 1 naj Mikulášovi vylosovala nasledovne prvých 7 sv. Mikulášov:

 1. Pod číslom 10, získal 47 hlasov. Autorom je: Vilinovičová Victoria a Vivien, 1.r.
 2. Pod číslom 16, získal 19 hlasov. Autorom je: Rakús Patrik, 2.r.
 3. Pod číslom 22, získal 17 hlasov. Autorom je: Leitner Adrián, 1.r.
 4. Pod číslom 33, získal 12 hlasov. Autorom je: Janíková Nina, 2.r.
 5. Pod číslom   9, získal 11 hlasov. Autorom je: Kemény Marián, 5.r.
 6. Pod číslom 31, získal   7 hlasov. Autorom je: Límová Natália, 5.r.
 7. Pod číslom 36, získal   7 hlasov. Autorom je: Spálová Nelly, 4.B

Porota v zložení p. riaditeľky H. Karáskovej a vdp. J. Bederku sa rozhodla odmeniť každého účastníka formou tomboly, pretože veeeeeeeľmi ťažko sa vyberalo presné poradie miest. Najkrajšie hodnotenie, ktoré sme dostali bolo zaiste spokojnosť nášho svedomia a radosť, ktorá nám z dobrého diela zaplavila srdce a naše vzťahy.  Aj samotný sv. Mikuláš, ktorú našu školu navštívil 5. decembra sa potešil, vyjadril svoju radosť a odovzdal nám množstvo darčekov a požehnaní. Naši vyrobení sv. Mikuláškovia potom putovali pomocou dievčat z biblického krúžku „DEBATÁREŇ“ do farského kostola, aby sa mohli aj iné deti a veriaci povzbudiť na šikovnosti tvorcov. Verím, že fotografie doplnia neúplnosť slov, lebo zažitá atmosféra v akcii sa vždy ťažko opisuje. To zostáva v srdciach a papier to nedokáže precítiť. Vďaka všetkým za vytváranie rodinnej atmosféry pri našich spoločných akciách.

Na nové podnety sa teší

s. Juliána

Fotografie vytvorených Mikulášov si môžete pozrieť vo Fotogalérii 2014/2015
 

Tretí najlepší zo Slovenska

- tak označila odborná porota celoslovenskej súťaže školských a triednych časopisov PRO SLAVIS  náš školský časopis ESO!  Cenu bola prevziať v Žiline na slávnostnom vyhodnotení  nová šéfredaktorka ESA Zuzanka Antalová, ktorej odovzdala šéfredaktorské žezlo Adrika Šipková (bývalá deviatačka) v závere minulého školského roka. So Zuzkou boli v Žiline pani učiteľka Adamcová (vedúca literárno-dramatického krúžku, ktorý vydáva ESO) a  pani vychovávateľka Antalová (ktorá  vydáva Esíčko – prílohu ESA pre najmenších).  Okrem diplomu dostala redakčná rada ESA 3 hodnotné knihy vydané v Matici slovenskej, počítačovú myšku, výkresy a fixy.

 

Tento krásny úspech členovia literárno-dramatického krúžku s pani učiteľkou už stihli aj poriadne osláviť utorkovou párty, na ktorú samozrejme pozvali aj bývalých členov redakčnej rady- Adriku Š., Lukáša V., Kristínku P., Barborku P. a Adelku A., ktorí už študujú na svojich stredných školách a o vzhľad i obsah úspešného ESA sa najviac pričinili.
 

Výsledky školského kola olympiády zo slovenského jazyka

 

               a literatúry v školskom roku 2014/15

 

 

Miesto

 

 

Výsledné %

 

por.

Meno a priezvisko

Trieda

úspešnosti

 

1.

Zuzana Antalová

8.

86,2%

 

2.

Saška Maruniaková

9.

78,2%

 

3.

Daniela Paldánová

8.

64,2%

 

4.

Ľuboš Guzmický

9.

56,4%

 

 

Školské kolo sa ukutočnilo dňa 12.novembra 2014.

 

 

Odborná porota: Mgr. Bibiána Cviková, Mgr, Marián Gabriš,

 

 

                                  PhDr. Silvia Adamcová

 

Do okresného kola postúpila žiačka Zuzana Antalová, ktorá získala najvyššiu úspešnosť.

 

Vypracovala: PhDr. Silvia Adamcová

 

 
 

6.11. 2014 beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

V tento deň bolo pre niektorých žiakov veľkým dňom. Prváci a štvrtáci mali možnosť sa stretnúť v Knižnici J. Fandlyho v Trnave so svojou obľúbenou spisovateľkou - Gabrielou Futovou. Je to veľmi milá osôbka, ktorá veselo a s nasadením veľkej dávky humoru odpovedala na naše otázky, rozprávala o sebe, svojich knihách, svojej rodine, svojich zvieratkách a knihách, ktoré má najradšej.  Po dramatickom úvode, o ktorý sa postarali naše štvrtáčky Lenka a Emka dramatizáciou z knihy Hľadám lepšiu mamu a po hodinovom spovedaní pani spisovateľky nastala autogramiáda. Podpisovalo sa  do  pamätníčkov, zošitov ale i kníh, ktoré si deti v ten deň kúpili a cestou autobusom späť už čítali.

Vo štvrtok  sme boli na besede s Gabrielou Futovou. Je to spisovateľka. Ja som si kúpila knižku: Psia škola kocúra Červenochvosta. Bol tam trochu problém s knihami, ale ja som dostala takú knihu, akú som si objednala. Ale dobre, knihy nechajme tak a vráťme sa k pani spisovateľke. Bola veľmi milá a rozumná, ako by aj nebola, veď inak  by nemohla byť spisovateľkou. Napísala veľmi pekné a veselé knihy. Dokopy ich má 16. Rozprávala nám, ako to bolo, keď  bola taká malá, ako sme my teraz. Aj o tom ako prišla na nápad napísať knihu o kocúrovi Červenochvostovi. Prišla k tomu takto: kamarátka  jej v knižnici dala kocúra s oranžovým chvostom , aby   ho zaniesla ďalšej  kamarátke, ktorá takého kocúra chcela mať. Lenže tá kamarátka bola akurát na dovolenke a tak si pani spisovateľka musela zobrať kocúra k sebe domov do bytu na celý týždeň. To by ešte nič nebolo, ale ona mala doma 2 psov a kocúr po 2 dňoch vyhnal  týchto psov z búdy. A bol veľmi vystrašený, bál sa zaspať, padla mu hlava, keď zadriemal a on spadol, ale potom rýchlo vstal a na 2 x to isté a na 3 x spadol na zem a už zaspal. Mne sa to veľmi páčilo.           Ema  4.A

Stretnutie  so spisovateľkou  Gabrielou Futovou bol  pre mňa veľkým zážitkom. Na začiatku sme odohrali malú scénku  z knižky Hľadám lepšiu mamu – účinkovali  : Ema Lovecká (mama Katky) a Lenka Stúpalová (Katka ). Potom sme hrali úryvok z knihy Nejdem a basta ! účinkovali : Michal Šulko (učiteľ Šimon  Vlk- vodca vlčej svorky) a Martina Janečková ( prváčka Evka ) . Potom nám Gabriela Futová porozprávala svoj  životopis, ako žila. Mohli sme jej dávať  otázky a Gabriela Futová na ne musela odpovedať  (veľmi veľa otázok a odpovedí J ). Potom sme sa nastúpili do dlhého radu , aby sme si dali jej podpis na záložku. Potom pani učiteľka kúpila knihy, rozdala nám ich  a my sme si ich  mali dať podpísať Gabriele Futovej. Dostali sme autogram. Potom sme si zobrali veci a išli sme pred knižnicu. Tam sme si na  záver urobili FOTO s Gabrielou Futovou  a  išli sme na autobusovú zastávku. Potom  sme sa vrátili do školy.   

INFO o  Gabriele Futovej : Gabriela Futová má 43 rokov. Má jedného syna a ten sa volá Maroš (16 rokov) a jednu dcéru a tá sa volá  Eliška (vek 18 rokov). Muža má v utajení. Gabriela Futová vydala 14 normálnych kníh a 2 nenormálne. Vydala : Nezblázni sa mamička, Naša mama je bosorka ! ( vyšla v roku 2000 ) , Hľadám lepšiu mamu ( vyšla v roku 2001), Nezblázni sa, mamička (vyšla v roku 2003) , Keby som bola bosorka(vyšla v roku 2003), Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche (vyšla v roku 2005), Rozruch v škole na Kavuličovej ulici (vyšla v roku 2006), Štyri kosti pre Flipra (vyšla v roku 2007) , Dokonalá Klára (vyšla v roku 2008), Psia škola kocúra Červenochvosta (vyšla v roku 2008), Poškoláci (vyšla v roku 2010 ), Brata musíš poslúchať ( Ja teda môjho nebudem poslúchať  a BASTA !)      (vyšla v roku 2011) , Nejdem a basta ! (vyšla v roku 2013).   Miško 4.A

6.11. 2014 9:00-13:45 sme boli v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Stretli sme sa so spisovateľkou  Gabrielou Futovou. Jej knihy zde: Hľadám lepšiu mamu, Nezblázni sa mamička, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Štyri  kosti pre Flipra, Dokonalá Klára, Psia škola kocúra Červenochvosta,  Poškoláci, Keby som bola bosorka, Naša mama je bosorka, Brata musíš poslúchat!, Nejdem a basta!. Chcel som si kúpiť knihu Psia škola kocúra Červenochvosta, ale neostala mi, tak som si kúpil knihu Hľadám lepšiu mamu. Gabriela Futová  nám tam dlho hovorila dosť  vecí,  dávali sme jej otázky. Ja som sa nepýtal nič, ale ostatní  sa pýtali veľa, napríklad: aké knihy číta, koľko ich prečítala ...A Ema sa pýtala ,že koľko má rokov aj, keď  pani učiteľky jej hovorili že sa to nemá pýtať.

