OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 20.07.2015 22:43:37 

Základná škola s materskou školou Zavar

Od 1.9.2015 sa nebude aktualizovať táto stránka ,

pretože škola má oficiálnu stránku

http://zszavar.edupage.sk/
 

Slávnostné ukončenie školského roku 2014/2015

 

 sa uskutočnilo na chodbe našej školy. Pre pozvaných hostí si žiaci  pripravili krátky program.

Potom sa slova ujala p. riaditeľka školy Mgr. Helena Karásková. Pochválila žiakov, ktorí sa zúčastnili olympiád a pytagoriád, poďakovala a odmenila žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach(speváckych, recitačných, športových....) a rozdala knižné odmeny žiakom za výborný prospech a správanie. Zhodnotila tiež celý uplynulý školský rok, zber papiera, bateriek a iné aktivity našich žiakov.

Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Rozlúčili  sa  prezentáciou o ich triede, krátkymi veršíkmi o každom žiakovi.

Na záver programu sme si vypočuli aj príhovor starostu obce Zavar Rudolfa Baroša, v ktorom vyslovil aj poďakovanie p. riaditeľke za doterajšiu prácu na našej škole.

Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia, pre niekoho obávané, pre niekoho očakávané a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Prajeme všetkým krásne prázdniny!!!

 
LITERÁRNA HODINA V 5. TRIEDE (Bábkové divadlo - vlastná tvorba)
 

5.6.2015 žiaci 1. stupňa navštívili divadelné predstavenie Ferdo mravec

v Divadle A. Bagara v Nitre

 
Tretiaci a 4.B na Dopravnom ihrisku v Trnave

 
 

Aj prváci sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan.  Jakubko bol úspešným riešiteľom, Zuzka sa dokonca stala školským šampiónom.
 

Náš školský časopis ESO získal bronz v celoslovenskej súťaži školských časopisov !!!

Ku krásnemu umiestneniu blahoželáme!
 

SUPERSTAR V ŠKD
 

Prváci a druháci na Dopravnom ihrisku v Trnave

 

 
 

 

Slovensko, do toho!

 

Aj prváci držia palce našim hokejistom:
 

Andrea Chénier v priamom prenose

Viac si prečítate v časti Chcete vedieť viac?
 

“BIBLIA OČAMI DETÍ“

Umiestnenie žiackych prác školského kola v kategóriach:

II. kategória: 1. a 2.roč.

1.m: Vilinovičová Vivien – 1.r.

2.m: Ďurišová Ema – 2.r.

3.m: Hovancová Ivana 2.r

 

III. kategória: 3. a 4.roč.

1.m: Drobná Katarína – 4.B.

2.m: Barbírik Milan 3.r

3.m: Švikruha Lukáš 4.A

 

IV. kategória: 5. a 6.roč.

1.m: Horníková Veronika 6.r

2.m: Blažek Martin – 5.r.

3.m: –––––––––––––––––––––

 

v. kategória: 7. až 9.roč.

1. m: Antalová Zuzana 8.r

2. m: Moncman Jakub 8.r

3. m: Lošonský Marek 8.r

VÝHERCOM ŠKOLSKÉHO KOLA BLAHOŽELÁME!!!

PRÁCE POSTÚPILI DO KRAJSKÉHO (DIECÉZNEHO) KOLA NA BISKUPSKÝ ÚRAD V TRNAVE.

                                                      Emka Ďurišová                                                                                                                                        Katka Drobná

 

      Maťko Blažek                                                                                                                           Milanko Barbírik

                                                           Zuzana Antalová                                                                                                                             Veronika Horníková

                                                           Marek Lošonský                                                                                                                                Ivanka Hovancová

                                                       Jakub Moncman                                                                                                                                          Lukáš Švikruha                    

Vivien Vilinovičová
 
 

Tešíme sa zo snehu
 

Vianočná akadémia 2014

Asi nikto si nevie predstaviť v našej škole posledný deň pred vianočnými prázdninami bez vianočnej akadémie. Žiaci sa menia na hercov, spevákov, učitelia na režisérov a chodba školy na divadelné dosky.

 

Záver vianočnej akadémie tvorila najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc...

 

 

Vianoce v ŠKD
 

Informatická súťaž iBobor

V mesiaci  novembri 2014 sme sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor v troch kategóriach.

Bobrík: žiaci 3 a 4. ročníka

Benjamín: žiaci 5. ročníka

Kadet: žiaci 9.ročníka

V kategórii Kadet, sme mali jednu úspešnú riešiteľku Alexandru Maruniakovú z 9. triedy. so 68,01 bodmi zo 80 bodov.

V kategórii Bobrík, boli dvaja úspešní riešitelia a obidvaja zo 4.B triedy: Boris Hrabárik so 72 bodmi a Matej Šeliga so 60 bodmi z 96 bodov.

Výhercom blahoželáme!!!

s. Juliána, S. Praem a p. uč. Zuzana Búbelová
 


 

Exkurzia do Martina

      V piatok 14.11.2014 sa vybrali žiaci 8. a 9. ročníka  s Mgr. Haršányiovou, Mgr. Gabrišom a PhDr. Adamcovou na exkurziu do mesta Martin, ktoré sa v 2. polovici 19. storočia stalo neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Dnes je Martin metropolou regiónu Turiec a moderným mestom, ktoré má svojím návštevníkom čo ponúknuť.

     Prvým bodom programu exkurzie bola návšteva Literárneho múzea v historickej budove Matice slovenskej, kde si žiaci s vynikajúcou lektorkou spravili prechádzku storočiami - od nášho najstaršieho písomníctva (od obdobia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, nášho prvého písma – hlaholiky -  a prvého jazyka - staroslovienčiny), až po obdobie literárneho realizmu a slovenskej moderny v 20. storočí. Zážitkom bola nielen možnosť vidieť mnohé vzácne exponáty kníh ručne písaných, prvotlačí, rukopisov a fotografií, ale aj možnosť vypočuť si, ako znela staroslovienčina (vďaka pani lektorke).

Po krátkej obedovej prestávke si výletníci urobili spoločnú fotografiu pred budovou Matice slovenskej a išli sa pozrieť na neďaleké miesto Memorandového zhromaždenia.

 

 

            Potom našich ôsmakov a deviatakov  autobus zaviezol do najväčšieho skanzenu na Slovensku s názvom Jahodnícke háje, kde sa mohli priam dotknúť histórie – pozrieť si exteriéry, ale aj interiéry starodávnych domčekov z oblasti Oravy, Liptova, Kysúc. Videli dokonca viaceré domčeky, v ktorých sa nahrávali slovenské filmy Perinbaba, Zuzanka Hraškovie, Škriatok a iné. Prehliadku tradičnej stavebnej kultúry zakončili v renesančno-barokovom drevenom kostolíku výkladom pani lektorky o spletitej histórii tohto kostolíka.

     Posledným bodom programu bola návšteva Národného cintorína v Martine. Tu si žiaci mohli uctiť pamiatku významných osobností slovenskej literatúry: Janka Kráľa, Martina Kukučína, Janka Jesenského, Jozefa Cígera Hronského, Jána  Kalinčiaka, Jána Smreka, Maše Haľamovej a iných.  Posledný hrob, pri ktorom sa žiaci so svojimi učiteľmi pristavili, patril Milanovi Hodžovi – politickej osobnosti – prvému predsedovi vlády ČSR. Učitelia pri konkrétnych hroboch pripomenuli žiakom význam jednotlivých osobností, ale uctili si ich aj symbolickým zapálením sviečky.

      Cestou z exkurzie vládla v autobuse výborná nálada aj napriek tomu, že sa autobus poriadne zdržal v zápche a príchod domov pred nastávajúcim predĺženým víkendom bol oneskorený.

Pripravila: PhDr. Silvia Adamcová

 
 

Začiatok prevádzky ranného školského klubu bude 

od 1.novembra 2014.

Ranný ŠKD funguje pre prihlásené deti

v čase od 7.00 do 7.45 hod.
 Žiaci v ŠKD skúšajú novú interaktívnu tabuľu
 

             26. september 2014 -Deň športu

 

Šport má vraj tú čarovnú schopnosť, že okrem svalstva, vie upevňovať aj medziľudské vzťahy. Preto naša škola pozvala žiakov zo  Základnej školy v  Brestovanoch na priateľské zápolenie v rôznych športových aktivitách :

v skoku do diaľky, štafetovom behu, vybíjanej a vo futbale.

Ani žiaci 1. stupňa nezaháľali a riadne to športovo roztočili.

Žiaci 4.A a 4.B odohrali priateľský futbalový zápas.

Predviedli sa aj v "čínskom"  futbale a v zbieraní podpisov od známych športovcov ako napr.

Dominiky Cibulkovej, Martiny Moravcovej, Petra Sagana, ŽigaPálffyho, Nasti Kuzminovej alebo bratov Hochschornerovcov.

Deti podpisy nezískali len tak, museli si ich zaslúžiť. Preplávať v kanoe, kopnúť loptu do bránky so zaviazanými očami, potrápiť sa s rovnováhou,  správne mieriť...

 

 

 

A na záver nesmeli chýbať šarkany...

Ďakujeme p. Janečkovej za sponzorské darčeky, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov za odmeny a diplomy pre víťazov.
 

2. septembra 2014 - slávnostné otvorenie

školského roka 2014/2015

A opäť sa otvorili školské brány. Aj v zavarskej škole sa s prvým zvonením  naplnila školská chodba.

Deťmi, rodičmi, a učiteľmi. Úvod slávnostného otvorenia tvoril krátky program v podaní našich šikovných žiakov.

 

Štvrtáčka Lenka Stúpalová privítala prváčikov veselou básničkou, ôsmačka Zuzka Antalová zaujala piesňou starších žiakov.

