OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

                            

 

                             1.     Triedny učiteľ  Mgr. Haršányiová Eva

                             2.    Triedny učiteľ Mgr. Cviková Bibiana

                             3.   Triedny učiteľ  Mgr.Fixeková Iveta   

                                      4.B   Triedny učiteľ  Mgr.Bleščáková Gabriela        

                             4. A    Triedny učiteľ  Mgr. Čačová Marta    

                             5.    Triedny učiteľ  Mgr. Búbelová Zuzana 

                             6.   Triedny učiteľ  Mgr. Pivarči Monika

                             7.   Triedny učiteľ PhDr. Adamcová Silvia

                             8.   Triedny učiteľ Mgr. Moncman Daniel                   

                             9.   Triedny učiteľ Mgr. Húsková Iveta