A teraz niečo o nej :

Meno Gabriela Futova

Kde býva:  v Prešove

Práca: knihovníčka

Koľko má rokov: 43

Iné: blondína ,má  také okuliare ako ja.

 Bolo to super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                               Ondrej 4.A

Stretli sme sa so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Mojej spolužiačke Lenke Stúpalovej sa splnil sen a niektorým z nás tiež. Kúpil som si od nej knihu: Nezblázni sa, mamička. Stalo sa to v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Bol to veľký zážitok. Zapamätal som si : jej syn sa volá Maroš a dcéra Eliška. Jej syn má 16 rokov a jej dcéra 18.  Býva v Prešove. Je knihovníčka. A má 43 rokov. Keď  bola štvrtáčka mala psa Flipra.  Napísala podľa neho  knihu Štyri kosti pre Flipra. Spolu napísala 14 kníh pravých a 2 nepravé. Bolo tam veľmi dobre!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je to  veľmi dobrá spisovateľka. 

A napísala knihu Brata musíš poslúchať, ale toho môjho brata nebudem poslúchať . Lukáš 4.A

Gabriela Futová ( môj splnený sen )

6.11.2014 sme boli na besede s Gabrielou Futovou. Beseda sa konala v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Doniesla som si tam plnú tašku kníh od pani spisovateľky Futovej. S Emkou sme zahrali scénku  z jej knihy: Hľadám lepšiu mamu . Potom Martina s Miškom zahrali scénku z jej knihy pre prvákov  : Nejdem a basta! Ja som si v knižnici nekúpila žiadnu knihu, zato som ich mala najviac. Vlastne všetky, ktoré napísala , okrem knihy Rozruch v škole na Kavuličovej ulici. Aj ma objala ! ( Vtedy som sa cítila ako v siedmom nebi.) Gabriela Futová nám hovorila napríklad o tom, ako ju raz  o pol noci kopla Múza, alebo, že napísala 14 kníh. Volajú  sa takto : Hľadám lepšiu mamu , Nezblázni sa, mamička, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Poškoláci, Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, Brata musíš poslúchať!, Psia škola kocúra Červenochvosta, Dokonalá Klára, Štyri kosti pre Flipra, Rozruch v škole na Kavuličovej ulici, Keby som bola bosorka (ja ňou chcem byť veľmi), Naša mama je bosorka! (ja chcem mať takú mamu).

Ja by som to strašne chcela ešte raz zažiť!            Lenka  4.A

Ešte spoločná fotografia a nastalo lúčenie.

ĎAKUJEME a želáme jej veľa úspechov, kopec čitateľov a splnenie snov... my ich už poznáme.

  Viac fotografií vo Fotogalérii 2014/2015
 

Bratia Grimmovci v Kultúrnom dome v Zavare

A naši žiaci boli pritom. Stretnutie nám sprostredkovalo Divadelné centrum Martin.

Dej divadelného predstavenia bol  poskladaný z viacerých rozprávok a tak sa diváci spolu s bratmi Jakubom a Viliamom presunuli do zázračného sveta, v ktorom súrodenci hľadali strach. Navštívili rôzne rozprávkové postavy, ktoré sa však objavili v iných situáciách, než sme zvyknutí v klasických rozprávkach.

Na jednom mieste sme stretli obra s krajčírom, zlatú rybku s troma prasiatkami alebo zlú kráľovnú, ktorá sa premení na žabu. V slovenskej časti sa žiaci dozvedeli základný dej a slovnú zásobu, aby si následne mohli vychutnať jednu z rozprávok v angličtine.

Takto si predstavenie užili aj menej zdatní angličtinári.

Je dokázané, že novú slovnú zásobu cudzieho jazyka si žiaci zapamätajú jednoduchšie, ak im je podaná hravou formou.
 

Záložka do knihy spája školy

je názov česko - slovenského projektu, do ktorého sa zapojila i naša škola. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike.

Žiaci zo záujmového útvaru Šikulkovia tvorili záložky v tématike im blízkej - oživili  počítačovú myšku s chvostíkom.

Do projektu sa zapojili i naši najmenší - prváčikovia.
 

Slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014

 sa uskutočnilo na chodbe našej školy. Pre pozvaných hostí si žiaci  pripravili krátky program.

Všetkých deväť ročníkov žiakov si vypočulo aj príhovor starostu obce Zavar Rudolfa Baroša a starostku obce Dolných Lovčíc. Potom sa slova ujala p. riaditeľka školy Mgr. Helena Karásková. Pochválila žiakov, ktorí sa zúčastnili olympiád a pytagoriád, poďakovala a odmenila žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach(speváckych, recitačných, športových....) a rozdala so zástupcami  rodičovkej rady knižné odmeny žiakom za výborný prospech a správanie. Zhodnotila tiež celý uplynulý školský rok, zber papiera, bateriek a iné aktivity našich žiakov. A rozlúčila sa za všetkých s p. uč. Zahradnikovou, ktorá odchádza z našej školy. Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Rozlúčili  sa  prezentáciou o ich triede, krátkymi veršíkmi o každom žiakovi.

Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia, pre niekoho obávané, pre niekoho očakávané a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Prajeme všetkým krásne prázdniny!!!
 

U Ž   N I K D Y   V I A C!

Návšteva slovenských obcí vypálených nacistami

(Pri príležitosti 70. výročia SNP)

     Celoročné jubilejné pripomínanie si mimoriadnej historickej udalosti v dejinách nášho národa - Slovenského národného povstania - nás viedlo k opätovnej spolupráci s regionálnou základňou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (predseda – p. JUDr. Fančovič). Tento raz ponúkla, a to opäť zdarma, nezvyčajne zavarským seniorom a žiakom dohromady výnimočnú celodennú exkurziu na miesta, kde si ozbrojené vystúpenie Slovákov proti obsadeniu Slovenska nemeckou armádou a proti fašizmu na Slovensku vyžiadalo tú najbolestivejšiu a najkrutejšiu obeť – vyvraždenie nevinného civilného obyvateľstva a následné vypálenie ich obcí nemeckými vojakmi. Dňa 23. 4. 2014 sme tak spoznali strašné januárové udalosti z roku 1945 troch obcí – HORNÝCH HÁMROV, KĽAKU A OSTRÉHO GRÚŇA. Po celý čas nás hlavní predstavitelia týchto malebných stredoslovenských dediniek v lone pohoria Vtáčnik úctivo a štedro hostili a sprevádzali svojím mikroregiónom Kľakovskej doliny. V každej obci sme navštívili masové hroby či pomníky, ba aj pamätné izby. Kladením vencov k týmto pietnym miestam sme si uctili pamiatku viac ako 150 obetí z radov bezbranných obyvateľov.

     Exkurziu sme začali v Horných Hámroch, kde v masovom hrobe navždy odpočíva medzi ostatnými neidentifikovanými členmi Trnavskej posádky aj Zavarčan Jozef Janeba. Sem ich pochovával p. Jozef Zliechovec (nar. 1928), posledný žijúci účastník SNP v regióne, s ktorým sme mali historickú možnosť sa stretnúť a vypočuť si od neho cenné svedectvá. Zaujímavosťou je, že aj     jeho otec sa v mladosti nevyhol nárokom vojnovej doby - počas 1. svetovej vojny sa stal vojakom československých légií v severnom Taliansku, kde roku 1917 podal ruku samotnému tvorcovi légií s cieľom založiť ČSR, generálovi M. R. Štefánikovi. V blízkosti obce Hámre sme si prezreli aj tzv. guľometné hniezdo povstalcov, ktorí však boli Nemcami nečakane zozadu zlikvidovaní.

     Obrovským prínosom tohto zájazdu v otázke hlbšieho pochopenia, ba precítenia udalostí SNP bola nekaždodenná možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí v tej dobe žili a počas hrôzy vyvražďovania a vypaľovania zázrakom ostali nažive. Počas rozprávania osobného príbehu miestnej obyvateľky v Pamätnej izbe SNP v Kľaku sa mohlo z našich tvárí zrieť len bezmocné a smutné ticho. Azda sa nám spomedzi pier predrala iba otázka: Človek! Prečo si schopný toto urobiť?! Akékoľvek slovo reakcie z úst poslucháča sa totiž stáva bezvýznamné a nevýstižné pri hodnotení vzácnych svedectiev autentických účastníkov genocídy. Títo svedkovia mali ťažký údel tých, čo prežili a museli s odvahou niesť dôsledky apokalypsy ďalej. Dodnes, ba navždy padlým i pokračovateľom, budujúcim mier, patrí vďaka každého ďalšieho potomka.

Takže ĎAKUJEME I MY!

     Napokon aj v Ostrom Grúni sme  počuli zážitky očitých svedkov či ich príbuzných a videli ich emócie, hovoriace za všetko. V tejto obci si fašisti vybrali kuchyňu jedného domu, kde vykonali to najhroznejšie, čo mohli... Hnali tam desiatky ľudí a ... Najmladšou obeťou bolo dokonca 3-mesačné dieťa.