Program moderoval p. uč. Gabriš, Miško Šulko mu rád pomohol s básňou September.

 

Chodbou sa ozývala aj ľudová pieseň v podaní Katky Drobnej.

Potom sa slova ujala p. riaditeľka. Po krátkych príhovoroch starostu obce Zavar, p. Baroša a p. starostky Dolných Lovčíc, p. Slovákovej sa predstavili ostatným odvážni prváčikovia.

Vítame ich medzi nami a prajeme im veľa úspechov v škole.
 

Tešíme sa zo zlatého víťazstva !!!

Náš školský časopis ESO získal zlato v súťaži školských časopisov ZŠ.

Blahoželáme!!!
 

Sčista- jasna opäť  v RND

Aj tento rok sme mali možnosť navštíviť Radošinské naivné divadlo a pozrieť si ďalšiu zo série ich úžasných hier.  Tentokrát sme sa 19. mája vybrali na hru Sčista-jasna. Zájazd zorganizoval pán učiteľ Gabriš a veľmi sa nám páčil. Pre niektorých z nás to už bola štvrtá alebo aj piata hra. Hra Sčista-jasna  bola obrazom  obdobia od roku 1950 po rok 2000. Aj keď sme my socializmus nezažili a poznáme ho len z rozprávania rodičov a starých rodičov, vedeli sme si ho  aspoň troška predstaviť.  Určite bolo hrozné pre tých ľudí, čo vtedy žili, keď si museli zameniť  peniaze a dávať do družstva majetok, čo mali. A tragické i smiešne zároveň bolo, ako vedeli niektorí ľudia prevracať kabáty a robiť si kariéru na úkor druhých.  Cez prestávku sme si kúpili pagáče. Po skončení hry sme mali možnosť stretnúť  sa aj s hercami a porozprávať sa so Stanislavom Štepkom a Maruškou Nedomovou. Okrem toho, že sú to úžasní herci, sú to aj milí ľudia. Ochotne sa s nami odfotili a my sme im dali náš školský časopis ESO. Riaditeľ RND, pán Stanislav Štepka, nám prezradil, že teraz pripravujú novú hru a povedal nám, aby sme im držali palce, aby im vyšla. Už teraz sa na ňu teším a dúfam, že sa mi podarí pripojiť k zájazdu, aj keď už budem bývalý žiakJ. (Pre časopis ESO pripravil: Šimon Lošonský, 9.tr)

 
 

Tvorivé dielne v 6. a 7. triede  s názvom

Plasty v životnom prostredí
 

Žiaci 1. stupňa absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Galante.

 

Viac fotografií vo Fotogalérii 2013/2014
 

6.6. 2014 navštívili žiaci 3.A,3.B a 4. triedy Ranč na Striebornom jazere
 

28.5. 2014  Miss a Mister ŠKD so zahraničnými hosťami v porote
 
NOC S ANDERSENOM V ŠKOLE

                                                        4.apríl 2014

 

I tento rok sa zapojila  školská knižnica ZŠ s MŠ v Zavare, v ktorej strávili Noc s Andersenom deti z 3. B triedy s pani učiteľkou Bleščákovou.Už pri vstupe do školy tretiaci museli preukázať svoje vedomosti z Andersenových rozprávok , pretože vstúpiť do Ríše rozprávok mohli len tí, ktorí uhádli rozprávku, z ktorej pochádza rozprávková postava vítajúca žiakov s kufrom vo dverách školy.

(princezná  z rozprávky Lietajúci kufor)

Našťastie sa to všetkým podarilo a mohli ísť zachraňovať rozprávkové bytosti. Najskôr ich však museli nájsť a to nebolo také jednoduché.

    

Pátranie bolo úspešné, našiel sa vojak  a čarodejnica z rozprávky Kresadlo, dievčatko so zápalkami, ba aj kominárik , ale bez pastierky.

   

Po záchrane rozprávkových postáv zavítala do našej školy vzácna návšteva - sám Andersen.Poskytol nám zaujímavý rozhovor a informácie zo svojho života.

Vážny rozhovor vystriedala čelenková hra, v ktorej súťažiaci museli uhádnuť, akou sú rozprávkou postavou. Jej meno mali totiž napísané na čele.

Nasledovala obľúbená časť Noci s Andersenom, pohostenie  pizzou.Ešte stoličkový tanček a môže začať 2. časť Noci s Andersenom, ktorú otvorila návšteva detí nocujúcich v obecnej knižnici.Pre ne si p. uč. Bleščáková pripravila zaujímavý program aj vďaka interaktívnej tabuli.

Všetky deti súťažili v 4 tímoch s rozprávkovými názvami v rozprávkových úlohách.Hádali rozprávku ukrytú v hádanke, v presmyčke, hľadali  na chodbe postavy z vopred danej rozprávky.

Za každú vyriešenú úlohu získalo družstvo jedno pierko na svoju tímovú čelenku.

Nesmie chýbať aj zaujímavá pieseň, ktorú deti naučila p. uč. Adamcová so svojou skupinkou dievčat.A na záver spoločného programu sa zjavilo dievčatko tentoraz s balónikmi, v ktorých boli ukryté krásne želania všetkým deťom, ktoré im praje chudobné dievčatko zo známej Andersenovej rozprávky. 

 

Po dojímavých želaniach  nasledoval lampiónový sprievod  zavarskými uličkami.

Po návrate do školy dostali slovo baterky.Deti museli rozlúštiť obrázkovú abecedu, aby mohli splniť danú úlohu, ktorú hľadali  pre svoje družstvo v tmavej chodbe školy so zapnutou baterkou.

Za splnenie úlohy získalo družstvo kľúč od záhadnej komnaty.

Posledná úloha bola len pre odvážnych, zúčastnili sa jej však všetci, nájsť si v tmavých priestoroch školy odmenu - hračku od sponzora.

O 1.45 sa konečne ozývalo v školskej knižnici len spokojné odfukovanie unavených návštevníkov.

Reakcie tretiakov :

...páčil sa mi lampiónový sprievod, ale i úlohy ako hľadanie obálok a robiť z nich úlohy, ktoré tam boli zadané.Bavilo ma, keď  sme si hľadali hračky a pani učiteľka nás nechcela pustiť do školy, pokiaľ sme ju neuhádli.

Škoda, že sme museli ísť aj spať...                Tomáško,3.B

..najviac sa mi  páčilo, keď sme hľadali kartičky. Večerali sme pizzu a koláče. Ako sme prišli do školy,boli sme prekvapení ako je naša pani učiteľka pekne oblečená ako princezná z Lieta júceho kufra. A mohli sme byť hore až do 00:00  polnoci, bola to suprova noc. Som rada, že som bola na noci s Andersenom. Celkovo to bolo supeeer. Hádali sme postavy, odkliali sme ich. Nellka prvá zaspala. Ale fakt bolo super, bola som prvý raz. Super noc mohli by sme ešte zostat aspoň 19 nocí, to by bolo...          Emka , 3.B

...každý víkend by mohla byť taká noc....                    Miško, 3.A

...páčilo sa mi, že nás navštívil pán Andersen...        Nelly, 3.B

 

 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLO 2014

Aj tento rok sme sa ako trojčlenné víťazné družstvo zo školského kola + náhradníčka zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády, ktoré sa konalo na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. Ráno sme sa autom doviezli do Trnavy, kde naše prvé kroky smerovali do kláštora sestier Premonštrátok. Tam nás čakala sr. Juliána. Načerpali sme síl v kaplnke, zopakovali sme si a vyrazili na miesto konania. Chvíľu po našom príchode na gymnázium Angely Merici sa olympiáda aj s ďalšími deviatimi družstvami mohla začať. Úlohy sme pekne zvládali aj keď s malými chybičkami. Medzi úlohami sme mali prestávku na občerstvenie a „dobitie bateriek“. Po ukončení všetkých piatich úloh nás čakala tá najdlhšia prestávka, kedy sme čakali na výsledky. Všetci sme boli nervózni, ale atmosféru odľahčila sestrička svojimi vtipmi. Nakoniec to prišlo. Výsledky. Netrpezlivo sme očakávali kedy vyhlásia nás. Nervozita stúpla po vyhlásení štvrtého miesta, ktoré sme my neobsadili. Zrazu sme sa ocitli v trojuholníku s dvomi školami ktoré vždy excelujú. Základná škola Angely Merici  a Gymnázium Angely Merici. A potom to prišlo, vyhlásili nás na 2. mieste. Všetci sme sa veľmi tešili spolu so sestričkou, ktorá úplne žiarila. Prevzali sme si ceny, urobili cenné foto a odcupitali do pizzérie osláviť tento výsledok. Naše kroky končili opäť u sestričiek v kláštore, v kaplnke, poprechádzali sme sa po záhrade a šťastní sme sa vrátili domov. No kto tvoril 3-členné družstvo? Predsa:

Adriana Šipková – 9.roč.

Matúš Stúpala – 9.roč.

Alexandra Maruniaková – 8.roč

a náhradníčka: Adela Oberlová – 5.roč.
 

17. marec - Deň ľudovej rozprávky

 

Aj naše deti majú rady rozprávky a tak prijali  pozvanie do kráľovstva ľudových rozprávok. V tento deň ste mohli stretnúť na chodbe školy  Červenú Čiapočku, vlka, múdre prasiatko, či Janka Hraška.

Najskôr sa žiaci dozvedeli niečo zo života Pavla Dobšinského, na počesť ktorého sa slávi Deň ľudovej rozprávky. Práve v deň jeho narodenín -  16. marca.

(Tento rok bol 16. marec v nedeľu, ale my sme si  nechceli  nechať ujsť tak zaujímavý deň.)

Deti plnili rôzne rozprávkové úlohy, riešili krížovku o rozprávkach a za splnené úlohy získali medovníky, ktorými zdobili ježibabin domček.

A nakoniec rozprávkového dňa nezazvonil zvonec, ale bolo žrebovanie správne vyriešených úloh.

Výhercov bolo vylosovaných osem:

Maťko zo 4. triedy, Lenka, Vanesska, Nikolka z 3.A

Oliverko, Miška, Helenka z 2. triedy a Viktória zo 4. triedy

Blahoželáme!!!

 

Rozprávkou sa pokračovalo aj v ŠKD. Dievčatá z 5. triedy si pripravili pre družinárov  zaujímavé bábkové divadielka.
 

Návšteva Bratislavy: „Opera je zábava!“

 

     Vyučujúci spoločenskovedných predmetov (s dôrazom na HUV) na I. a II. stupni ZŠ s MŠ Zavar so záujmovým útvarom Stretnutie s hudobným divadlom pri ZŠ s MŠ Zavar pripravili dobrovoľný zájazd na edukačný program Slovenského národného divadla v Bratislave s názvom OPERA JE ZÁBAVA.

     Šlo o návštevu  prierezu významnej komickej talianskej opery NÁPOJ LÁSKY od Gaetana Donizettiho v historickej budove SND. Toto výchovno-vzdelávacie podujatie sa konalo 22. februára 2014. Zúčastnili sa na ňom niektorí žiaci 3. až 6. ročníka.

      Poznanie interiéru prvého operného domu na Slovensku a vhodného správania sa v ňom predchádzal príchod do centra Bratislavy a krátka exkurzia po Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Deti spoznali už zo sprievodného slova v autobuse, ale aj v exteriéroch metropoly krátku históriu hlavného mesta vrátane povestí o Rolandovej a Ganymedovej studni. Videli významné bratislavské pamätihodnosti ako budovu Slovenskej filharmónie, Slovenskej národnej galérie, mestskej radnice, Primaciálneho paláca z napoleonskej doby a pod.

      Vrcholom dňa sa stal pre poslucháčskych začiatočníkov nový typ zážitku - zážitok zo živého klasického hudobného divadla. Obsah i formu opery Nápoj lásky zábavným spôsobom vysvetľoval  najmenším divákom moderátor - populárny herec Martin Vanek. Jednoduchý dej bol pre špecifické publikum dostatočne zrozumiteľný:

     Zamilovaný mladík Nemorino (tenor Gyimesi) podľahne podnikavému mastičkárovi Dulcamarovi (barytón Martin Malachovský). Kúpi od neho zázračný nápoj lásky, ktorý zaberá, samozrejme, výborne, ak mu mládenec zamilovaný do Adiny (soprán Jana  Bernáthová) bezvýhradne uverí. Ako to v komickej opere býva, láska víťazí a podnikavec sa stáva terčom všeobecného výsmechu.

     Väčšinu našich žiakov zaujalo herectvo, scéna i krásna hudba orchestra, ale aj operný výkon Filipa Tůmu v úlohe vojaka Belcoreho, teda umelca, ktorého poznajú ako známeho herca a nie speváka.

 

                                                                                     Spracovali: Mgr. Gabriš, Mgr. Haršányiová, Mgr. Hitková

Nápoj lásky

V sobotu som videla som komickú operu v SND v Bratislave.Hlavné postavy opery: Adina, Nemorino, kapitán Belcore, mastičkár Dulcamara. Najskôr sme museli po schodoch vystúpiť na balkón. Bol tam zaujímavý luster, krásny a lesklý. Potom začala opera a orchester začal krásne hrať. Na javisko vystúpil herec vo fraku a rozprával, vraj: Nemorino má krátke gate, tak to je chudobný muž. Adina je krásna, má pekné šaty a to znamená, že je to bohatá dievčina. Bol tam aj zlý luhár, volal sa Dulcamara. On predal Nemorinovi nápoj lásky - víno. Speváci boli úžasní. Nič nezabudli. Spievali tak krásne, že mi skoro praskli bubienky. Tuším najkrajšie spievala Adina . Mala aj krásny kostým. A to ešte nie je všetko: Nemorino spieval krásnu pieseň o láske. Najzaujímavejšie bolo, keď Adina spievala a smiala sa láske z knihy. Nakoniec sa Adina a Nemorino do seba zamilovali a kapitán Belcore odišiel s vojakmi do vojny. A nakoniec všetci spievali záverečnú pesničku ( veľmi peknú ) – finále. Bolo tam perfektne. To, čo som zažila , bolo umenie. Chcem tam ešte ísť .

                                                                                                                                              Lenka z 3.A

Nápoj lásky – to je moja prvá komická opera, ktorú som videl. Bolo to v Bratislave v SND. Na začiatku, ešte pred začiatkom predstavenia , sme si pozreli divadlo. Vo vnútri to bolo krásne. A hore bola veľká svietivá guľa. V opere účinkovali: Nemorino, Adina, kapitán Belcore, mastičkár Dulcamara...

Nemorino bol zaľúbený do Adiny. Nevedel čítať, mal krátke nohavice, ale veľmi pekne spieval pre Adinu. Adina zasa vedela čítať, mala pekné červené šaty , ale nebola zaľúbená do Nemorina. Hudba bola vzrušujúca a nástroje hrali pekne. Aj , keď niekedy bola hudba trošku uspávacia. Bol tam aj dirigent, ktorý dirigoval. Zapamätal som si , že ,,tiamo ,, znamená ,,milujem ťa !“ Opera ma veľmi dojala, pretože  bola o láske.

                                                                                                                                                   Miško z 3.A
 

  19.2.2014 o 14.00 sa uskutočnilo

  školské kolo Hollého pamätník

 

 

 

 

1.kategória : 1. -3. ročník
 

Vyrábame valentínky v ŠKD
Príprava na karneval v ŠKD vrcholí
 

Vianočná akadémia u nás v škole

(klikni na nadpis a vypočuj si zimnú pieseň, možno ňou privoláme vytúžený sneh)

Asi nikto si nevie predstaviť v našej škole posledný deň pred vianočnými prázdninami bez vianočnej akadémie. Žiaci sa menia na hercov, spevákov, učitelia na režisérov a chodba školy na divadelné dosky.

 

 

 

Záver vianočnej akadémie tvorila najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc...

Krásne Vianoce všetkým !!! 

Tešíme sa na Vianoce
 

Máme zlato !

5.10. 2013 sa konala celoslovenská súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva O putovný pohár prezidenta SPZ .Našu školu reprezentujú v tejto oblasti už piaty rok siedmaci Zuzana Antalová,  Jakub Moncman, Magdaléna Stúpalová pod vedením p.uč. Moncmana.

Ako družstvo obsadili Zuzka, Jakub, Magdalénka  8. miesto z 25 družstiev. 

Zuzke Antalovej blahoželáme k zlatému víťazstvu. Súťaže sa zúčastnilo 75 mladých nadšencov , aj zo stredných škôl, a naša siedmačka  odniesla tento rok putovný pohár do Zavara.     

 
 

Vážení rodičia,

 

dňa 14. októbra sa uskutočnila voľba členov Rady školy pri Základ-nej škole s materskou školou  v Zavare  - zástupcov rodičov detí ZŠ.

Troch zástupcov rodičov ste si volili na plenárnej schôdzi tajným hlasovaním.  Zo šiestich navrhnutých kandidátov ste mohli zvoliť maximálne troch. Hlasovania sa zúčastnilo 74 rodičov.

 

       Výsledky tajného hlasovania vyhodnotila trojčlenná volebná komisia (p. Jana Moncmanová, p. Roman Bunček, p. Michal Ďuriš).

 

Zvolení  členovia RŠ s najväčším počtom získaných hlasov:

1. pán Erik Soldán  (56 hlasov)

2. pani Vanda Adamcová (40 hlasov)

3. pani Eva Holienčinová (40 hlasov)

 

     Zvolení členovia RŠ budú zastupovať  rodičov počas 4-ročného volebného obdobia.

 

Rodičom ďakujeme za účasť na plenárnej schôdzi i na voľbe

členov RŠ.
 

Noemova archa v 21. storočí

podľa predstavy štvrtáka

 

Na hodine NBV sme mali krásnu tému: Noe dôveruje Pánovi. A na konci hodiny niekto hodil do „placu“. Nemôžeme si takú archu vyrobiť? Prečo nie? Znela odpoveď s. Juliány.

  • Na ďalšej hodine boli predstavené 4 typy archy. 
  • Samotní spolužiaci po dôkladnom prezretí jednotlivej archy vyriešili poradie.

Účastníci boli odmenení hmotnými darčekmi a dobrým pocitom v srdci, že dokázali aj s pomocou a podporou rodičov urobiť niečo viac pre Pána než len to, čo „musia“.

 Pre ďalšie nápady sme otvorení.

s. Juliána,. S. Praem

 
Vitamínový  týždeň na 1. stupni
 

Slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014

Na našej škole sa začal školský rok ako na ktorejkoľvek inej - 2. septembra 2013.

 

Žiaci, rodičia, učitelia sa zhromaždili na chodbe školy a úvodného slova sa ujala p. riaditeľka.

Po krátkych príhovoroch starostu obce Zavar, p. Baroša a p. starostky Dolných Lovčíc, p. Slovákovej, sa naši žiaci postarali o kultúrny program. Tretiak Marek Šeliga a Adelka Adamcová z 9. triedy zarecitovali básne, Zuzka Antalová  zo 7. triedy zaujala piesňou od Zuzany Smatanovej. 

Tanček si pripravili dve usilovné štvrtáčky Vivien a  Simonka počas prázdnin, aby ho mohli predviesť  ostatným v 1. školský deň.