     Na záver citujem spomienky Ostrogrúnčana, pána Michala. Práve v dnešnej dobe, náchylnej k pokušeniam veľmocí znovu si prerozdeľovať svet, nech sú tieto slová mementom i apelom, aby nepoučiteľné ľudstvo už nikdy viac nepripúšťalo vo svojom žití, žiaľ, stále aktuálne tragédie:  

     „Narodil som sa v krásnej horskej dedinke Ostrý Grúň 28.10.1940. Už na sklonku konca vojny tu nemeckí fašisti vyvraždili 64 nevinných ľudí, včetne mužov, žien a detí. Bolo to 21.1.1945. Stojí tu pamätník obetiam. Medzi nimi je aj moja matka, ktorá mala 25 rokov.    Ja o vojne viem iba z rozprávania. Zostali sme s otcom a starým otcom ja a môj mladší brat. Tak sa začal môj ťažký život bez matky. No otec nám doviedol novú mamu, do ktorej som s plačom vraj hádzal kamene, chcel som len svoju. Keď som trochu podrástol, musel som každé ráno vstávať o 5. hodine, napásť kravu, ísť do školy. Nosil som gumené čižmy, v nich onuce, na kabátiku mi boli krátke rukávy, nosil som aj kockovanú čiapku, čo dodala po vojne nejaká UNRRA z Ameriky.           

 

                                                                                                                  Spracoval Mgr. Marián Gabriš, fotografie poskytol p. Federič.
EXKURZIA DO VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHÍVU V TRNAVE

Pri príležitosti jubilejného roka SNP (1944 – 2014)

 

     Návšteva vojenského archívu sa uskutočnila 20. 3. 2014 na podnet Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (predsedu mikroregiónu – p. JUDr. Fančoviča) pri príležitosti 70. výročia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA. Vzácny archív zachováva písomné dokumenty vojenského diania na našom území z celého obdobia Československa vrátane epochy tzv. Slovenského štátu - teda aj SNP. Cieľom exkurzie bolo spoznať neoceniteľný vklad hrdinov Trnavskej posádky (3 500 vojakov a dobrovoľníkov) do boja proti nacizmu, ktorá odchádzala do SNP 30. augusta 1944 práve z nádvoria budovy archívu, bývalej invalidovne. Mnohí účastníci sa už nikdy nevrátili. Súčasťou posádky boli aj Zavarčania, o osudoch ktorých nám archivovaná dokumentácia poskytne i nepoznané informácie v projekte NAŠI PREDKOVIA V SNP, pripravovanom v ďalšom školskom roku. Ak by sa všetky spisy archívu poukladali vedľa seba, dosiahli by dĺžku vyše 36 km.

     Na pôdu Vojenského historického archívu v Trnave našich starších žiakov II. stupňa uviedol spomínaný p. predseda Ján Fančovič. Potom nás privítal p. riaditeľ archívu Jozef Petráš. Po krátkej prednáške oboch pánov zabezpečili exkurziu po inak neprístupných priestoroch erudovaní archivári, s ktorými sa pre vyššie uvedený projekt naša spolupráca nekončí. Touto cestou ďakujeme pracovníkom archívu za ich milú trpezlivosť s temperamentnosťou žiactva.

     Výnimočné stretnutie s regionálnou históriou, financované SZPB, sme ukončili kladením kytice k Pomníku SNP pred budovou VHA v Trnave a návštevou špeciálnej expozície ZAVARČANIA V SNP v Kultúrnom dome Zavar.    

                                                                                                      Pripravil Mgr. Marián Gabriš, fotografie poskytol p. Federič

 
 

BIBLIA OČAMI DETÍ – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

V diecéznom - krajskom kole sme získali dve 1. miesta:

v 2 kategórii – 1a 2.roč.

žiačka: Simona Sásová – 2.roč.

 v 5. kategórii – 7 až 9. Roč.

žiačka: Daniela Paldanová – 7.roč.

Výherkyniam blahoželáme!

Ich práce postúpili do celoslovenského kola.
 

Združenie SAVIO vyjadruje vďaku všetkým, ktorí sa zapojili finančnou podporou do projektu TEHLIČKA.

 
 

16.5.v Hlohovci a 23.5.v Trnave reprezentovala žiačka 7. ročníka Zuzka Antalová  našu školu a obec  Zavar ako  súčasť Dudvážskeho regiónu od Trakovíc cez Bučany, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Šúrovce, Križovany n/Dudváhom, Vlčkovce, Opoj až po Majcichov.
 

Výlet za históriou

     Dňa 1. apríla sme sa ôsmaci a deviataci s menším počtom siedmakov vybrali na exkurziu na Košariská a do Hlbokého, kde sme pátrali po histórii vzniku Československa a spisovnej slovenčiny.    

    Ráno sme si posadali do autobusu a po hodinke sme prišli do prvého cieľa našej cesty. Obec Košariská nám predstavila svoj klenot, a to rodný dom slávneho Milana Rastislava Štefánika. Spolu so sprievodkyňou sme si prešli izby, kde bolo mnoho vzácnych exponátov, ktoré nám pomáhali pochopiť  Štefánikov život. Bližšie nám odhaľovali jeho aktivitu v boji za vznik Československa, ale aj jeho rozmanité záujmy: cestovateľské, kúzelnícke, letecké, vojenské i zberateľské. Popri tom, ako sme spoznávali Štefánika, spoznávali sme aj krajiny, ktoré navštívil, pretože z každej si priniesol niečo na pamiatku. Pani sprievodkyňa bola veľmi milá a na záver nám ukázala aj model lietadla, v ktorom Štefánik zahynul a porozprávala nám o tejto tragickej udalosti.

    Potom sme sa vybrali smerom k obci Brezová pod Bradlom. Špirálovité cestičky nás priviedli celkom blízko Štefánikovej Mohyly. Kúsok sme prešli a ocitli sme sa na Mohyle M.R.Štefánika, na ktorú vyzbierali Slováci viac ako dva milióny. Potešil nás krásny výhľad na okolie. S vedomosťami z dejepisu sme s úžasom sledovali tú majestátnu stavbu. Urobili sme si pár fotiek, oddýchli sme si a naše kroky smerovali do neďalekej reštaurácie, kde sme strávili pár minút prechádzaním sa, jedením palaciniek, pitím kávy a naháňaním sliepok a kohútov.

      Našou poslednou zastávkou bola obec Hlboké, ktorá nám odkryla kus z dejín spisovnej slovenčiny. Ocitli sme sa na fare Jozefa Miloslava Hurbana, kde spolu s Hodžom a Štúrom uzákonili spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenského nárečia. Prešli sme sa aj k jeho pomníku a neskôr i k hrobu na miestny cintorín. Potom sme sa vrátili naspäť domov plní zážitkov a vedomostí.

Pripravila: Adrika Šipková, 9.tr.

 
 

Ďakujeme aj sponzorke sladkej odmeny

pre víťazov 

p. Rojkovičovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popoludnie so skalármi

Hurá! Ja už mám 10 bodov!“ kričí malý prváčik. „Ja mám 12! Vyberiem si bublifuk!    Ale ešte si idem zastrieľať k vojakom!“ odpovedá mu družinár z tretej triedy.

    Takéto výkriky ste mohli počuť na školskom dvore 3. apríla popoludní. Chlapci z krúžku Skala (Mirko Hovanec, Aďo Petráš, Martin Zvolenský, Lukáš Valla a Filip Paulech – z 9. triedy a Erik Mišovič, Adamko Ritter a Denis Ťažký – zo 7. triedy) už druhý raz pripravili súťažné popoludnie pre deti zo školského klubu. Minulý rok sa akcia stretla s príjemnými ohlasmi, tak si chlapci povedali, že deti potešia aj tento rok. 

     Akcia začínala v triedach, Miro, Aďo a Martin prišli vo vojenskom maskáčovom oblečení  deti vyhnať na školský dvor... to bolo pišťania...  Družinári rozdelení do dvoj alebo trojčlenných skupiniek dostali kartičky, na ktoré im chlapci pri jednotlivých stanovištiach zapisovali body, ale okrem toho im prideľovali aj žetóniky, ktoré si museli deti dobre strážiť. Na záver ich totiž mohli minúť v malom „obchodíku“.  Tam si  svoje žetóniky zamenili za malé vodné pištolky, bublifuky lentilky alebo iné sladkosti.

     Nemyslite si však, že žetóny dostali len tak zadarmo!  Každé stanovište museli najprv úspešne zvládnuť.  Na prírodovednom si precvičili svoje vedomosti o zvieratkách a rastlinkách, na dopravnom, ako poznajú značky a zvládajú jazdu na kolobežke, na športovom si vyskúšali svoju schopnosť narábať s loptou. Vojenské stanovište malo tento rok tri časti. Okrem najpopulárnejšej streľby, ktorú mal pod patronátom Mirec, sa deti museli pousilovať postaviť z nachystaných polienok vatru alebo poriadne sa zamaskovať, aby ich nikto pri stromoch neuvidel.

     Deti rozradostene behali po školskom dvore od jedného stanovišťa k druhému a prerátavali svoje žetóniky. Okolo trpezlivo postávali mamičky, ktoré prišli po svoje dieťa do školského klubu, ale nemali to svedomie kaziť mu radosť a vziať ho domov pred skončením podujatia. Pani vychovávateľky i vedúca krúžku Skala dohliadali na deti. Pani vychovávateľka Žanetka stihla túto akciu aj fotograficky zaznamenať, za čo jej veľmi pekne ďakujeme!

      Tie deti, ktoré už zvládli všetky stanovištia a vybrali si odmenu, tvorili bublinky novým bublifukom, zabávali sa s vodnými pištolkami alebo si pochutnávali na ťažko vybojovanej sladkej odmene.     

       Na záver  skalári vyhlásili tých, čo nazbierali najviac bodov a udelili im odmenu. Ale ani družinári nezabudli odmeniť  chlapcov, ktorí im venovali toto krásne popoludnie.  Veľký potlesk a zborové „ĎAKUJEME“  sprevádzané odovzdaním čokolád :-) urobilo skalárom nefalšovanú radosť!!!    

spracovala S.Adamcová, fotografie Ž. Baudyšová


 

MÚZEUM V 5. TRIEDE

     Naši piataci prežili počas jednej z marcových hodín dejepisu skutočné stretnutie s históriou. Priniesli si do školy autentické rodinné cennosti, samozrejme s dovolením rodičov, a inštalovali si vlastné múzeum. Zaujímavé informácie o exponátoch si vzájomne odovzdali v jednotlivých výstupoch a oživili tak minulosť svojich starých, ba prastarých rodičov.

     Expozícia obsahovala okrem iného aj starú tehlu z voľakedajšej miestnej tehelne z konca 19. storočia – rodinnej firmy, telefón z minulého storočia, domácky vyzdobenú starú varešku. Súčasťou výstavy bola i vyšívaná vestička či blúzka zo zač. 20. storočia, prekrásna palička z bukového dreva po prapradedkovi, vzácne staré piesne s ručne písaným textom i notovým zápisom z 19. storočia, rodinné fotografie, žiacke zošity uchovávané po rodičoch, fotodokumenty o významnom slovenskom historikovi F. Hrušovskom – rodákovi z Dolných Lovčíc, ale aj spevníček z obdobia prvého Československa.

     Napokon žiaci rozdelili svoje muzeálne príspevky na hmotné, písomné a obrazové historické pramene.

                                                                                                     Mgr. Gabriš

        
 

Hráme sa na prírodovede

Vyrábame ľadové ozdoby :

 

Meriame objem :

 

 

Školské kolo biblickej olympiády

18. december 2013 – deň „D“ pre školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov II. stupňa. Súťaž prebehla v 6 kolách rôznych aktivít ako: doplnenie textu, fazuľky za odpovede áno- nie, doplnenie rodostromu Mojžiša, inzeráty, práca s obrazom, či otázočky v balóne. Bolo veselo. Každý súťažil o zaujímavé vecné ceny. Aj keď možno niektorí neboli vo forme, predsa každý odchádzal s pocitom dobre vykonanej práce. Celá akcia bola ukončená pochúťkou nad pizzou, ktorá bola spoločnou odmenou. Viac určite dopovedia fotografie z akcie J Tabuľka umiestnenia je v prílohe. No ako víťazné družstvo nás na dekanátnom – okresnom kole bude reprezentovať:

1.miesto: Šipková Adriana – 9.roč.

2.miesto: Stúpala Matúš – 9.roč.

3.miesto: Maruniaková Alexandra – 8.roč.

4.miesto: Antalová Zuzana – 7. roč. ako náhradníčka

Výhercom blahoželáme!!!

Sponzorom: Rodičom a vdp. J.Bederkovi ĎAKUJEME!!!

tabuľka súťažiacich   klikni na obrázok
 

 

 

Milí návštevníci web stránky !

Ako ste sa mohli dočítať začiatkom novembra, na škole prebehol projekt:“ Svätý Mikuláš po novom.“

Okolo 100 rodín sa doň zapojilo a darčekov pre zverencov vdp. Mariána Kuffu v Žákovciach sa vyzbieralo asi 120.

Srdečná vďaka všetkým dobrodincom.

6.12.2013 prišiel do školy sv. Mikuláš s anjelským doprovodom z krúžku Debatáreň, ktorý vedie s. Juliána, S.Praem a na pôde školskej chodby sme ho spoločne privítali. Žiaci literárno-dramatického krúžku v spolupráci s niektorými členmi krúžku Skala, ktoré vedie p. učiteľka Silvia Adamcová nám zahrali scénku o sv. Mikulášovi. Potom tí, čo chceli odovzdali svoje darčeky sv. Mikulášovi osobne. Prváci a druháci zaspievali spoločne pieseň: Mikuláš, ten dobré srdce má a nasledovalo rozdávanie sladkostí do tried, ktoré prevzali od sv. Mikuláša triedni učitelia. V triede si na tom určite pochutili.

Potom spevom potešili tretiaci a štvrtáci piesňou: Keď bola núdza... Nasledovalo losovanie 7-mich darcov. Sv. Mikuláš im odovzdal ceny, ktoré nám sponzorsky poskytol SSV v Trnave a priamo sv. Mikuláš. Vďaka sponzorom.

Na záver, keďže nás návštevou poctil náš miestny pán farár vdp. Ján Bederka, sme dostali požehnanie. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, aby sa spomienka sv. Mikuláša oslávila dôstojne a s radosťou.

 

9.12.2013 nás navštívil vdp. Jozef Harvan, ktorý pôsobí v Žákovciach. Ako sv. Mikuláš sľúbil, tak aj splnil, že sa postaral o to, aby sa darčeky bezpečne dostali do cieľa. Počas krátkej besedy nás oboznámil so spôsobom života v komunite Krista Veľkňaza v Žákovciach.  Vyjadril veľkú vďaku za štedrosť.

 s. Juliána, S.Praem

 
 

Čakáme Mikuláša
 

Návšteva herca na našej škole

Spoznávate ho ? Účinkoval v televíznom seriáli Chlapi neplačú. Dnes zavítal do 5. triedy, aby pozdravil svojich bývalých spolužiakov, ktorí sa veľmi potešili jeho návšteve.

Števkovu prítomnosť využili aj tretiaci a požiadali ho o autogram do svojich zošitov.

Prajeme mu veľa šťastia v jeho hereckej kariére.
 

28.9. 2013 Turistický krúžok - Korlátko

 
 

Opäť zbierame baterky !!!

I tento školský rok chceme zabrániť vyhadzovaniu  použitých prenosných batérií  do komunálneho odpadu alebo do voľnej prírody.

Zabránime tým úniku nebezpečných látok do životného prostredia (znečistenie vody, pôdy, vzduchu). Rozklad batérií v životnom prostredí trvá 200 – 500 rokov a do prostredia sa uvoľňujú chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na zdravie človeka a prírodu.

Je dôležité, aby všetky prenosné použité batérie boli zozbierané a recyklované.

Len vrátené batérie možno zbierať a len pozbierané batérie možno potom triediť a recyklovať.

Baterky do koša nepatria!!!

Súťaž bude trvať po celý školský rok, vyhodnotenie prebehne  v júni.


21.6. Účelové cvičenie na 2. stupni
 

Tretiaci trénovali finančnú gramotnosť

3. trieda sa 20.6. zmenila počas hodiny matematiky na tržnicu, kde sa predávalo všetko možné, čo doma vystávalo. Najväčší úspech však zožali Tomáškove čokoládové muffinky, ktoré napiekol so svojou maminkou.

Deti počas 2. polroka zarábali eurá a centíky (papierové makety) za výsledky zo samostatnej práce z násobilky a delilky.Koľko správnych výsledkov mali, toľko centov získali. V štvrtok ráno si všetky utŕžené peniažky spočítali a mohli si za ne nakupovať v stánkoch ostatných spolužiakov.

Každý priniesol drobnosti, obrázky, hračky z kindervajíčka, s ktorými sa už nehrali,  a mohlo sa nakupovať. K dispozícii mali  aj banku, v ktorej si deti rozmieňali peniaze, ak obchodníci nemali drobné.

 

 
 

Školský výlet 7. a 9. triedy v Piešťanoch

MDD v našej škole

Dnes bol neobyčajný deň! V našej triede – ale dnes netradične  v indiánskej osade “ béčkarov ”, sa v súťažiach, hrách a rôznych aktivitách vyžadujúcich smelosť, rýchlosť, odvahu a šikovnosť  predvádzali všetky dcéry  a synovia nášho indiánskeho kmeňa. Ranná Rosa, Tichá Riečka, Šepkajúci Šíp, Dúhový Kolibrík...títo všetci a aj  ostatní zložili skúšku pravého bojovníka a  za svoje nadšenie si  naplnili nielen svoje brušká  sladkými bio – bobuľami, ale i chrumkavým pokrmom z kakaových bôbov.                 

                                                                                                                                                               vypracovala Mgr. Bibiána Cviková

 

Aj  prvákom to v indiánskom veľmi svedčí.

Vybraní žiaci 6. a 7. ročníka sa v piatok zúčastnili tvorivých dielní v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Po úvodnom krátkom animovanom filme si za pomoci dvoch šikovných animátoriek vytvorili vlastný "lapač snov". Zistili sme, že nie všetci žiaci sú rovnako manuálne zruční...takže minimálne "pavučinku snov" si z workshopu odniesol každý.

                                                                                                                                                                  vypracovala Mgr. Iveta Húsková

Tretiaci a štvrtáci oslavovali svoj deň na plaveckom výcviku, ktorý práve ukončovali  a druhú časť dňa strávili na Lanovom centre v Trnave. Tu si dokázali svoju odvahu, vytrvalosť v zdolávaní prekážok. Ich vysmiate tváre   vypovedajú o šťastí a spokojnosti.           

                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Gabriela Bleščáková

Viac fotografií vo Fotogalérii

O s l a v a   M D D   u   ž i a k o v   II.   s t u p ň a

     31. mája sa aj naši druhostupniari neučili podľa bežného rozvrhu, ale sa tešili z voľného sviatočného dňa, venovaného predovšetkým športovým aktivitám a spoločenským hrám. Dominoval futbal, florbal, tenis. Každý žiak dostal aj sladký darček.

 

 
 

Naše tehličky vyplnili prázdne miesto

1. stupeň na Dopravnom ihrisku v Galante

... páčilo sa mi tam, dobre som si zajazdila na bicykli. Bolo tam veľa dopravných značiek, pozerali sme video o hlúpom Janovi.

Bola tam super zábava, dobrá pani učiteľka, dobrý pán učiteľ, dobre som sa zabavila...

                                                                                                                                          (žiačka 3. triedy)

...na dopravnom ihrisku sa mi páčilo, ako nám teta hovorila, že keď je červená na semafore, tak máme stáť. Radar nám ukazoval, akú máme rýchlosť. Okrem radaru tam majú aj semafory,kruhový objazd a križovatky. Potom sme mali testy a teta nám pustila o hlúpom Janovi. Ja som jazdila na bicykli.....                   