Ako každý rok, aj dnes sa prváci  ostatným predstavili a ich odvahu sme sladko odmenili. Držíme im palce a prajeme, aby sa im v našej škole páčilo a darilo vo všetkých predmetoch.

K tomu im budú určite pomáhať aj ich starší kamaráti.

Deviataci Tamarka a Patrik sa prihovorili našim najmladším žiačikom - prváčikom.

 

 

Slávnostné ukončenie školského roku 2012/2013

 sa uskutočnilo na chodbe našej školy. Pre pozvaných hostí si žiaci  pripravili krátky program.

Všetkých deväť ročníkov žiakov si vypočulo aj príhovor starostu obce Zavar Rudolfa Baroša a starostku obce Dolných Lovčíc. Potom sa slova ujala p. riaditeľka školy Mgr. Helena Karásková.

 

Pochválila žiakov, ktorí sa zúčastnili olympiád a pytagoriád, poďakovala a odmenila žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach(speváckych, recitačných, športových....) a rozdala so zástupcami  rodičovkej rady knižné odmeny žiakom za výborný prospech a správanie. Zhodnotila tiež celý uplynulý školský rok, zber papiera, bateriek a iné aktivity našich žiakov.A rozlúčila sa za všetkých s p. uč. Móricom, ktorý odchádza do dôchodku.

 

Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Rozlúčili  sa  prezentáciou o ich triede, krátkymi veršíkmi o každom žiakovi.

 

Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia, pre niekoho obávané, pre niekoho očakávané a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Prajeme všetkým krásne prázdniny!!!
 

TOMBOLA ČASOPISU ESO

Vďaka sponzorským príspevkom a vecným cenám  sa mohla uskutočniť  aj tento šk. rok tombola nášho časopisu. Zorganizovala ju redakčná rada ESA. Pripomeňme ešte, že náš školský časopis opäť získal aj tento školský rok

1. miesto v okresnej súťaži Školský časopis.

Cenu z tomboly získali nielen deti, ktoré mali uverejnený svoj príspevok , ale i tie, ktoré do schránky vhodili nepoužitý ulievací  kupón z ktoréhokoľvek čísla časopisu.

Do losovania boli zaradené i deti, ktoré poskytli do tomboly finančnú čiastku alebo vecné ceny.

Veľká  vďaka patrí všetkým sponzorom  nášho "zlatého"  školského časopisu.

Ďakujeme!!!

KONCOROČNÝ VÝLET DO NITRY

     Žiaci 4. a 5. ročníka prežili 15. mája zaujímavý deň, venovaný 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Unikátnu návštevu ich pôsobiska v 9. storočí – NITRIANSKEHO HRADU, teda miesta, ktoré v súčasnosti nie je verejnosti prístupné, zorganizovala a viedla sestrička Juliána. Pod pedagogickým dozorom p. riaditeľky Mgr. Karáskovej, p. zástupkyne PaedDr. Babuljakovej a p. uč. Gabriša deti absolvovali exkurziu po interiéri Nitrianskeho hradu, zrekonštruovaného v novovekých storočiach.

     Na pôde  hradu ich privítal riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Štefan Vallo. Uviedol ich do sídla Nitrianskeho biskupstva, po ktorom školákov ďalej sprevádzali domáce rehoľné sestry. V závere putovania hradom čakalo všetkých príjemné sladké občerstvenie. V priestoroch hradu mali žiaci možnosť vidieť miestnosť, v ktorej prenocovala slávna rakúska panovníčka Mária Terézia, ale aj pozlátený kríž s ostatkami prvých mučeníkov zo starorímskych čias. Vzácny bol aj pobyt v osobnej kaplnke nitrianskeho biskupa, ktorá  je súčasťou barokovej  Baziliky sv. Emeráma, patriacej do hradného areálu. Históriu baziliky a tunajších cenných relikvií sv. Svorada a Benedikta spoznala naša skupina prostredníctvom prehliadky chrámu so sprievodkyňou, ktorá účastníkom exkurzie predstavila aj expozíciu Diecézneho múzea, kde sa mohli žiaci oboznámiť okrem iného i so Zoborskou listinou z roku 1111, najstarším pôvodným dokumentom zachovaným na území Slovenska. Konečnými zastávkami exkurzie sa stali miesta takisto historicky fascinujúce – biskupská krypta (inak neprístupná) a kazemata s kostrovými pozostatkami dvoch anonymných predkov z veľkomoravského obdobia.

     Výlet sa ukončil romantickou prechádzkou po prekrásnych záhradných plošinách hradných bášt a mimoriadnym stretnutím s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, súčasným nástupcom sv. Metoda. Našej škole daroval obsažnú publikáciu o histórii Nitrianskeho hradu.

     Pred odchodom domov štvrtáci i piataci mohli takmer dve hodiny šantiť v centrálnom mestskom parku, kam doputovali po prehliadke Pribinovho námestia s monumentálnou sochou nášho prvého známeho panovníka.

                                                                       

                                                                                              Spracoval: Mgr. Gabriš 

 
 

Školský výlet 2.A a 3. triedy

Žiaci oboch tried navštívili Park miniatúr hradov a zámkov v obci Podolie a zrúcaninu hradu Beckov.

... v  stredu 22. mája sme boli v Podolí a na Beckove. V Podolí som si obzerala miniatúry hradov a zámkov. Tie miniatúry hradov boli krásne. Kúpila som si tam magnetku na chladničku a meč. Onky si kúpil kušu a jeho šíp preletel cez plot. Potom ho pani učiteľka a Onky išli hľadať. Chlapci sa hrali so zbraňami. Potom sme išli na hrad Beckov. Hrad Beckov je na vysokej skale. Boli tam lavičky, sadli sme si a teta nám rozprávala o hrade. Potom sme sa išli prejsť po hrade. Keď sme prišli z prechádzky začalo pršať. Skryli sme sa na javisku pod plachtou. Tu sme spievali pesničky tretiakom a potom tretiaci nám. Keď prestalo pršať, tak tam voňalo. Potom sme išli do cukrárne. Ja som si kúpila zmrzlinu, mamke a tatovi som kúpila veterník a bratovi džús. Potom sme išli do parku. Veľmi sa mi páčilo ...  (Vanesska, 2.A)

... v Podolí som najskôr obdivovala miniatúru kostola v Hronseku. Potom som si kúpila pohľadnicu Strečna. Potom som sa pozerala na kozičky Miška a Evičku. Z miniatúr sme sa vybrali na hrad Beckov. Pani učiteľky nás strašili, že hore na hrad na vysokej skale , budeme musieť liezť po lanách. Mali sme veľké šťastie , laná boli zatvorené – odfúkla som si. Na hrade som v jednej miestnosti našla výrie pierko. Potom sme mali prestávku, začalo pršať a potom padali krúpy.

Ale bolo to super!

A potom HURÁ! na zmrzlinu...........

                                                                         A po zmrzline , HURÁ! do parku...........                                         (Lenka, 2.A)

... na hrade Beckov som sa pozerala do každej jamky – jamy. Našla som tajnú chodbu. Na hrade nám pršalo a padali krúpy. Na miniatúrach v Podolí ma zaujal zámok Alžbety. V parku som kŕmila malilinké kozičky Miška a Evičku. Ja som si nič nekúpila , lebo miniatúrach predávali sekery a meče , a ja som si šetrila peniaze na Beckov. Ale na Beckove bol obchod zatvorený. A ešte sme boli v parku. Hrali sme sa zelený valčík, šiel poľovník zavčas rána a na slepú babu. Bola som veľmi šťastná. Bolo to super....                        (Emka, 2.A)

... na hrade bolo dobre. S Peťom sme hľadali tajnú chodbu.Bola tam aj vlajka. Škoda, že niektoré chodby boli neprístupné. Keď pršalo , schovali sme sa na javisku pod plachtou. V Podolí som si kúpil drevený meč. So zbraňami sme sa hrali. Kúpil som si dve zmrzliny. V parku bola úžasná atrakcia...   (Michal, 2.A)

 

 

 

 
 

DEŇ ZEME NA 1. STUPNI

V triedach 1. stupňa sa ku Dňu Zeme  uskutočnil zaujímavý projekt.

Každá trieda sa zaoberala iným kontinentom našej planéty.

V 3. triede sa žiaci venovali zvieratkám Ameriky, naučili sa ich po anglicky, počítali na matematike o nich slovné úlohy, oboznámili sa s krásami americkej prírody, dozvedeli sa, kde vznikajú kreslené rozprávky a štipku o  histórii a zakladateľovi animovaných rozprávok. Zhotovovali rôzne projekty k danej tematike, vyhľadávali prídavné mená, opisovali hlavných hrdinov ich obľúbeného príbehu.

Najviac sa deti tešili na Deň americkej kuchyne. Každý žiak priniesol jedlo, pochúťku, ktorá nejako súvisela s týmto kontinentom.

...pukance, zemiaky, hamburger, kukurica, banány, arašidy, sušienky s kúskami čokolády, toasty, wafle so šľahačkou, sendviče ...

... a samozrejme nesmela chýbať  šálka horúceho  kakaa na záver....

22.4. neprišli do školy Daliborko, Katka, či Miško, ale Nočná puma, Divý pižmoň,

Pocahontas, Dravá tigrica....

   

Oslava Dňa Zeme skončila upratovaním okolia školy.

 

Neviete,  aký rozdiel je medzi Saharou, Savanou a Safari ? Čo je baobab, kde žijú lemury, prečo vrchol Kilimandžára Kibo pokrýva v Afrike ľad?

Pýtajte sa druhákov, radi vám to vysvetlia. To a ešte mnoho ďalších faktov!  Čo takto pieseň o Afrike v dvanástich svetových jazykoch.  “ Najťažšia“ je  sloha samozrejme v čínštine a záhoráčtine . Po   úspešnom absolvovaní náročného testu : “ 10 naj Afriky  ” sa  deti z II. B triedy zmenili na africké šelmy.