                                                                                                                                                                                                                          (žiačka 3. triedy)

Viac fotografií vo fotogalérii
 

 

NOC S ANDERSENOM

 5.apríla - 6. apríla 2013

 

I tento rok sa zapojila   školská knižnica ZŠ s MŠ v Zavare, v ktorej strávili Noc s Andersenom deti z 3. triedy s pani učiteľkou Bleščákovou.Už pri vstupe do školy sa tretiaci museli preukázať svoje vedomosti z Andersenových rozprávok, pretože vstúpiť do Ríše rozprávok mohli len tí, ktorí uhádli rozprávku, z ktorej pochádza rozprávková postava v čínskych šatách a s paličkami vo vlasoch.(Slávik)

Našťastie sa to všetkým podarilo a mohli ísť zachraňovať rozprávkové bytosti. Najskôr ich však museli nájsť a to nebolo také jednoduché.

    

Pátranie bolo úspešné, našla sa Šípková Ruženka aj Snehová kráľovná.

   

Po záchrane rozprávkových postáv zavítala do našej školy vzácna návšteva - sám Andersen.Poskytol nám zaujímavý rozhovor a informácie zo svojho života.

Vážny rozhovor vystriedala čelenková hra, v ktorej súťažiaci museli uhádnuť, akou sú rozprávkou postavou. Jej meno mali totiž napísané na čele.

Tretiačky mali pripravení aj tanček pre hostí nocujúcich v obecnej knižnici.NO pre upršané počasie návštevu odložili o rok. Ale pána starostu R.Baroša neodradilo ani počasie a preto mu dievčatá mohli tanček predviesť.

Nasledovala obľúbená časť Noci s Andersenom, pohostenie zavarskou pizzou.

Ešte stoličkový tanček a môže začať 2. časť Noci s Andersenom, ktorú otvorilo divadielko Ružový ker a slimák v podaní dievčat 8. triedy

pod vedením p. uč. Adamcovej.

 

Konečne nastalo vytúžené zotmenie a baterky dostali slovo. Deti museli rozlúštiť obrázkovú abecedu, aby mohli splniť danú úlohu, ktorú hľadali  pre svoje družstvo v tmavej chodbe školy so zapnutou baterkou.

 

Za splnenie úlohy získalo družstvo stuhu, ktorou vyzdobilo (cisárove) šaty.

Posledná úloha bola len pre odvážnych, zúčastnili sa jej však všetci, nájsť si v tmavých priestoroch školy sladkú odmenu.O 2.30 sa konečne ozývalo v školskej knižnici len spokojné odfukovanie unavených návštevníkov.

O 2.00 sa konečne ozývalo v školskej knižnici len spokojné odfukovanie

unavených návštevníkov.

Reakcie tretiakov, ich zážitky  si môžete prečítať v časti Chcete vedieť viac? a viac fotografií pozrieť vo fotogalérii 2012/2013 .
 

Zlosovanie Pôstneho KVÍZU

Do kvízu sa zapojilo: 28 súťažiacich

Do zlosovania postúpilo: 25 súťažiacich

Diskvalifikovaní boli: 3 súťažiaci

Šťastná ruka p. dekana Jána Bederku  vylosovala nasledujúcich výhercov, ktorí boli odmenení vecnými cenami:

 1.    Petrášová Natália – 5.roč.
 2.    Baudyš Dávid – 1.roč.
 3.    Kiliany Nicolas – 5.roč.
 4.    Stúpalová Lenka – 2.A
 5.    Chválová Romana – 5.roč.
 6.    Heliová Eliška – 5.roč.
 7.    Turčanová Lucia – 4.roč.

Výhercom BLAHOŽELÁME!!!

 

 

 

 klikni na obrázok a dozvieš sa správne odpovede kvízu

 
 

19.3.2013 prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže biblickej olympiády „Biblia očami detí“ z kníh 1Kr, Rút a Mt. Do súťaže sa zapojilo 18. žiakov I. a II. stupňa. 7 z nich postúpilo do dekanátneho kola na Katechetické centrum Trnava. Práce vyhodnotila naša výtvarníčka p. uč. Antalová.


2. kategória: žiaci 1. a 2. ročníka:

1. miesto: Horníková Helenka 1.roč.

2. miesto: Drobná Katarína 2.B

Fuňáková Lenka 1. roč.

Oberle Oliver 1. roč.

3. kategória: žiaci 3. a 4. ročníka:

1. miesto: Škrabáková Miriam 4. roč.

2. miesto: Horníková Veronika 4. roč.

3. miesto: Šimko Tomáš 3. roč.

Barút Peter 3. roč.

Bolček Adrián 3. roč.

Kútna Miriam 3. roč.

Límová Natália 3. roč.

Mizerová Dominika 3. roč.

Poláčková Katarína 3. roč.

Tomečková Gabriela 3. roč.

Oberlová Adela 4. roč.     

4. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka:

1. miesto: Antalová Zuzana 6. roč.

Moncman Jakub 6. roč.

5. kategória: žiaci 7. a 9. ročníka:

1. miesto: Šipková Adriana 8. roč.

Zúčastneným fandíme, výhercom blahoželáme!!!

                Adrika Šipková, 8. r.                                                          Zuzana Antalová, 6. r.                                                       Peter Barut, 3.r.

                       Adrián Bolček, 3.r.                                                                  Katka Drobná, 2.B                                               Lenka Fuňáková, 1.r.

 

                  Helenka Horníková, 1.r.                                                Veronika Horníková, 4.r.                                                        Mirka Kútna, 3.r.

                        Natália Límová, 3.r.                                                     Dominika Mizerová, 3.r.                                     Jakub Moncman, 6.

                        Oliver Oberle, 1.r.                                                       Adelka Oberlová, 4.r.                                            Katka Poláčková, 3.r.

                        Tomáš Šimko, 3.r.                                                      Mirka Škrabáková, 4.r.                                         Gabika Tomečková, 3.r.
 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE   E  X  P  E  R  T

 

     Dňa 5. 12. 2012 sa desiati naši žiaci 6. až 8. ročníka (zároveň kategórie) zúčastnili na celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT geniality show, ktorú každoročne organizuje Talentída, n. o. v Bratislave. Tých najlepších odmeňuje vecnými cenami a jeden vyžrebovaný žiak dostane vo februári notebook. O termíne žrebovania je možné sa dozvedieť na stránke www.sutazexpert.sk. Každý súťažiaci sa bude v osudí nachádzať toľkokrát, koľko bodov získal.

      Žiaci mohli zápoliť v domácom prostredí svojej školy v 2 vybraných témach z ponúkaných 4 tém:

 • SPOLOČNOSŤ KEDYSI A DNES,
 • TAJOMSTVÁ PRÍRODY,
 • SVETOBEŽNÍK,
 • DO YOU SPEAK ENGLISH.

     Tento rok sa do súťaže zapojilo 8001 súťažiacich z 389 škôl z celého Slovenska! Hoci sa naši súťažiaci neumiestnili na popredných priečkach víťazov, ďakujeme im za prejavenú aktivitu a reprezentáciu školy. Za pozoruhodný výkon a v rámci našej desiatky najlepší výkon treba označiť bodový zisk

J A K U B A   M O N C M A N A (6. tr.),

ktorý  v 1. téme Svetobežník získal skóre SPOT 74,63 a v 2. téme Tajomstvá prírody získal skóre SPOT 77,92. Jeho celkové poradie v rámci Slovenska je skvelé: 202. BLAHOŽELÁME!!!

(Poz.: SPOT – skóre za poradie v téme, t. j. koľko percent ostatných súťažiacich v rebríčku predbehol;)  

Ďalšie dobré výsledky boli u týchto žiakov:

SAMUEL ZÁHORÁK  (6. tr.) v téme Spoločnosť kedysi a dnes (SPOT 61,49);

FILIP PAULECH (8. tr.) v téme Tajomstvá prírody (SPOT 62,43).

 

Hurá, na kopec!

Žiaci 1. stupňa využili snehové podmienky a na telesnej výchove potrebovali tentoraz iné náčinie a náradie.

   

 

 
 

Spolu za umením

 

Dňa 14. decembra sa uskutočnila pekná spoločná akcia zamestnancov ZŠ s MŠ v Zavare a detí z krúžku Stretnutie s hudobným divadlom, ale aj iných detí so záujmom o hudbu. Pekný večer strávili spoločne v SND v Bratislave na opernom predstavení Otello. Shakespearova tragédia Otello v opernom prevedení patrí medzi vrcholné diela Verdiho. Predstavenie  bolo úžasné, prítomní  milovníci hudby mali šťastie na hviezdne obsadenie: Michal Lehotský stvárnil Otella, Adriana Kohútková Desdemonu a Dalibor Jenis záporného hrdinu Jaga. D. Jenis patrí medzi najlepších súčasných barytonistov, nedávno mal tú česť spievať na otváracom predstavení  v milánskej La Scale. S našimi žiakmi sa po predstavení ochotne porozprával a odfotografoval M. Lehotský.

Spoločnú cestu za operným umením zorganizoval pán učiteľ Marián Gabriš, preto mu aj touto cestou ďakujeme za sprostredkovanie umeleckého zážitku.

S.Adamcová
 

Prednáška o drogách v našej škole

      Dňa 14. novembra  sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnila prednáška s prezentáciou o drogách. Na prednáške sa zúčastnili rodičia, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o problematike zneužívania drog. Rodičia sa dozvedeli nielen to, ako konkrétne drogy vyzerajú, aké majú účinky a vplyv na zdravie, ale aj ako by spoznali, ak by dieťa drogu požilo, prípadne, ako by mali postupovať.  Zazneli i svedectvá a odkazy matiek, ktorých deti podľahli drogám a prechádzali zdĺhavým liečením.

      Prednáška sa niesla v neformálnom duchu, na záver prítomní diskutovali o problematike pri teplom citrónovom čaji. Akciu pre rodičov pripravila koordinátorka prevencie sociálnopatologických javov.

 
 

Turisti opäť v akcii, tentokrát aj so žiakmi z environmentálneho krúžku

17. novembra 2012 deti z turistického krúžku spolu s mladšími žiakmi z environmentálnej výchovy  navštívili hrad Beckov.

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chlapcov najviac zaujali katapulty, ktoré účinkovali aj v niekoľkých dokumentárnych filmoch.

   

   

     Po zaujímavej prehliadke nesmel chýbať aj nákup suvenírov.

                                                                                                                                      

 

Vitamínový týždeň na 1. stupni

Zdravie je nadovšetko a pre každého rodiča je určite to najcennejšie zdravé a šťastné dieťa. Preto je dôležité už od malička viesť deti, okrem iného, aj ku zdravej strave a tej  sa venovali naši mladší žiaci.

Jeden októbrový týždeň v našej  škole sa zmenil na týždeň vitamínový. Deti prišli vo farbách ovocia alebo zeleniny, ktorá v daný deň vládla. 

V každom dni sa venovali rôznym aktivitám, pripravovali si vitamínové dobrôtky.

Za splnenie niektorých úloh by si zaslúžili aj odmenu, napr. za odvahu ochutnať chilli papričku alebo citrón.

Deti sa však potešili aj takémuto zaujímavému diplomu.

V zdravom dni pokračovali aj v ŠKD.

Viac fotografií nájdete vo Fotogalérii 2012/2013
 

Prváčikovia si boli zaspomínať v materskej škôlke na staré časy

 

17. októbra si prváci pozreli spolu so svojimi bývalými mladšími kamarátmi zo škôlky divadielko.

 

 

 


 

Október z poľa ber!

Bol názov expedície, ktorej sa zúčastnili deti z environmentálnej výchovy. Smerovali do Dolných Lovčíc overiť platnosť porekadla.

 

Samy si vyskúšali vytiahnuť repku.Ťahali deti repku, ťahali .....

 

 .....aj sa im ju podarilo vytiahnuť.

A repa je vonku...

 

Ťahali žiaci , ťahali, žeby až toľko repy vytiahli? Po namáhavej práci nasleduje hra.

A to nie obyčajná, ale ekohra.Dievčatá  hľadali potravu pre bociany, chlapci pre diviaky.

 

    

Z víťazstva sa tešili dievčatá,

 

chlapci zas získali špeciálnu cenu útechy.
3.október 2012  navštívili žiaci 2.A, 2.B  a 3. triedy

 Atlantis Science Center  a Detské múzeum v Bratislave.

V zábavnom a vzdelávacom centre Atlantis hravou a interaktívnou formou deti pozorovali fyzikálne zákony, prírodné javy. Mohli si zároveň vyskúšať všetko od vytvárania gigantických bublín, cez množstvo hlavolamov až po fyzikálne hračky a skladačky.

 

 

   

   

 

 

 Žiaci 2.A a 3. triedy sa dozvedeli o niektorých tajomstvách vesmíru, ako funguje vesmír, či existuje život aj na iných planétach. Chlapci, ktorí vedeli odpovedať takmer na každú otázku animátora, si mohli za odmenu obliecť skafander kozmonauta.

 

Žiaci 2.B sa vydali odhaľovať tajomstvá múmie a zažili dobrodružstvá archeológa.

 

V detskom múzeu sa žiaci zúčastnili interaktívnej výstavy O troch centoch, ktorej cieľom bolo rozvíjať v deťoch finančnú gramotnosť. Pomocou sporiacich kariet, ktorú dostalo každé dieťa a vedomostnej vkladnej knižky  plnili úlohy v stanovištiach, a tým peniaze zarábali, sporili, mohli za ne nakupovať  v obchode alebo investovať na burze, či darovať na charitatívne účely.

       

    Viac fotiek nájdete vo fotogalérii 2012/2013

Výpovede detí o ich zážitkoch z exkurzie si prečítate v časti Chcete vedieť viac?

 

 

27. september 2012  Účelové cvičenie

  

Obe druhé triedy a tretiaci zamierili do Dolných Lovčíc.

Počas trasy sledovali dopravné značky, riešili dopravné situácie.

 

Po príchode do cieľa vyhladli a mohli si opiecť  pripravenú desiatu, zahrať sa pri bikrosovej dráhe.

  

Účelové cvičenie na II. stupni viedol ho p. uč. Moncman. Žiaci si na pochode v katastri obci Zavar a Dolné Lovčice vyskúšali v praxi bežné znalosti o doprave a orientáciu v danom mikroregióne s určovaním svetových strán. Ekologickým počinom mimoškolského vyučovania bolo aspoň čiastočné očistenie navštívenej prírody od odpadkov. Opakovane sa našli ťažko rozložiteľné plasty.

Počas prestávky pri umelej vodnej ploche UŠKO zažili niektorí šiestaci za ideálnych poveternostných podmienok veľa zábavy z púšťania si odolného šarkana.

 

 

 

 

 

September  2012

Zhora a či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči , či sa nie,
že sa začne učenie.
Zavčas rána , za zory,
všetky deti do školy !
Čo len zdravé nôžky malo,
do školy sa všetko bralo,

všetci chceli do školy,
žeby hlúpi neboli.
Aj títo bratia, aby hlúpi neboli, sa vyberajú každé ráno do  našej školy : deviatak a prváčik .
  

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka s Váhom

Prváci a tretiaci ešte využili posledné chvíle tohto školského roku a pekné počasie a šli sa rozlúčiť s Váhom.

   

Hľadanie zlata sa skončilo úspešne, odniesli si domov takmer 5 kg ťažké ruksaky plné "vzácnych kameňov".

Okrem Terezky. Taký úlovok, a ešte aj bez udice, by jej závidel nejeden skúsený rybár.

 

Aj Maťko hľadá, hľadá, ale márne. A pozrime sa, opäť boduje Terezka. Správa vo fľaši ?

Žeby nejaký stroskotanec?

 

Pri úmornom hľadaní  pokladov deti vyhladli, umyli si ruky s mydelnicou lekárskou, ktorá po namočení rúk pení ako mydlo a mohli ísť opekať voňavé špekačky, či slaninku.

 

Nesmel chýbať ani priateľský medzištátny  futbalový zápas EURO, fanúšikovia , či roztlieskavačky.

 

Ešte na konci výletu treba skontrolovať úrodu na poli, či je už ovos zrelý a hor sa na nanukové osvieženie.

Dovidenia, Váh , v septembri sa opäť uvidíme!

 

Kráľ a kráľovná športu 1.A

 

V 1.A vládol v piatok športový duch a hľadal medzi prváčikmi kráľa a kráľovnú športu.

 

Medzi takými šikovnými prvákmi sa hľadalo veru ťažko, ale nakoniec bol v hľadaní úspešný!!!

Vyhodnotenie súťaže v zbieraní bateriek

 

Víťazi budú odmenení na konci školského roku,

pokračujeme v zbere opäť v septembri!!!
 

 
 

HĽADANIE SPRÁVNEJ ŽIVOTNEJ CESTY A VKUSU

 

Exkurzia do Slovenského rozhlasu a Cenacola

 

     28. marca 2012 sa uskutočnila pre žiakov 8. – 9. ročníka so sprievodom p. riaditeľky H. Karáskovej a p. zástupkyne T. Babuljakovej exkurzia do Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením p. uč. Gabriša a do kresťanskej organizácie Cenacolo v Kráľovej pri Senci pod vedením sr. Renáty.

     Informácie a dojmy z tejto mimoškolskej formy vyučovania prierezových tém MEDIÁLNA VÝCHOVA, OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ nájdete v rubrike Chcete vedieť viac?

  

pred známou obrátenou pyramídou Slovenského rozhlasu

v areáli kresťanskej komunity Cenacolo

 

Zaujímavá beseda v našej škole     

22. marca sa v našej škole konala beseda žiakov 2. stupňa s policajtkou.  Kapitánka Zita Jakubčáková, ktorá k nám prišla z Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, porozprávala počas 3. vyučovacej hodiny našim šiestakom a siedmakom o trestno-právnej zodpovednosti o problémoch šikanovania a iných zaujímavých témach.  Počas 4. vyučovacej hodiny sa s kapitánkou Jakubčákovou stretli žiaci 8. a 9. ročníka. Taktiež prebrali trestno-právnu zodpovednosť, ktorá sa ich však už bytostne dotýkala, pretože väčšina zo žiakov už mala 14 rokov a potom sa venovali téme kyberšikany. Žiaci sa mohli spýtať kapitánky všetko, čo ich z oblasti kriminalistiky zaujalo a dostali na svoje otázky fundovanú odpoveď. A otázok bolo veľa!

Šiestak: „Zaujalo ma, keď pani kapitánka hovorila o akciách, ktoré zažila v práci, keď ešte robila v teréne, ako naháňali zločinca, ktorý mal zakryté štátne poznávacie značky na aute. Páčilo sa mi, ako riešili, keď niekto nahlásil bombu v TESCU a že sa im podarilo nájsť vinníka.“

Siedmačka: „Ja som doteraz nevedela, že trestno-právne zodpovední sme už od 14 rokov... Myslela som, že od 18 rokov alebo od 15, keď dostaneme občiansky preukaz. Bola to zaujímavá beseda.“
 

 Princezná s dlhým nosom

Žiaci 3. triedy nacvičili vlastné divadielko  s názvom Princezná s dlhým nosom, ktoré potom predstavili v 1. a 4. triede. Scenár  rozprávky si samy vymysleli a

skúšali počas prestávok bez pomoci p. učiteľky.