 
Nebojte sa, je to len hra!  Sú to stále tie múdre a šikovné deti, ktorým nerobia žiadne problémy slovné príklady,  riešenie tajničiek, či iné úlohy.  Téma? Ako inak:  Afrika!
                                 

 


NA HODINE DEJEPISU SI PIATACI OTVORILI MÚZEUM

 

     Aktívni žiaci 5. triedy si pod vedením p. uč. Gabriša zriadili vo svojej triede na niekoľko minút vlastnú muzeálnu zbierku. Navzájom sa informovali o minulosti jednotlivých exponátov - rodinných cenností, ktoré priniesli s dovolením svojich rodičov. Roztriedili ich aj podľa druhu.

Prevažovali hmotné historické pramene nad obrazovými. Typický písomný historický prameň našiel zastúpenie iba raz v podobe detského časopisu Zornička, ktorý bol vydaný pred 60 rokmi. Zaujímavé boli i niekdajšie pracovné, úžitkové nástroje či predmety (napr. vkusná umelecká forma na maslo), mince či bankovky (napr. z roku 1944 z obdobia tzv. Slovenského štátu počas II. svetovej vojny), staré fotografie šúrovského hasičského zboru z roku 1925, hasičská prilba z roku 1900, ale aj poštová známka z roku 1908 s podobizňou rakúskeho cisára Františka Jozefa I., starý závoj takisto z prelomu 19. a 20. storočia z čias Rakúsko-Uhorska. Deti takto interpretovali spomienky svojich starých či prastarých rodičov, ba prezentovali už aj vlastné emotívne spomienky, napr. v prípade žiačky, ktorá priniesla šperk po svojej nedávno zosnulej babičke. Oživením stretnutia s minulosťou bolo počúvanie hudobného nosiča zo 60-tych rokov 20. storočia – starej vinylovej LP platne firmy Supraphon - na starom gramofóne. Piataci si vypočuli jeden z obľúbených šlágrov babičky svojho spolužiaka – pieseň Bella Maria v podaní Rudolfa Cortésa so sprievodom Orchestra Gustáva Broma.                    

                                                                                                         -mg-   

 

 
 
 

2013 - JUBILEJNÝ ROK PRÍCHODU SV. CYRILA A METODA

NA VEĽKÚ MORAVU

Beseda s cirkevným historikom, nitrianskym biskupom         Mons. Viliamom Judákom

     Dňa 12. februára 2013 sa pre žiakov II. stupňa v spoločenskej miestnosti našej školy v rámci vyučovania spoločenskovedných predmetov uskutočnila pri príležitosti 1150. výročia misie sv. Konštantína a Metoda na Veľkej Morave beseda s otcom biskupom Viliamom Judákom, ktorú zorganizovala p. uč. Marta Čačová (sestra Juliána).

     Po príchode do ZŠ s MŠ Zavar privítal monsignora V. Judáka miestny správca farnosti vdp. Ján Bederka a na pôde školy v úvode besedy pani riaditeľka Mgr. Helena Karásková so zástupkyňou PaedDr. Tatianou Babuljakovou. Pozdravila a rovnako obdarila pána biskupa i zavarská materská škola v zastúpení PaedDr. Zuzany Moncmanovej, PhD. a milých krojovaných škôlkarov.  

     Vzácny hosť aj za prítomnosti starostu obce Zavar Rudolfa Baroša priblížil deťom históriu ranokresťanskej Európy, vznik nitrianskeho arcibiskupstva v 9. storočí ako prvého arcibiskupstva v strednej a východnej Európe a v tomto kontexte význam misie vierozvestov zo Solúna na našom území od roku 863. Deti sa dozvedeli, že solúnski učitelia v kresťanskom duchu položili základy kultúry a písomníctva nášho národa i všetkých Slovanov prostredníctvom staroslovienskej literatúry a písma hlaholika. Prvý predchodca Mons. Judáka na nitrianskom arcibiskupskom stolci – sv. Metod - vychoval prvú generáciu slovienskych kňazov, vzdelancov gramotných vo svojom národnom jazyku.

     Besedu s cirkevným historikom predchádzalo motivujúce hudobno-dramatické pásmo s názvom Solúnski bratia, ktoré predviedli naši štvrtáci v evanjelizačnom tančeku  a niekoľko druhostupniarov v recitácii i speve (Sárka Moncmanová, Zuzka Antalová, Patrik Ťažký a Matúš Stúpala ako solúnski bratia), a to pod vedením p. uč. Adamcovej, sr. Juliány, p. uč. Gabriša a p.vychovávateľky Antalovej. Zaznela i citácia Konštantínovho Proglasu (predslovu k prekladu evanjelia) – prvej básne slovenskej a slovanskej literatúry.

        

 

            
Viac fotografií vo fotogalérii 2012/2013
 

 

 
 

  6. február

                 karneval v ŠKD

 

 

Viac fotografií vo Fotogalérii 2012/2013
 

VIANOČNÁ  AKADÉMIA

Ako každý rok, ani tento, nemohla chýbať v posledný deň pred vianočnými prázdninami Vianočná akadémia.

Slovom ju sprevádzali p. uč. Gabriš a bývalá žiačka našej školy Lucia Antalová.

 

Ako prví sa predstavili naši najmladší žiaci- prváčikovia s koledami a vianočnými vinšami.

 

Dievčatá z 2.A  zaspievali a tančekom oživili pieseň o snehovej vločke, Natálka s Miškom ukončili druhácke vystúpenie recitáciou.

  

Druháci z "Béčky" riešili problém, ktorý trápi zvieratká na Vianoce a zaspievali pieseň Chytil otec rybu.

Siedmaci nabrali odvahu a zaspievali nám známu vianočnú pieseň od Johna Lennona.

 

Aj štvrtáci so šiestakmi nám dokázali, že vedia spievať.

V hudobno- dramatickej scénke sa predstavili tretiaci.

   

Žiaci z literárno- dramatického krúžku zahrali divadielko s vianočným námetom.

Po vianočných vtipoch žiakov  piatej triedy nasledovala pieseň spievaná Zuzkou Antalovou. Nemohli chýbať ani Tri oriešky pre Popolušku v podaní dievčat z 9. triedy.

 

A nazáver posledné vystúpenie najstarších žiakov s vianočnou piesňou.

Viac fotografii nájdete vo Fotogalérii 2012/2013
 

Zlosovanie ADVENTNÉHO KVÍZU

Do kvízu sa zapojilo: 27 súťažiacich

Do zlosovania postúpilo: 25 súťažiacich

Diskvalifikovaní boli: 2 súťažiaci

Šťastná ruka pani učiteľky Antalovej vylosovala nasledujúcich výhercov:

  1.       Krajňák Jakub 1.r
  2. Bartovičová Natália 2.A
  3. Horníková Patrícia 3.r
  4. Bartovič Dávid 3.r
  5. Bosá Monika 5.r
  6. Martinkovičová Denisa 5.r
  7. Kiliany Nikolas 5.r

Výhercom BLAHOŽELÁME!!!

Ceny si môžu vyzdvihnúť u s. Juliány, S. Praem   

 

  kliknutím na obrázok nájdeš správne odpovede adventného kvízu

 

 

 

 
 

 Vianoce sa blížia

     

V 2.A  sa šírila vôňa ihličia, deti si vyrábali vianočné ikebany.

         

 I  krúžok Šikulkovia sa niesol vo vianočnom duchu...

  

  

 
 

6.12. 2012 vzácna návšteva - sv.Mikuláš

 

   

   
 

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

4.12.2012 sa pod vedením Mgr. Ivety Huskovej (vyučujúcej anglický jazyk na 2. stupni) konala v našej škole školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Umiestnenie :

1. miesto Danko Kubala 8. tr.
2. miesto Adelka Adamcová 8. tr
3. miesto Paulínka Radimáková 9. tr
 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 28.11.2012 (v stredu) sa pod vedením PhDr. Silvie Adamcovej a Mgr. Mariána Gabriša (vyučujúcich SJL na 2. stupni) konala v našej škole Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo. Zúčastnilo sa ho 7 dievčat: Emka Koštialová (9.tr.), Paulínka Magulová (9.tr.), Tamarka Romanová (8.tr.), Adrika Šipková (8.tr.), Barborka Privalincová (8.tr.), Elisabeth Gajarská (8.tr.), Adelka Adamcová (8.tr.).

Po náročných troch častiach (písomnej testovej, písomnej tvorivej a ústnej ) porotcovia vyhodnotili práce i ústne prejavy a najväčší počet bodov získali:

1. miesto: Adelka Adamcová (48,5 b.)

2. miesto: Tamarka Romanová (41,5 b.)

Emka Koštialová (41,5 b)

3. miesto: Elisabeth Gajarská (38,5 b.)

Našu školu bude na obvodnom kole olympiády zo slovenského jazyka v Trnave 13. decembra reprezentovať Adelka Adamcová.
 

Týždeň boja proti drogám

V treťom novembrovom týždni, ktorý je Týždňom boja proti drogám, prebiehali na našej škole výchovné aktivity pod vedením koordinátorky prevencie sociálnopatologických javov PhDr. Silvie Adamcovej.

Chlapci z krúžku Skala si nacvičili dramatizáciu s názvom „Môže sa to stať aj nám“, po nej nasledovala prezentácia s protidrogovou témou a debata, v ktorej rozobrali námety z dramatizácie. Na záver každej hodiny čakalo všetkých prekvapenie v podobe vitamínov – nakrájané jabĺčka.

 

Program v týždni boja proti drogám prebiehal podľa plánu:

V utorok 20.11. cez 5. vyuč. hodinu pre žiakov 8.a 9. ročníka

(PREMIÉRA)

V stredu 21.11. cez 1. vyuč. hodinu pre žiakov 7. ročníka

V piatok 23.11. cez 2. vyuč. hodinu pre žiakov 6. ročníka

cez 5. vyuč. hodinu pre žiakov 5. aj 4. ročníka

 

V dramatizácii účinkovali: Patrik Ťažký (8.tr.), Matúš Stúpala (8.tr.), Filip Paulech (8.tr.), Miroslav Hovanec (8.tr.), Martin Zvolenský (8.tr.), Adrián Petráš (8.tr.), Samuel Záhorák (6.tr.), Denis Ťažký (6.tr.), Patrik Bartovič (6.tr.), Marek Lošonský (6.tr.).

Maskérky: Tamarka Romanová (8.tr.), Adelka Adamcová (8.tr.),

Fotograf: Richard Blaškovič (8.tr.),

Osvetľovač, kulisár: Adam Ritter (6.tr.), Barborka Privalincová (8.tr.)

Námet a scenár: PhDr. Silvia Adamcová

Chlapci z krúžku Skala veria, že sa všetkým ich vystúpenie páčilo a že si každý účastník odniesol posolstvo

MAJ NA VECI VLASTNÝ NÁZOR !

 

 
 

Šarkaniáda v ŠKD

 

13.11.2012 deti zo školského klubu využili priaznivý vietor a vytiahli svojich šarkanov vyvetrať .

 

Stretnutie s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom

v Knižnici J. Fándlyho v Trnave 29.10.2012

V pondelok 29.10. sa stretli  druháci  a tretiaci v knižnici v Trnave s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. Pri príležitosti jeho nedávnych narodenín mu deti pripravili tanečný darček a zaspievali narodeninovú pieseň.

 

 

 Druháci o besede napísali :

Ráno snežilo a to sa nám páčilo. Ilustrátor bol veľmi sympatický. Ilustroval viac ako 100 kníh. Nikolka si priniesla podpísať knihu Maľovaná abeceda.

Lenka Striebornú knihu rozprávok. Všetci sme dostali záložky s jeho autogramom. Veľa nás naučil. Mal dobrý zmysel pre humor. Kreslil 9 obrázkov, 2 nám daroval do školy. Je na nich snehuliak a vtáčatko. Všetkým sa nám páčilo, ako kreslil. Zaujímavo rozprával. Zapamätali sme si :

- že sa narodil v Bratislave ( Sebastiánko )

-má 55 rokov, a že to nie je v škole veľmi dobre tie 2 päťky, ale v niektorých krajinách je päťka najlepšia známka ( Lukáš )

- že veľa cestoval po rôznych krajinách , napr. bol vo Francúzsku

-že keď sa učil kresliť zvieratká, išiel do ZOO a sadol si pred klietku a kreslil zvieratko dovtedy, kým sa mu to nepodarilo ( Vanesska )

- že má dvoch synov a už sú dospelí

-že v ich rodine sa veľa maľuje , aj jeho otec bol ilustrátor kníh , volal sa Ľubomír Kellenberger, už zomrel ( Marek )

-že knihy , ktoré ilustruje najprv prečíta a potom do nich kreslí ilustrácie

-že kresliť to nie je len tak, ale treba sa sústrediť ( Michal )

-že si musíme rozkresliť ruku na kreslenie ( Ondrejko)

- že máme kresliť podľa seba a nie podľa toho, ako nám niekto radí ( Sebastián)

-že knihy ilustrovať nie je také ľahké ( Ondrejko )

-že, pri kreslení je treba rozmýšľať ( Sebastiánko )

-že, kreslí od srdca ( Jakub)

- že spoznal viacerých spisovateľov a má ich za kamarátov( Ondrejko )

-že má rád Trnavu, lebo tam chodil na vysokú školu ( Marek )

-že Slovensko je rovnako krásne , aj krajšie , ako iné krajiny na svete ( Lenka )

Na stretnutí bolo veľmi dobre.  Aspoň sme sa naučili, ktoré knihy ilustroval Martin Kellenberger: Prvý bozk, Maľovaná abeceda, Zlatá kniha rozprávok, Kominárik, Mliečne rozprávky, Malá víla, Vrabčí kráľ, Ako sa čertík Froliš dostal z pekla, Vrabčí kráľ , Veselé potulky po Slovensku, Chichôtka ..........

Tento deň bol na jednotku, chceme ho ešte niekedy zažiť.

                                                                                                                                                                                                                             druháci

 

Aj Vikinka si dáva podpisovať knihu. Narodila sa v rovnaký  októbrový deň ako  pán ilustrátor

    


 

Ďakujeme za krásny zážitok !

Ako sa páčilo tretiakom na besede s ilustrátorom, si môžete prečítať v časti Chcete vedieť viac?


 

Slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013 v našej škole

Na našej škole sa začal školský rok ako na ktorejkoľvek inej - 3. septembra 2012.

Začali sme ho o 8.00  sv. omšou, ktorú odslúžil pán dekan.

    

 

Pokračovali sme v priestoroch školy a slova sa ujala p. riaditeľka. Po krátkych príhovoroch starostu obce Zavar,p. Baroša a p. starostky Dolných Lovčíc, p. Slovákovej, sa naši žiaci postarali o kultúrny program. Druháčka Ľubka Ľubelcová a Zuzka Antalová  zo 6. triedy zaujali svojim spevom. Saška Maruniaková zo 7. triedy sa prihovorila našim najmladším žiačikom - prváčikom.

 

Ako každý rok, aj dnes sa prváci  ostatným predstavili a ich odvahu sme sladko odmenili. Držíme im palce a prajeme, aby sa im v našej škole páčilo a darilo vo všetkých predmetoch.

K tomu im budú určite pomáhať aj ich starší kamaráti.
 

Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012

 sa uskutočnilo na chodbe našej školy. Pre pozvaných hostí si žiaci  pripravili krátky program.

Všetkých deväť ročníkov žiakov si vypočulo aj príhovor starostu obce Rudolfa Baroša. Potom sa slova ujala p. riaditeľka školy Mgr. Helena Karásková. Pochválila žiakov, ktorí sa zúčastnili olympiád a pytagoriád, poďakovala a odmenila žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach(speváckych, recitačných, športových....) a rozdala s p.Tiefenbacherovou (zástupca  rodičovkej rady) knižné odmeny žiakom za výborný prospech a správanie. Zhodnotila tiež celý uplynulý školský rok, zber papiera, bateriek a iné aktivity našich žiakov.

 

Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote a aj za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. So školou sa rozlúčili  vtipnou prezentáciou.

 

Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia, pre niekoho obávané, pre niekoho očakávané a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Hurá, na prázdniny!

28.6. 2012   TOMBOLA školského časopisu ESO

 

Vďaka sponzorským príspevkom a vecným cenám  sa mohla uskutočniť  aj tento šk. rok tombola nášho časopisu. Zorganizovala ju redakčná rada ESA. Pripomeňme ešte, že náš školský časopis získal tento školský rok 1. miesto v okresnej súťaži Školský časopis.

 

Cenu z tomboly získali nielen deti, ktoré mali uverejnený svoj príspevok , ale i tie, ktoré do schránky vhodili nepoužitý ulievací  kupón z ktoréhokoľvek čísla časopisu.

Do losovania boli zaradené i deti, ktoré poskytli do tomboly finančnú čiastku alebo vecné ceny.

Aj prváci sa tešili z bohatej výhry v tombole.

Veľká  vďaka patrí všetkým sponzorom  nášho "zlatého"  školského časopisu.

Ďakujeme!!

Školský výlet 5. triedy - Štrbské pleso

 

 

 

 MDD v našej škole

Na Slovensku sa slávi Deň detí od roku 1952  a aj naši žiaci svoj sviatok riadne oslávili. Hlavné slovo tak mali hry a zábava. Na 1. stupni sa deti rozdelili do skupín, ktorých názov a vlajku si samy vymysleli a za každú splnenú úlohu získavali pečiatku.

 

V 1.A museli prejsť vyznačenú trasu bez toho, aby im spadla loptička zo softbalovej raketky a v ďalšej úlohe sa mali trafiť na určený cieľ.

 

V 1.B triafali kolky, potrápili si hlavičky skladaním čo najviac slov z rozstrihaných písmen a nakoniec museli
 

 

dostať pero uviazané na páse do fľaše bez pomoci rúk.

 

V 2. triede deti hádzali šípky do terča, chytali vystreľované kindervajíčko.

 

Skladanie puzzlí si oslávenci vyskúšali v 3. triede, a okrem nich museli schovať i žabky do rybníka.

 

 

A samozrejme nemohlo chýbať ani maľovanie na tvár, či tetovanie špeciálnymi fixkami .

 

 

Šiestaci si  zmerali svoje sily v súťažnom päťboji, kde si vyskúšali svoju šikovnosť v hádaní osobností, lámali si jazýčky v jazykolamoch, vyskúšali pantomímu a mnoho ďalších aktivít. Víťazný tím Žuvačky svoje víťazstvo oslávil sladkou bonbonierou.

 Viac fotografií vo fotogalérii 2011/2012
Posledné MDD v 9. triede

 

 

 
 

MISS a MISTER 2011/2012 v ŠKD

 

9.5.2012 sa v spoločenskej miestnosti našej školy volila Miss a Mister ŠKD. Jedenásť  dievčat a 7 chlapcov sa snažilo v 2 súťažných disciplínach získať tieto tituly.

 

 

 

Výkony hodnotila porota, ktorú tvorila bývalá Miss ŠKD 2011/2012, svetoznáma modelka, známa módna návrhárka a ešte známejší módny kritik.