 

 

 

Marec - mesiac knihy 

Deti z 1.A navštívili obecnú knižnicu práve v deň narodenia zberateľa slovenských ľudových rozprávok P. Dobšinského - 16.marec. 

 

Celé dopoludnie sa venovali knihám, čítaniu,  zahrali si divadielko O žabiatku. 

 

Niektorí sa dokonca stali jej čitateľmi a získali čitateľský preukaz.

 

 

 

Ďakovný list z ďalekého Volgogradu!

Žiaci našej školy podporili finančnou čiastkou 46,11€ deti v ruskom Volgograde choré na rakovinu. Peniaze budú použité na zakúpenie potrebného materiálu pre deti , z ktorých vyrábajú spolu s rehoľnými sestričkami rôzne predmety z papiera, hliny,či  plasteliny. Pri takejto ručnej práci zabúdajú aspoň na chvíľu na svoju chorobu.

   

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec! 

Vyhodnotenie súťaže Hollého pamätník (14. 2. 2012)

 

I. kategória (1. – 4. ročník) – poézia

     1.miesto: Sabínka Hrabáriková (4.tr.)

     2.miesto: Nikolka Sabová (4.tr.)

     3.miesto: Sárka Moncmanová (3.tr.)

 

I. kategória (1. – 4. ročník) – próza

     1.miesto: -----

     2.miesto: Kristínka Rojkovičová (3.tr.)

     3.miesto: ----

 

II. kategória (5. – 7. ročník) – poézia

     1.miesto: Tamarka Romanová (7.tr.)

     2.miesto: Patrik Ťažký (7.tr.)

     3.miesto: Adamko Šulko (5.tr.)

 

II. kategória (5. – 7 ročník) – próza

     1.miesto: Zuzka Antalová (5.tr.)

     2.miesto: Radko Šrenkel (6. tr.)

     3.miesto: Saška Maruniaková (6.tr.)

 

III. kategória (8. – 9. ročník) – poézia

     1.miesto: Šimon Janík (9.tr.)

     2.miesto: Emka Koštialová (8.tr.)

     3.miesto: ------

 

III. kategória (8. – 9. ročník) – próza

     1.miesto: -----

     2.miesto: -----

     3.miesto: ------

      Blahoželáme víťazom!

Držíme Vám palce, aby ste našu školu úspešne reprezentovali na obvodnom kole Hollého pamätníka v Trnave!     ( fotografie vo fotogalérii)


 


 

SUPERSTAR v ŠKD

18.1.2012 deti zo školského klubu predviedli svoj spevácky talent pred porotou tvorenou minuloročnými víťazkami Superstar a 2 učiteľmi - odborníkmi na spev. To chcelo riadnu odvahu.

     

    

Víťazmi tohto kola sú :

1. miesto Katka Drobná                                                                             Cena poroty : Tomáško Gregorčík

2.miesto Nikolka Prelovská                                                                        Paťka Malachovcová

3. miesto Viki Betáková

22. 12. 2011 VIANOČNÁ AKADÉMIA v našej škole

Na posledný deň pred vianočnými prázdninami sa teší takmer každý žiak v našej škole. Nielen preto, že sa začínajú prázdniny, ale aj preto, že v tento deň sa už neučí. Každá trieda vystúpi so svojím krátkym programom na chodbe . Mnohí z nich ukážu svoj skrytý talent, nadanie, častokrát aj s  trémou. Ale o to viac im ostatní držia palce. Ba dokonca je tradíciou, že si  našu akadémiu nenechajú ujsť  ani niektorí bývalí žiaci a s nostalgiou si prídu zaspomínať. Záver akadémie, ktorý patrí vždy deviatakom ,  sa nezaobíde  bez sĺz.

 

      

    

   

       

PIATACI SI NA HODINE DEJEPISU OTVORILI VLASTNÉ MÚZEUM

 

19. decembra na vyučovaní dejepisu si žiaci piatej triedy otvorili múzeum z vlastných exponátov – vzácnych rodinných starožitností, samozrejme, s dovolením rodičov. Povinnosťou piatakov bolo nielen vystaviť exponát, ale ho aj vedieť opísať a priblížiť jeho historickú hodnotu. Osobitou úlohou bolo triedenie predmetov na hmotné, obrazové a písomné historické pramene. V zbierke školského múzea nechýbali staré rodinné fotografie (fotografia praprastarej mamy piataka Jakuba Moncmana bola kedysi dokonca zhodnotená Národopisným ústavom SAV), ďalej mince z čias habsburskej monarchie (z rokov 1851, 1909), kabelka po babičke, stará vŕtačka, odznak k výročiu komunistického prevratu  v Československu v roku 1948, zviazaný športový týždenník Štart z roku 1959, no aj náboj z obdobia II. svetovej vojny atď. K tvorbe triedneho múzea, teda k poznaniu života ľudí v minulosti (ich odievania, záľub, pracovných i vojnových nástrojov, životných prostriedkov, kultúrnych prejavov) prispeli títo žiaci: Filip Fuňák, Matúš Fuňák, Jakub Moncman, Zuzana Antalová, Erik Mišovič, Ondrej Ohrablo a Danka Paldanová. Prezentácia exponátov aj od ostatných piatakov pokračuje na ďalších dejepisných hodinách.

    

         

   

Opäť po roku

6. decembera 2011 k nám zavítala nevšedná návšteva  z ďalekých krajín. Odmeňovala všetky dobré deti a napomenula výmyselníkov.

Sv. Mikuláš a jeho pomocníci vedeli o každom všetko, čo za tento  rok vyviedol. Nezbedníci museli prisľúbiť nápravu, inak by mal čertík prácu.

Čo je  florbal (floorball)

Florbal sa pôvodne vyvinul vo Švédsku, kde sa začal hrať v polovici  70.  rokoch pod názvom innebandy.

Je to dynamický, kolektívny šport podobný pozemnému hokeju. Hrá sa so špeciálnymi ľahkými hokejkami a dutou plastovou loptičkou. Finančne, materiálne a priestorovo je dostupný. Rozvíja koordináciu, zručnosť a rýchlosť.

Pravidlá sú vcelku jednoduché. Hrá sa v hale či telocvični na ihrisku 40 x 20m obkolesenom mantinelmi so špeciálnymi hokejkami a loptičkou . Piati hráči v poli sa snažia skórovať do súperovej bránky, ktorú stráži brankár bez hokejky. Fyzický kontakt je obmedzený, súperovi sa nesmie dvíhať hokejka, svojou môžete manipulovať len do výšky kolien. Uplatňuje sa rýchlosť, zručnosť, kombinácia a presnosť.

Neprídeš si to vyskúšať ? Stretávame sa každý pondelok v telocvični

o 15.00!!!!!

Stačí si priniesť tenisky s bielou podrážkou, výstroj pre hráčov zakúpila rodičovská rada.

  


 

Šarkaniáda v ŠKD

 

 Deti z ŠKD dlho čakali na priaznivý vietor.  Šarkany už boli pripravené, a vietor nikde. No minulý týždeň sa ich vytúžený vietor prihnal a konečne sa mohli pustiť so šarkanmi opreteky.

       
 

Veci okolo nás

V 3. triede mali nezvyčajnú prírodovedu. Konala sa totiž v obchode. Žiaci zisťovali hmotnosti a objemy daných potravín.

  

Pracovali vo dvojiciach a  mohli použiť len jedného žolíka (pýtať radu od

p. predavačky), ktorého niektorí ani nepotrebovali.

Ba dokonca naši súťažiaci písali toľko potravín, až im pani predavačka ponúkla prácu pri inventúre v obchode.

 


 

Najzaujímavejší ruženec

Žiaci z 1. stupňa sa mohli zúčastniť súťaže o Najzaujímavejší ruženec . Mohli  využiť svoju tvorivosť , šikovné ruky pri výrobe nezvyčajného ruženca z netradičného materiálu.

    

Kreativite sa naozaj medze nekládli, deti použili gaštany, cereálie, gombíky, cestoviny, sušené zemiaky, cukríky, korálky, šípky ........ 

Každý súťažiaci bol za svoju prácu a originalitu  odmenený.

  

15. 10.  2011 navštívili žiaci našej školy ZOO vo Viedni

 

Po preloženom termíne kvôli nepriaznivému počasiu sa žiaci konečne dočkali vytúženej soboty a sľúbenej ZOO.

   

 

  

Deti z čitateľského krúžku vyhrali Milionára

Malí  ,,zúriví " čitatelia z čitateľského krúžku  zavítali vo  štvrtok do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Čakal na nich vedomostný kvíz Milionár. Vyčítanka určila Betku za prvú súťažiacu.

   

Tá  nezaváhala a po správnom zodpovedaní všetkých otázok získala knihu. Po nej zasadol do Milionárskeho kresla Števko.

          

Nielenže správne odpovedal na všetky otázky, ale aj výborne zabával divákov. Za pomoci priateľa na telefóne aj Števko vyhral knihu.
Potom viedli kroky malých čitateľov do cukrárne a z nej na detské ihrisko Guliver.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

Miss a Mister ŠKD

 

Záver školského roka v Školskom klube sa niesol v duchu krásy, šikovnosti a vytrvalosti. Porota volila Miss a Mister ŠKD z prihlásených účastníkov.

A tu  sú víťazky a víťazi so šerpami a odmenami ako sa na takúto súťaž patrí :

     

   

Už poznáme víťazov v súťaži O najkrajšiu triedu v našej škole

V piatok 24.6. sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže O najkrajšiu triedu. A odovzdávali sa odmeny pre prvé tri miesta a "ceny" pre posledné  dve miesta.

Hodnotilo sa nástenka, čistota triedy, poriadok okolo koša, poriadok na zemi, zdvihnuté stoličky po vyučovaní.

Výsledky : 1. miesto -  3. trieda

                     2.miesto -  2. trieda

                              3.miesto -  4. a 7. trieda

                                 

Triedy, ktoré sa umiestnili na predposlednom a poslednom mieste sa pre svoje umiestnenie musia postarať o čistotu okolia našej školy.

Takto sa tešia z 2. ceny druháci :

 

 

Školský výlet prvákov a druhákov na Červenom Kameni

Na 16. jún 2011 sa tešili žiaci 1. a 2. triedy. Prváci sa na tento deň pripravovali už mesiac. Svojou prácou a aktivitou na hodinách získavali pečiatky kráľovských koruniek na svoju listinu  s vlastným  erbom. Čím viac koruniek, tým bližšie k zakliatej princeznej Lucinke, ktorá bola uväznená na hrade Červený Kameň. Mohli ju zachrániť spoločne všetci žiaci a zároveň budú pasovaní za prváckych rytierov.

          

 Pred plnením úloh princeznej Lucinky sa najskôr posilnili, prezreli si sokoliarsky dvor a následne mohli vidieť letové ukážky dravcov .

                                        

         Odvážnemu druhákovi Števkovi, že si mohol                      Ale i menej odvážnejší si prišli na svoje.

              privolať dravca,   veru závideli mnohí.                                      

   

Pod hradom plníme úlohy princeznej Lucinky .          

 

Dievčatá sa snažia rôznymi zaklínadlami a čarovnými slovami odkliať  princov premenených na stromy.

Za odčarovanie bola vypísaná odmena -  pol kráľovstva.

    

                          Nepomohli však ani bozky, objatia, či prosby na kolenách.

Po splnených Lucinkiných úlohách sa budúci rytieri konečne dostali do hradu a našli zachránenú princeznú v Rytierskej sále, kde ich kráľovským mečom pasovala za prváckych rytierov . Pravdaže všetko sa začalo rytierskym sľubom, ktorý potvrdili aj svojim podpisom. Za udatnosť a šikovnosť im boli udelené medaily .

 

klikni si na obrázok, poskladaj si puzzle

  Sedíme na konári a je nám dobre - Aj druháci si prišli na svoje na konároch starého dubu.

 

 

 POTULKY PO ZOO V BRATISLAVE

               „Uhádni,  kto som ? "

24.5. sme boli v Zoo v Bratislave. Pani sprievodkyňa nám ukázala lebku z leoparda a aj pazúry, potom nás oboznámila so životom  ľudí a ohrozených zvierat a to tak, že nám ukázala prezentáciu. Prezentácia sa nazývala: Šelmy a my –žijeme spolu, bola o ohrozených druhoch zvierat .  Dozvedeli sme sa, čím sú šelmy ohrozené. Výrubom stromov, lovom, znečisťovaním, otepľovaním. Líška polárna je napríklad ohrozená lovom kvôli kožušine a mačka divá je zase tým, že sa kríži s domácou mačkou. Videli sme zo šeliem aj tri malé biele tigre a dva malé jaguáre. Bol tam aj malý hroch a malá opica.

Prvýkrát som počula o zvieratku,  ktoré sa volalo rosomák  severský. Rosomák severský je najväčší z lasicovitých šeliem. S kamarátkami  sme boli aj v dinoparku, prešli sme ho celý. V  zoo sa mi veľmi páčilo.              

                                                                                                                       Marcela Surová ( 5. trieda)                                                                                    

          rosomák severský                                                                                                                                          

A ako sa páčilo Martinkovi Moderdorfskému?

V deň exkurzie som vstal  05:25. Obliekol  som sa, naraňajkoval a vyrazil. S kamarátom Adamom  som sa po ceste dohodol, že pôjdeme pre Mareka Vojtíka.  Čakali sme ho asi 20 minút. Vravel, že si pripravoval desiatu, obliekal sa...

Keď sme prišli pred školu, bolo 07:09 a nikto tam nebol. Tak sme sa rozhodli, že zabijeme čas na preliezkach. Neskôr prišli aj ďalší žiaci. Zhromaždili sme sa v triede. Prišla k nám naša pani učiteľka triedna a spočítala nás. Potom  sme nasadali do autobusu. Jazda nebola až tak nudná, ako som si predstavoval. Celú cestu sme sa rozprávali o tom, čo si kto myslí o Zoo v Bratislave. Konečne sme po hodine dorazili do Zoo. Bolo veľmi horúco. Na uvítanie sme sa dostavili  pred vchod. Tam sme dostali podrobné mapy. Najprv sme šli pozrieť šelmy. Pani sprievodkyňa nám o nich rozprávala veľa zaujímavostí. Napríklad, prečo si mačky zaťahujú pazúriky a prečo veľké mačkovité šelmy nie. Mali sme tiež prednášku o najohrozenejších zvieratách Európy.

Potom sme mali rozchod od 11:00 do 14:00. Najprv sme s Marekom šli do obchodu so suvenírmi. Ja som si kúpil plagáty bengálskeho tigra a juhoamerického leva. Potom denník a mincu. Zašli sme aj  do DinoParku s mapou, ktorú sme mali u seba. Konečne sme sa tam dostali a už sme sa fotili.

Prešli sme si celý DinoPark, všetky cestičky a všetkých dinosaurov sme si dôkladne prešli. Marekovi prišlo na um, či by sme si nepozreli krátku 10-minútovú prezentáciu o živote dinosaurov. Bolo to v 3D. Na úvod priletela vážka a všetky dievčatá začali kričať. Vtedy tam, na tej prezentácii bola s nami aj pani učiteľka Dudášová. Už bolo dosť hodín a museli sme ísť na miesto stretnutia. Taký výlet by som si veľmi rád zopakoval. Bol to celkom dobrý výlet , aspoň sme sa dostali mimo Zavara a musím povedať, že sme sa tam  aj niečo priučili o zvieratkách. 

                                                                                                          Martin Moderdorfský (5. trieda)

                                                                                                                                                                                                                          

MDD v  našej škole - 3. jún 2011

 

       

         

      

         

 

28.5. 2011 Deti z krúžku  Environmentálna výchova navštívili ZOO Lešná v Zlíne .   

Počas jedného dňa prešli Afriku,  Áziu, Austráliu a Ameriku, mali možnosť vidieť viac ako 210 druhov zvierat. Zaujala ich aj tropická hala YUCATAN s viac ako 20 druhmi zvierat, 1450 rastlín. I keď našich turistov  celý deň sprevádzal dážď , odniesli si odtiaľ veľa zážitkov (i fotografií).

       

          

       

19.5.2011 sa konalav ŠKD  spevácka súťaž :

SUPERSTAR  ŠKD

                               

                                    

A tu sú víťazi  s diplomami a so získanými cenami.

27. 4. 2011 p. uč. Gabriš zrealizoval pre žiakov 2.stupňa zájazd na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla.

      

      

 

 

     31.marca  si druháci  s p.uč.Haršányiovou pripravili pre prvákov

                                                                                   literárnu hodinu o Márii Ďuríčkovej.

   

Najskôr druháci predstavili knihy, ktoré ich obľúbená  slovenská spisovateľka napísala, dokonca pridali aj hádanky zo Zlatej brány.

                    

      Prváčikom sa páčilo aj prasiatko spornička, ktorú rozbíjali Danka a Janka v rovnomennej knihe.       

A keďže aj v 2.triede majú dvojičky, ale nie Danku a Janku, ale Majka a Matúška, radi nám ich predstavili. A chlapci navlas rovnakí zahrali najmenším divákom predstavenie o jednom huncútsve, ktoré vyviedli minulý rok.               

          

Na záver sa prváci dozvedeli meno ilustrátora knižiek Márii Ďuríčkovej - M.Cipár, prezreli si kresby Janky a Danky od svojich starších kamarátov. Za výborný výkon a peknú hodinu boli druháci odmenení potleskom a záložkami do knihy, ktoré prváčikovia samy vyrobili.

Ďakujeme druhákom a p. uč.Haršányiovej za zaujímavú hodinu!

Obecná knižnica v Zavare má nových členov

            Druháci navštívili knižnicu v Zavare, prezreli si poličky plné kníh.

Chlapci našli aj knihy od obľúbenej spisovateľky Márii Ďuríčkovej, o ktorej pripravujú aj literárnu hodinu pre prvákov.

22.marec - Svetový deň vody v 2.triede

Deň vody aj v tretej triede

                                 Marec mesiac knihy v 1. triede____________

                                                                                                         

                                   

Strom múdrosti vyhlásil pátranie po najšikovnejšom čitateľovi v 1.triede, ktorý pomôže sovičke čítať  knihy. Kto prečíta akúkoľvek knižku a v škole o nej porozpráva, získava sovičku so svojim menom na strom múdrosti, k tomu jednotku do žiackej knižky. A veru nedali sa prváci zahanbiť, do boja s knihou sa pustili. I keď pol kráľovstva a princeznú k tomu nedostanú, pasujú sa s knihami statočne.

   

Najskôr malí čitatelia navštívili Obecnú knižnicu v Zavare. Každý si tam našiel zaujímavú knihu, ktorej nadpis musel prečítať. Dozvedeli sa tam pravidlá knižnice, ktoré musia dodržiavať . Ba dokonca, popoludní sa niektorí stali jej členmi s novučkým čitateľským preukazom.

  A tu sú naši najodvážnejší, ktorí sa pustili do boja s písmenkami a pomáhajú sovičke čítať. A každým dňom ich pribúda.                         

                                          

              

A tu sú víťazi odmenení knihou za usilovnosť v čítaní :