 

Rozhodovanie bolo skutočne ťažké, aj  diváci mohli poslať svoj hlas svojmu favoritovi a svojej favoritke, víťaz získal titul Miss a Mister sympatie.

Bývalá Miss sa musela rozlúčiť s korunkou krásy a odovzdať ju svojej nástupkyni.

Viac foto vo fotogalérii.
 

25 .4. 2012 bol pre žiakov 1. stupňa výletným dňom.

V dopoludňajších hodinách navštívili Ranč na Striebornom jazere v Galante a na pravé poludnie si pozreli  v Divadle Andreja Bagara v Nitre divadelné predstavenie s názvom Veveričky .

 

Najväčší úspech mali samozrejme kone, ale i pštrosy sa nedali zahanbiť , najmä svojím rýchlym behom.

 

 

Starších žiakov zlákala aj  vyhliadková veža a Strieborné jazero.

A ešte posledný úsmev po predstavení, ktoré sa deťom páčilo.

        11.4.2012 Dental alarm    

Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka sa zúčastnili zaujímavého výkladu o správnom čistení zúbkov. Budúci zubný lekár  im trpezlivo vysvetľoval, prečo je dôležité si zuby pravidelne čistiť a názorne predviedol správny postup na zväčšenom modeli chrupu.

 

Dobrovoľníkom z 2. triedy dokonca natrel zuby takým roztokom, ktorý hneď odhalí povlak na zuboch a miesta, ktoré  sa nesprávne  umývajú.

 

 

 
 

Odovzdávanie cien víťazom v súťaži ku Dňu vody

 

Žiaci, ktorí v súťaži obsadili 1. - 4. miesto sa mohli tešiť zo sladkej odmeny.

Tretiaci s prvákmi si pochutili na čokoládovej torte v tvare zemegule aj s vodovodným kohútikom navrchu. Dodnes sa vedú spory o tom, kto zjedol Slovensko.

    

Druháci, ktorí sa svojimi prácami dobojovali na 3. miesto, sa tešili z nanukovej torty.

Odmenení boli aj siedmaci, ktorí tvorili básne, rozprávky, prezentácie, či úvahy na tému voda.

 

 

 

22. 3. DEŇ VODY

  V našej  škole  

 

 

Prváci hľadali v atlasoch  oceány a moria a prišli k objavu, že  vody je naozaj viac ako pevniny a tak si vyfarbili v zošitoch 3/4 kruhu na modro.

  

Okrem ľudí, aj rastliny a zvieratá potrebujú vodu. Aj tie, ktoré sú v záhradke pod oknami triedy.

 

                            Vodu potrebujú aj vtáky, preto ani im nezabudli deti dať do kŕmidiel vodu.

  

Deti odhadovali, koľko vedierok naplní fľašu a  koľko vedierok sa zmestí do veľkého vedra.

 

Pretože najviac vody je slanej, vyrobili si ju a ochutnali.

 

Po zaujímavom kvíze vo dvojiciach o vode nasledovala sladká odmena a pekná samolepka.

 

V 2. triede tvorili skupinové projekty na tému Voda a vyrábali si čelenky a náramky s kvapkou vody.

 

 

V 3. triede Deň vody deti začali ako vodníci -  čistili Mokrofúzov rybník .

 

Po vyčistení rybníka, museli jeho traja synovia splniť úlohy.

 

Na matematike pomáhali Ariele s oslavou, na slovenskom jazyku tvorili vlastné podstatné mená a vymýšľali kvapkám mená a priezviská, vytvorili plagát o vode.

 

Zasúťažili si chlapci s dievčatami- ktorá skupina namaľuje na líce, čo najviac deťom našej školy kvapku vody. Dievčatá modrou, chlapci zelenou.

   

  

Aj ostatné triedy prispeli svojimi prácami do našej súťaže. Napr. žiaci 7. triedy zhotovili plagát, tvorili prezentácie, básne a zaujímavé rozprávky.Zaujímavú tvorbu, nápadité práce si môžete prečítať v sekcii

SÚŤAŽ KU DŇU VODY.

 

 


 

 


 

 

 

 

V    ŠKD

16. 2. 2012 sa školský  klub zmenil na Rozprávkovú ríšu, v ktorej bolo veselo. Stretli sa v nej zaujímavé rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Spolu si zatancovali, zasúťažili a každý si odniesol aj odmenu.

   

   

 

Viac foto vo fotogalérii

    klikni na obrázok a poskladaj si karnevalové puzzle


 

Opäť aktuálne 2% dane na verejnoprospešný účel

Viac informácii nájdete na ľavej strane pod rovnomenným názvom.


 

Triednická kultúrna akcia 9. triedy

16. novembra, deň pred štátnym sviatkom oslavujúcim slobodu a demokraciu, sa deviataci vybrali so svojím triednym učiteľom Gabrišom na triednickú kultúrnu akciu s využitím žiackych kultúrnych poukazov. Po zážitku zo skvelej komédie VRÁTILA SA RAZ V NOCI od Rovnera na doskách DJP v Trnave spoločne stolovali a relaxovali od bežných školských povinností v jednej z trnavských pizzerií.

   

 

Olympiády v našej škole

Tento mesiac sa v našej škole roztrhlo vrece s olympiádami. Ako prvá prebehla zo slovenského jazyka. Všetky tri víťazné miesta obsadili žiačky 9. triedy.

1. miesto  Nikoleta Černotová

2. miesto  Michaela Fuňáková

3. miesto  Kristína Hájková

Blahoželáme!!!

22. 11. 2011 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka . A tu sú jej výsledky :

A - kat.:  1.m.: Nikolka Radimáková
             2.m.: Veronika Jaťtiová
                         3.m.: Alexandra Maruniaková
 B - kat.:  1. m.: Paulínka Radimáková
ostatné miesta sa neudelili, lebo v tejto kategorii
boli len traja súťažiaci.

Blahoželáme !!!

   Lúčime sa s Vikinkou Hanzelovou, žiačkou 3. triedy

 

 

Všetci spolužiaci jej želajú veľa šťastia a dobrých kamarátov v novej škole.

Nácvik diskusie v 9. triede

V sérii diskusií na slohu či občianskej výchove diskutovali deviataci o týchto problémoch žitia: xenofóbia, diskriminácia (podľa filmu Crash), výhody a nevýhody dlhých letných prázdnin. No v rámci Mesiaca úcty k starším vyjadrili svoje názory aj k podnetnej myšlienke: "Staroba môže byť aj jarou života." Motivačným prostriedkom k úvahám žiakov na túto tému sa stali dva šansóny Hany Hegerovej o nevyhnutnosti plynutia času a o vyrovnávaní sa človeka so starobou.

 

 

Premýšľajúci medveď v 6. triede

Šiestaci skúšali dramatizáciu rozprávky Premýšľajúci medveď . Pripravovali a odohrali inscenáciu s nadšením v dvoch alternáciách, dokonca sa predstavili aj svojim hosťom - našim prváčikom.

 

 

 


 

Viete, čo je to Skala ?

Správna odpoveď :

Nový záujmový útvar pre žiakov 2. stupňa v našej škole.

" KRÚŽOK SKALA JE VEĽMI ZÁBAVNÝ.  SKALA  SA VOLÁ PRETO, LEBO DRŽÍME PRI SEBE. CHODIA TAM CHLAPCI Z 5.  A 7. TRIEDY. PRVÝKRÁT SME MALI SÚŤAŽ V PREŤAHOVA NÍ

SA . V ĎALŠÍ TÝŽDEŇ  SME  PIEKLI SLANÉ  PEČIVO, KTORÉ NÁM VEĽMI CHUTILO . POTEŠILO BY NÁS , KEBY SA PRIHLÁSILI VIACERÍ.

DO BUDÚCNA MÁME PRIPRAVENÉ HRY , ALE AJ  NÁVŠTEVU  KINA, DIVADLA, OPEKAČKU , GUĽOVANIE , FUTBAL A URČITE AJ ĎALŠIE VARENIE."

                                                                                                                                                                           .....Patrik Bartovič , 5. trieda

   

  

Lúčime sa s Norbertom Hegyim , žiakom 1. A triedy.

     

 Všetci spolužiaci mu želajú veľa šťastia a dobrých kamarátov v novej škole.

 

     Záložka do knihy spája školy
 
Naša škola sa zapojila do 3. ročníka česko - slovenského projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom  tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školamia a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.
Našou pridelenou priateľskou školou je ZŠ s MŠ Lipovice.
 
Žiaci vyrábali záložky do knihy pre kamarátov z inej školy , aby si ju založili do svojej obľúbenej knihy.
 
   
A potom netrpezlivo čakali na záložky z Lipovíc. Okrem záložiek ich čakalo však aj prekvapenie - listy od niektorých detí, ktoré si chcú dopisovať s novými kamarátmi. Listom sa potešili, ba dokonca aj prváci sa chcú naučiť rýchlo písať , aby sa  mohli pridať. 

                     


 

 

Rodičia na ZRPŠ odsúhlasili príspevok 15,-€ na rodinu.

Platí vždy starší zo súrodencov triednemu učiteľovi.


 

Lúčime sa so Števkom Čičom  ( 3. trieda), Lukášom(1.trieda) a Tomášom Machálkom(4.trieda).

Prajeme im veľa úspechov v novej škole.

 

                                                                       

 

 

 

 


 

12. októbra 2011 sa  žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Popletená Punčocha v divadle Ludus v Bratislave.
      

                                                 Po  dlhej únavnej ceste a nekonečnom počte otázok typu Kedy tam už budeme, sme konečne dorazili na predstavenie.    

  

 

" ....Šiši Dlhá Punčocha sedela na kontajneroch. Tam bol aj jej Domček Domčúrik. Mala aj popletených kamarátov , volali sa Anička a Tomáš.Aj ja som chcel mať taký domček z kontajnerov.Páčilo sa mi ako bol na pódiu leopard škvrnitý. Jeho oči žiarili ako  laserové ..." (Mário Rijak, 3. trieda)

"....tá Pipi bola srandovná, až som skoro spadla zo stoličky..." (Viki Hanzelová, 3. trieda)

"...mne sa páčilo,keď pozhasínali svetlá a Pipi si dala na oči baterky. Najviac zo všetkého sa mi páčilo, že spala  v smetiaku.A keď chceli jesť tresku, tak museli trieskať na smetiaky..." (Veronika Horníková, 3. trieda )         

   A nakoniec spoločné foto tretiakov pred budovou TV JOJ, v ktorej sídli aj Divadlo Ludus.                       

3.10. - 7.10. vitamínový týždeň na 1. stupni

Na 1. stupni a v ŠKD prebiehal vitamínový týždeň.  Každý deň bol tematicky zameraný na iný druh ovocia a zeleniny podľa  danej farby :

3.10. - Červený deň (jablko, rajčiak, .....)

4.10. - Zelený deň (hruška, uhorka, paprika, hrozno...)

5.10. - Žltý deň ( citrón, kukurica.....)

6.10. - Modrý deň (slivka, hrozno ...)

7.10. - Oranžový deň (tekvica, pomaranč, mandarínka ...)

Vstupenkou do daného dňa bolo oblečenie  a k tomu ovocie, či zelenina predpísanej  farby toho dňa.  

 

Deti na každom predmete plnili úlohy, pracovné listy, ktoré súviseli s daným ovocím alebo zeleninou.

 

Plody jesene sa dajú nielen jesť, ale sa dajú využiť aj na  tvorbu pekných obrázkov.

 

Aj v modrej farbe je dosť ovocia, aj sušeného, aj nakresleného, aj na precvičenie abecedy.

  

Na záver získali deti v oranžovom dni diplom za úspešné zvládnutie celého vitamínového týždňa.

         

Práce tretiakov (rozprávky o tekvičkách) z oranžového dňa si môžete prečítať v rubrike Chcete vedieť viac?

Aj v ŠKD deti pokračovali s rodinkou Maškrtovcov v rôznych aktivitách, tvorivých činnostiach.

Na environmentálnej výchove - Expedícia vŕba 29. 9. 2011

Deti z krúžku environmentálnej výchovy sa vybrali  hľadať starú múdru matku vŕbu z rozprávky o Pocahontas. Hľadanie bolo úspešné a za odmenu si malí bádatelia mohli preskúmať  kôru, listy....

   Cestou si  vyskúšali ako sa býva zajkom v ďatelinke....      určovali smer vetra pomocou stúh...

   

Porozprávali vtipy, zaspievali pesničky o jeseni a kedže je september - tak brali : jablká, slivky, orechy, gaštany, kukuricu.... 

 

23. septembra  prišla jeseň aj do 1. A

Presnejšie na hodinu prírodovedy o listnatých stromoch.             Malí bádatelia práve skúmali gaštan.

       S lupou pomocníčkou zistili , že keď gaštan vyskočí z pichľavého kožúška,  je veľmi príjemný na dotyk.   

 Na záver si overia pokusom , či skutočne  v každom gaštane je schovaný krásny veľký strom.

                                                                                  A už len treba čakať ...
 

16. septembra (v piatok) mali žiaci 1. aj 2. stupňa účelové cvičenie.   

Aj prváci sa vybrali do prírody, trasu zvládli bez problémov a teraz čakajú na krtka, obyvateľa tohto príbytku,

či ich príde privítať. Neprišiel, tak si šli zašportovať.

   

A každý si z dnešného dňa odnáša niečo iné :                                                         

  

                        najmenší  kytičky kvetov                                              starší z 1. stupňa plody chmeľu obyčajného

 

                       tretiačky bábiky zo šúpolia                                                    niektorí vyprázdnené ruksaky (všetko pojedli)

no a najstarší možno svalovú horúčku.           

Žiaci II. stupňa na účelovom cvičení pod vedením p. uč. Moncmana urobili veľa nielen pre svoje zdravie pohybom na čerstvom vzduchu v zavarskom či lovčickom háji, ale pomohli aj miestnej zveri zbieraním kukurice z poľa do krmelcov.

Niektorí žiaci očistili prírodu aj od umelého odpadu.  

  

 

 

               

 

 


 

29.6. 2011   TOMBOLA školského časopisu ESO

 

Vďaka sponzorským príspevkom a vecným cenám  sa mohla uskutočniť  aj tento šk. rok tombola nášho časopisu. Zorganizovala ju redakčná rada ESA.

Cenu z tomboly získali nielen deti, ktoré mali uverejnený svoj príspevok , ale i tie, ktoré do schránky vhodili nepoužitý kupón z ktoréhokoľvek čísla časopisu.

Do losovania boli zaradené i deti, ktoré poskytli do tomboly finančnú čiastku alebo vecné ceny.

 


Aj druháci sa tešili z bohatej výhry v tombole, a zaslúžene, pretože aj  ich príspevky boli uverňované v  časopise.

 

Milí  rodičia,                                      

školský časopis ESO vydáva Redakčná rada časopisu ESO pri ZŠ s MŠ v Zavare zložená z detí našej školy, ktoré navštevujú literárno-dramatický krúžok pod vedením pani učiteľky Adamcovej už 7. rok.

     Tento školský rok sme opäť vytlačili farebné čísla ESA a zapojili sme sa do okresnej súťaže školských časopisov. Umiestnili sme sa na krásnom 2. mieste! 

    Potrebovali by sme však aj Vašu pomoc v podobe sponzorského príspevku, ktorý by bol použitý na tlač časopisu a reprezentáciu školy.  Môžete prispieť na neinvestičný fond  našej  ZŠ.

                 Číslo účtu (fondu) 1246890554/0200.

Všetkým, čo sa rozhodli pomôcť  a podporiť nás, vopred ďakujeme.

 

Redakčná rada ESA

 

V tomto školskom roku vyšli zatiaľ tieto čísla nášho školského časopisu :

 

 

   

Vybrané články z časopisov si môžete prečítať  aj v časti : Chcete vedieť viac?

                        Prvý stupeň na dopravnom ihrisku v Križovanoch

Žiaci 1.stupňa boli na dopravnom ihrisku v Križovanoch, kde sa zmenili na účastníkov cestnej premávky. Po teoretickej časti, ktorú získali v úvode, si mohli vyskúšať svoje vedomosti v praktickej činnosti.

Jazdili na kolobežkách, bicykloch a snažili sa jazdiť podľa dopravných značiek a dodržiavať  pravidlá platné pre cyklistov, či chodcov.

               

                                                                       A medzitým vyhladli a museli skontrolovať obsah pribalenej desiaty.

                                       

  

Deti sa dozvedeli, že chodcom je každý účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo ťahá alebo tlačí, no šírka nepresahuje 60 cm, osoba, ktorá sa pohybuje napr. na kolieskových korčuliach, ktorá tlačí bicykel, alebo vedie psa. Chodci, ako i všetci účastníci cestnej premávky, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a tie si naši žiaci vyskúšali na ihrisku ako prvé.

Deň Zeme v našej škole

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si na celom svete pripomenieme 22. apríla spustilo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú akciu s názvom Vyčistime si Slovensko. Ministerstvo vyzýva svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia, neziskové a mimovládne organizácie, základné a stredné školy ako aj súkromný sektor na zapojenie sa do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov Slovenska.

I naša škola sa zapája do tejto akcie. Príspevkom ministerstva sú pracovné pomôcky - vrecia a rukavice, ktoré v symbolickom množstve dostane každá zapojená škola.

3 DNI PRE ZEM v prvej triede

27.4. DEŇ PRVÝ - deti prišli v zelenom oblečení a nabalení s obrázkami zvierat, rastlín a encyklopédiami. Celé vyučovanie sa nieslo v duchu ochrany našej planéty. Začali sme indiánskym príslovím :

Až keď bude vyrúbaný posledný strom,

až keď bude otrávená posledná rieka,

až keď bude chytená posledná ryba,

vtedy zistíme, že peniaze sa nedajú jesť.

                                       

Potom sme sa rozdelili do 6 skupín podľa kontinentov a hľadali sme v atlasoch a encyklopédiách, všetko o zvieratách, rastlinách a zaujímavostiach,  typických pre určený kontinent.

 

  

 

Prinesené obrázky sme lepili do veľkej slepej mapy, podľa toho, čo sme sa naučili a zistili si v atlasoch a potom hor sa do terénu,  s pracovnými rukavicami a vyhrnutými rukávmi oslavovať sviatok Zeme.Neuveríte, čo sme všetko našli...


 

28.4. DEŇ DRUHÝ - žiaci boli oblečení v modrom, v symbolizujúcej  farbe vzácnej tekutiny na zemi. Rozprávali sme si o význame vody, jej dôležitosti pre život na našej planéte. V skupinách sme opäť pracovali s atlasom (Atlas obrovského sveta), vyhľadávali sme oceány a moria, kreslili vodné živočíchy. Ale i to, ako budeme s vodou šetriť nielen v škole i doma.

       

Usilovnosť prváčikov bola odmenená nielen novými vedomosťami, ale aj dobrou známkou a nakoniec aj vtipným videom:

klikni

29.4. DEŇ TRETÍ - deti boli oblečené v hnedej farbe, symbolizujúcej  zem = pôdu. Rozprávali sme si o znečisťovaní životného prostredia, ozónovej diere , o odpade, jeho recyklácií   a následnom využití.

 

Skladali sme puzzle s obrázkom zemegule, dopĺňali slová, ktoré sa rýmujú v básni o separovaní odpadu a nakoniec sme kreslili plagáty s touto témou.

 

             

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...